Logo eilandennieuws.nl
Foto:

'Koffie met een Cop' in Sommelsdijk

SOMMELSDIJK - De wijkagenten op het eiland doen er alles aan om op een laagdrempelige manier in contact te komen met mensen in de wijk. Wat is dan een mooiere gelegenheid om dit ook onder het genot van een 'lekker bakkie' te doen? Wijkagent Erwin van Trigt heeft koffie klaar op dinsdag 8 januari in wijkgebouw De Zwaluw.

Tekst en foto: Adri van der Laan

Zoals we al eerder in Eilanden-Nieuws berichtten, is Erwin van Trigt sinds kort de nieuwe wijkagent in Sommelsdijk. Hij en zijn collega's willen graag met zoveel mogelijk bewoners van hun werkgebieden in contact komen. 'Koffie met een Cop' biedt hiervoor een uitstekende gelegenheid. Het is een idee dat oorspronkelijk in Amerika is ontstaan en met succes in de praktijk gebracht. Ook in Nederland zijn er op verschillende plaatsen al goede ervaringen mee op gedaan. Het is de bedoeling dat burgers op een ontspannen manier, onder het genot van een kopje koffie, in gesprek kunnen gaan met hun wijkagent. Erwin van Trigt legt uit dat iedereen welkom is tijdens het gesprek, waarbij allerlei zaken die voor de bewoners van de wijken van belang zijn aan de orde kunnen komen. Dit kan gaan om buurtproblemen, zoals structurele overlast die door de burgers wordt ervaren. Dit zou bijvoorbeeld hinder van hangjongeren kunnen zijn, maar ook geluidsoverlast of gedrag van ouderen. "Maar ook het regelmatig te hard rijden in bepaalde straten of ander gevaarlijk verkeersgedrag kan ter sprake komen".

Ontspannen manier
Wijkagent Van Trigt vindt het belangrijk om met de bewoners van zijn werkgebied in contact te komen. "De politie weet ook niet alles en soms gebeuren er dingen in de buurt die wij toch wel graag willen weten en om dat te bereiken kan het koffiemoment een belangrijk middel zijn". Overigens is het niet de bedoeling van de wijkagenten dat burgers 'agentje gaan spelen' en mensen aan gaan geven. Via 'Koffie met een Cop' wil men bereiken dat burgers op een ontspannen manier met de wijkagent in gesprek gaan. Zo kunnen gevoelens van onveiligheid ter sprake komen, maar ook andere zaken die men graag eens wil overleggen met een agent. Het politiebureau in Sommelsdijk heeft de laatste jaren maar beperkte openingstijden gekregen en ondanks dat het mogelijk is om een afspraak te maken met een de wijkagent, is dat voor veel burgers toch een stap te ver. Overigens is het koffiegesprekje niet bedoeld voor het doen van aangifte, dat gebeurt nog gewoon via het bureau. Wel kunnen er zaken aan de orde komen waar nog eens verder over moet worden doorgesproken. "Dan maken we een afspraak om eens op het politiebureau langs te komen". Wat er tijdens het gesprek onder koffie aan de orde komt, wordt natuurlijk ook gedeeld met de collega's.

De wijkagenten proberen ook op andere plaatsen zichtbaar en aanspreekbaar te zijn. Zo wordt tijdens koop- of uitgangsavonden regelmatig de fiets gepakt. De drempel om één van de agenten dan aan te spreken wordt dan lager.

Erwin van Trigt hoopt dat 'Koffie met een Cop' succesvol zal zijn. Ook andere wijkagenten hebben al een 'koffiemoment' georganiseerd en gaan dit in de komende weken voortzetten. Houd hiervoor de social media, zoals Facebook, in de gaten, want er zijn verschillende platformen waarop de politie actief is.

De wijkagent van Sommelsdijk, Erwin van Trigt, organiseert 'Koffie met een Cop' op dinsdag 8 januari tussen 16.00 en 17.00 uur. Hij mag hiervoor de ruimte van Wijkgroep De Zwaluw gebruiken. Het adres is Sperwer 55 in Sommelsdijk. De meest rechtse ingang van het complex.

Meer berichten