Logo eilandennieuws.nl
Luchtfoto van een voetbalveld. Foto: Shutterstock
Luchtfoto van een voetbalveld. Foto: Shutterstock (Foto: )

Voetbalverenigingen denken niet aan fuseren

GOEREE-OVERFLAKKEE – Voetbal is hoogstwaarschijnlijk de meest beoefende sport op het eiland. Er zijn 14 (dorps)kernen en 13 voetbalverenigingen. Alleen in Goedereede is er geen 'eigen' voetbalclub. Ieder weekend zijn er honderden eilanders actief op het voetbalveld, in totaal zijn er meer dan 200 voetbalteams. In opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee is er onderzoek gedaan naar de vitaliteit van de voetbalverenigingen.

Door Martijn de Bonte

Er zijn een paar belangrijke trends, volgens de onderzoekers. De eerste is dat er steeds meer animo is voor meisjes- en vrouwenvoetbal. De tweede is dat het moeilijk is om jongeren die achttien zijn geworden te behouden voor de voetbalvereniging. De derde trend is de vergrijzing, het is de verwachting dat er op het eiland in 2035 zeven procent minder jongeren ( tot en met 20 jaar) zijn, terwijl een kwart van de bevolking dan 65-plusser is.

Veldenoverschot
De onderzoekers beschouwen tien van de dertien voetbalverenigingen als vitaal. Deze hebben een krachtige organisatie en zijn maatschappelijk betrokken. Dat is fors hoger dan het landelijk gemiddelde. Daar staat tegenover dat de voetbalverenigingen laag scoren wat betreft de accommodatie. Er is bij veel voetbalverenigingen een stevige wens voor het vernieuwen of renoveren van de kantine en kleedruimtes. Bij een ruime meerderheid van de clubs zijn er voldoende voetbalvelden, op basis van de prognoses is er in veel plaatsen in de toekomst zelfs een overschot aan voetbalvelden. Slechts bij een enkele club is er in de toekomst naar verwachting een veld te weinig.

Samenbindende factor
Er zijn op het eiland meerdere kleine verenigingen, met minder dan honderd leden. Veel clubs erkennen dat er op Goeree-Overflakkee veel verenigingen zijn ten opzichte van het aantal voetballers, maar geen enkele vereniging is op dit moment bereid om te fuseren met een andere club. Want ze vinden de eigen voetbalclub belangrijk, omdat de plaatselijke club een samenbindende factor is voor het dorp. Op het eiland blijkt er in de kernen een grote bereidheid om de voetbalclub in stand te houden. De onderzoekers citeren betrokkenen: "Kijk hoe klein ons dorp is en hoeveel reclameborden er langs het veld staan." En iemand anders: "Onze vereniging is de laatste sociale ontmoetingsplaats die nog over is in het dorp."

Vrijwilligers vergrijzen
De verenigingen op het eiland maken zich het meeste zorgen over het aantal leden en hebben ledenbehoud en werving als belangrijkste speerpunt. Er zijn gemiddeld 91 vrijwilligers actief bij een eilandelijke voetbalvereniging. Dat is doorgaans voldoende, maar er zijn wel zorgen voor de toekomst, omdat het moeilijk is om jongeren te strikken voor een vrijwillige functie. Met andere woorden: de vrijwilligers worden gemiddeld steeds ouder. Daarnaast hebben sommige clubs moeite met het vinden van gekwalificeerde trainers.

Beter dan gemiddeld
Wat betreft het huishoudboekje, zijn acht van de dertien verenigingen gezond. Als de onderzoekers alle plussen en minnen van de verenigingen op een rij zetten, krijgen tien van de dertien voetbalverenigingen het predicaat 'Vitale voetbalvereniging'. Bij de drie resterende verenigingen moet er meer aandacht komen voor de organisatie en maatschappelijke oriëntatie om vitaal te worden. Landelijk gezien is 41 procent van de voetbalclubs vitaal, op Goeree-Overflakkee is dat driekwart (77%). Het eiland scoort dus een stuk beter dan gemiddeld.

Combineren kantine en buurthuis
De onderzoekers adviseren de gemeente om in te zetten op meer samenwerking, zowel tussen voetbalverenigingen onderling als tussen de voetbalvereniging en andere verenigingen in het dorp. Bijvoorbeeld door het combineren van de kantine met het buurthuis, voorwaarde is dan wel dat de voetbalkantine niet te ver bij het dorp vandaan ligt. Door het aanleggen van een jeu-de-boulebaan of beachvolleybalveld kunnen er nieuwe bezoekers naar de voetbalvereniging worden gelokt. Een andere suggestie is om het aanbod te vergroten, bijvoorbeeld door in te zetten op meisjesvoetbal en walking football (loopvoetbal) voor 65-plussers.

Het onderzoek is in 2018 uitgevoerd door het Mulier Instituut en is in te zien op de website van de gemeente.

Meer berichten