Logo eilandennieuws.nl
Foto:

Oproep om visserij rondom kier te beperken

REGIO – Nu de Haringvlietsluizen na jarenlange discussie op een kier staan om trekvissen ruim baan te bieden dient het volgende discussiepunt zich aan. In de Tweede Kamer is door D66 een motie ingediend om visserij door middel van fuiken en staande netten aan beide zijden van de sluizen te verbieden. In een reactie stelt Vissersvereniging Zuid-West: "De droom van natuurorganisaties dreigt een nachtmerrie te worden voor de visserij.

Door Martijn de Bonte

Door het openen van de sluizen in de Haringvlietdam kunnen trekvissen zoals de zalm en de steur vanaf de Noordzee richting hun paaigebieden zwemmen in Duitsland en Zwitserland. Andersom kunnen de trekvissen vanaf de bergen door de 'kier' naar het zoute zeewater zwemmen. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde in met een motie van D66, daarin wordt de minister verzocht om maatregelen te nemen om ongestoorde vismigratie mogelijk te maken. In de motie wordt benoemd dat er al sinds 1987 wordt gewerkt aan het verlenen van een vrije doorgang voor de vissen. En dat Nederland en de buurlanden als meer dan 700 miljoen hebben uitgegeven om vismigratie mogelijk te maken. Daarom stelt de motie dat moet worden voorkomen dat vissen in de buurt van de kier worden gevangen in visnetten.

Optimaal profiteren van kier

Natuurorganisaties zijn blij met de oproep van de Tweede Kamer. Bas Roels, zoetwaterspecialist van WWF. "Het is een belangrijke stap in betere bescherming van trekvissen. We verwachten dat de Minister nu snel met maatregelen komt zodat trekvissen optimaal kunnen profiteren van het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen."

Emotie belangrijker dan feiten

De Vissersvereniging Zuid-West denkt daar heel anders over. Voorzitter Hans Juch: "Emotie lijkt belangrijker dan feiten. Het wetenschappelijk onderzoek naar de impact van de visserij in de kustzone, waaronder de Voordelta, is nog in volle gang, maar D66 vind het blijkbaar niet nodig de uitkomsten van het onderzoek af te wachten. De droom van een aantal natuurorganisaties en Sportvisserij Nederland dreigt op deze manier een nachtmerrie te worden voor de duurzame kleinschalige visserij in de Voordelta."

De visserijsector heeft aangedrongen op onderzoek naar de omvang van de verschillende trekvisbestanden om de impact van verstorende factoren in het gebied vast te kunnen stellen. De leden van de vereniging zien al jaren - sinds de realisatie van de Haringvlietdam en Oosterscheldekering - een achteruitgang van trekvispopulaties, waaronder ook de zalm. De veranderende natuurlijke processen als gevolg van de landaanwinningsprojecten en het herstel van de zeehondenpopulatie moeten in een dergelijk onderzoek ook worden meegenomen. Juch: "Op basis van wetenschappelijk onderzoek en praktische ervaring vanuit de sector zijn wij bereid om over passende maatregelen te overleggen."

Meer berichten