Logo eilandennieuws.nl
Foto:

Zichtlijnen op het Volkerak-Zoommeer terug

Restauratie Fort Prins Frederik

OOLTGENSPLAAT - Fort Prins Frederik bij Ooltgensplaat neemt vooral de laatste jaren een grote plaats in het regionale nieuws. Er waren jaren van onzekerheid, ook voor de bewoners van het terrein van het Fort. Maar ruim een jaar geleden werd de gemeente Goeree-Overflakkee eigenaar van het complex. Er zijn grote plannen voor 'het Fort'. Donderdag werd het startmoment officieel gemarkeerd.

Tekst en foto's: Adri van der Laan

Met het planten van een kastanjeboom startten wethouder Daan Markwat en gedeputeerde Rik Janssen de renovatie van het Fort. In de Donjon van het Fort was, voorafgaand aan de symbolische handeling, een bijeenkomst waarin wethouder Markwat uitleg gaf over de werkzaamheden. Hij stond in het kort stil bij de verwikkelingen die er in de afgelopen jaren zijn geweest. Er zijn wisselingen van eigenaren geweest en veel onzekerheden van de bewoners van het recreatieterrein. Toen de gemeente het Fort in bezit kreeg, werden er plannen gemaakt om het complex grondig onder handen te nemen. In de afgelopen tijd zijn er op het terrein al verschillende recreatiewoningen geruimd en is men begonnen met het opknappen van het terrein. Het eerste karwei is het verwijderen van de begroeiing en de grond van de Donjon. Vervolgens zal de restauratie verder worden aangepakt. De volledige plannen zijn nog niet bekend.
Wethouder Markwat sprak zijn waardering uit richting de provincie, die ook nauw betrokken is bij de renovatie van het complex.
De projectleider namens de gemeente is Arnold Schiettekatte. Tijdens de bijeenkomst in de Donjon legde hij uit wat de plannen inhouden. Hij liet beelden uit het verleden zien, maar ook wat de toekomst zal zijn. Naast het opknappen van verschillende projecten op het terrein, zal ook de vestingwal en de voet van de vestiging worden vrijgemaakt. Daardoor zal er niet alleen een beter zicht op het voormalige militaire complex worden verkregen, maar men verwijdert ook begroeiing, om de zichtlijnen op het Volkerak-Zoommeer te herstellen. De volgende stap zal zijn de restauratie van de geschutstoren en de reconstructie van de oorspronkelijke (fiets- en voetgangersbrug). Ook zal de historische beplanting op het Fort worden teruggebracht.
Gedeputeerde Rik Janssen verzekerde blij te zijn dat de provincie een bijdrage mag leveren aan dit mooie erfgoed. Hij feliciteerde de betrokkenen met de plannen.
Na de officiële handeling was het tijd voor een korte rondwandeling over het Fort, waarbij de genodigden een indruk kregen van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd en van het karwei dat nog wacht (zie foto's).

Meer berichten