Logo eilandennieuws.nl

Verdubbeling aantal windmolens (als alle plannen doorgaan)

Sinds eind vorig jaar draaien de 34 molens van windpark Krammer. Daarmee is de bouw van windmolens in de regio nog niet klaar. De komende jaren groeit ook het aantal windmolens op het eiland fors. Alleen al in de polders naast Stellendam komen er hoogstwaarschijnlijk 19 nieuwe windmolens. Een overzicht van de plannen. In totaal komen er de komende jaren - als alle plannen doorgaan - ruim 30 windmolens bij op Goeree-Overflakkee. Op de kaart zijn de blauwe windmolens de bestaande windmolens, met zwart zijn de geplande windmolens aangegeven. (Klik onder aan het artikel op de kaart om deze groter weer te geven.)

Kroningswind (+ 19)

Langs de noordrand van het eiland komt het grootste windpark van Goeree-Overflakkee: Kroningswind. Hoogstwaarschijnlijk komen hier 19 windturbines, die worden onder andere langs het nieuwe natuurgebied bij de Scheelhoek geplaatst, dat momenteel wordt aangelegd in opdracht van Natuurmonumenten. De bouw van de turbines start waarschijnlijk in 2020. Kroningswind is een initiatief van de agrariërs in het gebied die samenwerken om windenergie op te wekken.

Windpark Haringvliet (+ 6)

Langs het Haringvliet staat al een rij windmolens, daarachter komt een tweede rij met zes windmolens. De bouw start binnen enkele maanden. Het is daarnaast de bedoeling om een zonnepark van 50 hectare te realiseren en er wordt overwogen om batterijen te plaatsen om de energie op te slaan tijdens piekmomenten. Het project is in handen van Energiereus Vattenfall (voorheen Nuon).

Blaakweg en Suyderlandt (+6)

Langs de N59 komen aan beide kanten 3 windmolens, drie ter hoogte van Nieuwe-Tonge achter de bestaande windmolens. De andere drie komen tussen de doorgaande weg en Oude-Tonge. Een groep bewoners uit met name Oude-Tonge is fel tegen de plannen, momenteel loopt er een rechtszaak tegen het plan bij de Raad van State. De uitspraak volgt op korte termijn. De projecten heten Blaakweg en Suyderlandt en zijn in handen van Deltawind.

Windpark Piet de Wit (-5)

De huidige lijn met 12 windmolens langs het Volkerak, tussen Ooltgensplaat en de Galathese Haven wordt op termijn vervangen door zeven grotere windmolens met meer vermogen. Bij dit project wordt het aantal windmolens dus per saldo met vijf kleiner, maar wordt er wel meer energie opgewekt.

Windpark Oostflakkee (+8)

Langs het Volkerak wordt in de toekomst een nieuw windpark gerealiseerd met naar verwachting 8 windturbines. Ze komen op landbouwgrond achter de dijk. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland heeft bezwaar gemaakt tegen de plannen vanwege de aanwezigheid van de zeearend in de nabijheid van het windpark.


Verantwoording

Het aantal nieuwe windmolens en de locaties zijn gebaseerd op de stukken van de gemeente rondom de vergunningsprocedures. Wellicht dat sommige plannen nog worden aangepast of geannuleerd.

Meer berichten