Logo eilandennieuws.nl
Foto:

Gemeente zoekt 'meedenkers' voor afvalbeleid

De gemeente Goeree-Overflakkee wil en moet haar afvalbeleid anders gaan organiseren. Het huidige afvalbeleid legt de nadruk op het ophalen en scheiden van afval. In dit afval zitten echter waardevolle grondstoffen, zoals metalen, glas en vezels, die zeldzamer en duurder worden. Er moet dus anders gekeken worden naar afval en de materialen waar onze spullen van gemaakt worden. De gemeente stelt daarom een grondstoffenbeleidsplan op, waarin ook de eerste stap wordt gezet naar een circulaire economie. Voor het opstellen en toetsen van plannen en inbrengen van tips en ideeën, is de gemeente op zoek naar inwoners die lid willen worden van een klankbordgroep.

Voor het opstellen van het grondstoffenbeleidsplan voor de periode 2019 tot 2025 wil de gemeente Goeree-Overflakkee een klankbordgroep van inwoners samenstellen. Hiervoor zoekt de gemeente in totaal twaalf tot veertien personen, die meerdere keren per jaar willen meedenken over het grondstoffenbeleidsplan, willen reageren op mogelijke plannen vanuit hun eigen ervaringen en ideeën en tips willen inbrengen. De gemeente helpt de leden van de klankbordgroep met het vakjargon en de technische achtergrond. De klankbordgroep adviseert, maar neemt geen besluiten over het grondstoffenbeleidsplan. Dat doen het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Aanmelden

Heeft u ideeën over het verbeteren van het afvalbeleid van de gemeente, wilt u graag meedenken over het grondstoffenbeleidsplan of wilt u uw mening geven over mogelijk in te voeren plannen, dan kunt u zich tot vrijdag 22 maart 2019 aanmelden via www.goeree-overflakkee.nl/klankbordgroep.

Kader: 271 kilo afval per inwoner

De inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee produceerden in 2018 ongeveer 271 kilogram restafval per inwoner. Restafval is het afval dat niet geschikt is voor hergebruik. De totale hoeveelheid afval die de inwoners van Goeree-Overflakkee produceerden, is de afgelopen jaren zelfs gegroeid. Terwijl het bestaande beleid ervan uitging dat inwoners minder restafval zouden maken als de gemeente hen daar zoveel mogelijk bij zou helpen. De Rijksoverheid wil dat elke inwoner in 2020 gemiddeld 100 kilogram restafval per jaar produceert en in 2030 zelfs 30 kilogram. De gemeente is dus nog ver weg van de landelijke doelstellingen voor 2030.

Meer berichten