Logo eilandennieuws.nl
Een groot aantal betrokkenen ondertekenen de subsidieaanvraag.
Een groot aantal betrokkenen ondertekenen de subsidieaanvraag. (Foto: )

Regioplan Sterk Techniekonderwijs' enthousiast ondersteund

MIDDELHARNIS - Een groot aantal betrokkenen plaatste donderdagmiddag hun handtekening onder de subsidieaanvraag voor het 'Regioplan Sterk Techniekonderwijs'. Men hoopt 3,7 miljoen te ontvangen voor het realiseren van sterk techniekonderwijs in de periode 2020-2023. Van dit bedrag zal 2 miljoen euro ten goede komen aan het techniekonderwijs op Goeree-Overflakkee. De Hoekse waard krijgt dan 1,7 miljoen euro.

Tekst en foto: Adri van der Laan

Vertegenwoordigers uit het onderwijs, de gemeente en het bedrijfsleven waren aanwezig het restaurant van de RGO-vmbo aan de Schoolstraat. De bijeenkomst was een afronding van een flink aantal overleggen die de betrokkenen met elkaar hebben gevoerd. Al die overleggen hadden als doel te investeren in de Beroepscampus in Middelharnis. Er zullen onder meer investeringen worden gepleegd in meer technieklessen en promotie van techniek bij scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Verder zullen de opleidingen vernieuwd worden, de doorlopende leerlijnen versterkt en de samenwerking met de bedrijven geïntensiveerd worden.

Adrie Krielaart, directeur RGO vmbo lichtte tijdens de bijeenkomst de plannen toe. De plannen zijn er allemaal op gericht om voldoende jongeren te interesseren voor een baan in de techniek. Alle plannen vormen bij elkaar één regioplan waarin de verschillende partners samenwerken. Er onder ligt een activiteitenplan dat in de afgelopen maanden is ontstaan door de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Voor de subsidieaanvraag is samenwerking gezocht met de Hoekse Waard omdat de overheid als eis stelt dat men met twee middelbare scholen dient te zijn die techniekonderwijs geven. De verdeling van de subsidie is dan op basis van de leerlingenaantallen.

Heel blij

Tijdens de bijeenkomst was er een groot aantal sprekers van de verschillende partijen. Allen gaven ze aan heel blij te zijn met de samenwerking. Veel waardering was er ook van de gemeente. Wethouder Peter Feller verzekerde dat de samenwerking "ontzettend belangrijk is voor de regio". Hij was heel blij met de getoonde samenwerking. "Maar", zo waarschuwde hij zijn gehoor "we zijn er nog niet want nu begint het pas". Dat de gemeente het belangrijk vindt blijkt doordat Sylvia Bolleman-van der Vlugt die een ander taak bij de gemeente had, nu volledig voor het Regioplan kan worden ingezet en gaat zorgen voor de contacten met het bedrijfsleven.

De rector van de Prins Maurits Scholengemeenschap, Adam van Heest, vond dat door de samenwerking een droom verwezenlijkt wordt. Hij verzekerde dat er veel overleg binnen zijn school is geweest, maar dat men volledig gaat voor de samenwerking in het techniekonderwijs, "want het gaat om de leerling". En dit was ook het geval bij zijn collega van de RGO, Arie Cové. Ook hij wees op de intensieve tijd die achter de rug ligt en onderstreepte dat het van groot belang is dat men op de ingeslagen weg doorgaat.

FOGO

Daan Buijze, die namens de FOGO, zijn handtekening zette, onderstreepte dat het heel belangrijk is dat leerlingen ook voor uitgebreid technisch onderwijs op het eiland terecht kunnen. Zodat zij niet van het eiland af hoeven te gaan. De verwachting en de hoop is dat het Techniekplan voor het vmbo ook een grote uitstraling zal krijgen naar andere profielen, zoals Groen, Zorg en Welzijn en Dienstverlening & Producten.

Meer berichten