Logo eilandennieuws.nl
Foto: Wim van Vossen

Afscheidsreceptie wethouder Van der Vlugt

STELLENDAM - Als zelfs de Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland, Jaap Smit, vrijdagmiddag zijn route verlegd naar Goeree-Overflakkee dan moet er iets bijzonders aan de hand zijn. Dat was het ook. De voorzitter van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten kwam naar paviljoen Zoet of Zout aan het Haringvlietplein in Stellendam. Daar bood het eilandelijk gemeentebestuur een afscheidsreceptie aan voor Arend-Jan van der Vlugt, die donderdagavond - na een inzet van bijna zes jaar - in de raadsvergadering zijn functie als wethouder had neergelegd. Het is extra bijzonder als Commissaris Jaap Smit ook nog aangeeft dat een bestuurder wel heel erg zijn - of haar - best moet doen wil hij komen opdraven.

Door Jaap Ruizeveld

"Voor jou heb ik die uitzondering gemaakt. Je was een drijvende kracht. Een ondernemend bestuurder die met veel energie Goeree-Overflakkee heeft gepositioneerd. Daar ben ook ik trots op en stel de eilandgemeente aan anderen als voorbeeld. Waar straks meer energie wordt opgewekt dan voor eigen gebruik nodig is. Met nieuwe ontwikkelingen, waterstof en een getijdencentrale. Het staat te gebeuren. Krimp is omgebogen naar groei. Daar heb je - in samenwerking - vaak het voortouw genomen en dat verdient waardering", aldus de Commissaris van de Koning. In een bomvol paviljoen Zoet of Zoet leidde ceremoniemeester, in het dagelijks leven gemeentesecretaris Wim van Esch, de happening op een van hem bekende sfeervolle en humoristische wijze. In deze uitvoering en regie samen met bestuurssecretaresse Martine de Jong.

Geloof in missie
Burgemeester Ada Grootenboer prees het jeugdig enthousiasme waarmee Arend-Jan v.d.Vlugt, in zijn missie voor de gemeente, veel activiteiten in succesvolle beweging heeft gezet. Het bracht nieuw elan en steeds vanuit de basis dat het samen moet gebeuren. Je wilde als eiland op zoveel mogelijk invalshoeken vooroplopen. Alle onderdelen in je portefeuille, van eilandmarketing, openbare ruimte, tot landbouw en visserij kregen de volle aandacht. Jij geloofde in jouw- en onze aanpak. Als je ergens extra voorging dat was de inzet soms torenhoog. Bijvoorbeeld de zeehondenopvang. Dat moest worden binnengehaald voor Goeree-Overflakkee. En het lukte. We nemen afscheid van een fijne collega die met ons werkte in een fijn collegeteam. Je sprak eens over 375 Nederlandse gemeenten en Goeree-Overflakkee. Uit die woorden spreekt het onderscheidend elan.

Knuffelzeehond
Dan was er een heel speciaal cadeau. Een prachtige 'knuffel' zeehond met de naam Arend-Jan. Voor Commissaris Smit aanleiding om op te merken dat er in de Noordzee overigens al een zeehond 'Jaap' zwemt. "Wie weet waartoe dit weer leidt", gaf hij hilarisch aan. In de dankwoorden betrok de burgemeester het Stellendamse thuisfront, Marlies en Mark en de ouders van beide partners. Steef Visser, voorzitter Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee (FOGO), noemde Van der Vlugt iemand die er voor gaat, Die overheid en ondernemers samenbracht en de meerwaarde van die samenwerking aantoonde. Groei, meer dan 1300 nieuwe banen. Een prima sparringpartner. Wellicht meer een ondernemer dan politicus, maar die beide velden wel samenbracht. Immers je hebt elkaar nodig. Dank voor die inzet.

Trots
Slotwoorden uiteraard van Arend-Jan. Daarbij het vizier richtende op zijn trots voor het eiland. Dat hij onderdeel mocht zijn van een groter geheel dat samen geweldige stappen kon maken. Het eiland, zo klein als een postzegel, is op de kaart gezet. En als er dan toch bij hem even emotie in zijn woorden doorklinkt over zijn vertrek, dan is het de perfecte tijd voor een afscheidsborrel.

Meer berichten