Logo eilandennieuws.nl
Foto: Wim van Vossen

Interview met vertrekkend wethouder Arend-Jan v.d.Vlugt

GOEREE-OVERFLAKKEE - CDA-wethouder Arend-Jan van der Vlugt neemt - na bijna zes jaar zich vol energie en ambitie te hebben ingezet voor de gemeente Goeree-Overflakkee - donderdag 13 december in de laatste raadsvergadering van 2018 afscheid. Vrijdag 14 december wordt er in Paviljoen Zoet of Zout in Stellendam een speciale afscheidsreceptie gehouden. Tea Both is voorgedragen om zijn plaats in het college te gaan innemen. Aan de vooravond van zijn vertrek een gesprek met Arend-Jan in het voormalige raadhuis aan de Voorstraat in Middelharnis.

Door Jaap Ruizeveld, foto: Wim van Vossen Fotografie

Hij voelt zich thuis op deze historische locatie. In het gebouw dat na jaren van verval met een in eigen gemeentelijk beheer uitgewerkt plan een imponerende metamorfose heeft ondergaan. Representatief en sfeervol. Met een aansprekend interieur. Waar huwelijken worden gesloten maar waar ook diverse gesprekken plaatsvinden tussen gemeentelijke- en andere diensten bij werkzaamheden in en bij ontwikkelprogramma's.

Raad gaf ruimte

Arend-Jan is een vlot en gedreven spreker. Hij zegt: "Ik ben trots op hetgeen in de afgelopen jaren voor Goeree-Overflakkee (Mijn Eiland) is bereikt. Fijn dat ik onderdeel mocht zijn van een zeer collegiaal gemeentebestuur en in goede verstandhouding met de raad kon functioneren. Een raad die mij ruimte gaf om projecten te ontwikkelen. Mede met hun support en vertrouwen mocht ik samen het eiland op de kaart zetten. Dankbaar ben ik voor de organisatiesteun en de loyaliteit van alle medewerkers in de verschillende diensten. Maar ook voor het schouderklopje dat kwam vanuit het bedrijfsleven, de organisaties en instellingen op het eiland". Voorafgaand aan de gemeentelijke herindeling op het eiland was Van der Vlugt al twee-en-half jaar wethouder in de toenmalige gemeente Goedereede. In die periode was het CDA samen met VVD voorstander van de fusie, terwijl de meerderheid in de raad toen tegen was. "Je wist dat het door ging en dan is het beter voor te sorteren dan tegen te werken op weg naar die eilandelijke eenheid."

Op ingespeeld

"Bij de aanloop naar de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee (2013) benaderde het CDA mij - als ondernemer - of ik opnieuw een bestuurspost zou willen innemen. Het verbeteren van de relatie tussen ondernemers en gemeente, ingezet in de Goereese fase, daarbij continuerend. Vol enthousiasme heb ik me na mijn benoeming, vanuit mijn beleidsvelden in mijn portefeuille daarop gericht. Als ik me ergens voor inzet dan doe ik dat voor de volle honderd procent. Na de verkiezingen - voorjaar 2018 - heb ik met het CDA gedeeld dat na 6 jaar wellicht in de nieuwe periode de tijd zou komen om het stokje aan een ander over te dragen en dan een stapje terug te zetten. Je gaat daar over nadenken. Op welk tijdstip? Ik vind het moeilijk om dingen los te laten die nog niet zijn afgerond. Maar wanneer is iemand klaar? Er blijft altijd iets over. Dat is over een aantal jaren ook zo. Iedereen is vervangbaar. In de organisatie werken we goed en nauw samen. En toch, nu is het moment dat er één pionnetje vervangen wordt. De laatste maanden is er door het CDA op ingespeeld. Het is geborgd. Collega-bestuurders zijn bekend met mijn dossier-onderwerpen. Mijn betrokkenheid was groot, maar de wereld gaat gewoon verder.

Waarom nu?

Er staan zoveel aansprekende onderwerpen in de steigers, bijvoorbeeld op gebied van duurzaamheid, energieneutraal eiland 2020. Waarom op dit moment?. "Dat is zo, maar zoals gezegd rond de verkiezingen 2018 had ik toch een gevoel dat ik er mee wilde stoppen. Het was en is mooi geweest. Ik heb er veel tijd aanbesteed. Anderzijds heb ik er in de privésfeer, in het gezin en ook in ons bedrijf veel voor moeten laten. Je bent weinig thuis. Je moet toch naar een balans in je leven zoeken. Dat is niet gemakkelijk voor iemand die van uitdagingen houdt. Ik ben een bouwer. Nu de pioniersfase van de gemeente achter de rug is kan ik mijn blik richten op nieuwe items. Ik weet dat in mijn wethouderschap niet alles goed is gegaan, maar gezamenlijk hebben we aantoonbaar veel bereikt voor het eiland.

Essenbos

Heeft de geruchtmakende publiciteit rond het Essenbos in Ouddorp de beslissing versneld? "Hier moet je zaken strikt gescheiden kunnen houden. Fair play op basis van feiten. De gemeente heeft met dit onderwerp totaal geen bemoeienis, Het is niet prettig als je persoonlijk beschuldigingen en verdachtmakingen krijgt die unfair zijn. Onacceptabel. Social media bieden echter die mogelijkheid. Het staat haaks op mijn normen en waarden en de naastenliefde die bij het CDA prominent voorop staan. Kernwaarden die voor mij belangrijk zijn. Je bent al snel aangeschoten wild als je als ondernemer je nek uitsteekt in de politiek". Arend-Jan toont emotie, hij is geraakt. "Ja, hier is een grens gepasseerd. De druppel voor de beslissing. Zo gaan we toch niet met elkaar om op het eiland? Puur gezien heeft de functie van wethouder voor mij geen status. Je wordt als ondernemer gevraagd om de gemeente mede vorm te geven. Dat hebben we gedaan. Zoals een aangeduide krimpregio ombuigen naar groei."

Eilandmarketing

"Eilandmarketing moest van de grond komen. Wij hebben dat met zijn allen gedaan. Samenspel. De raad gaf structureel gelden. Dat was moedig in een tijd van bezuinigingen. Het was onderbouwd met de Toekomstvisie en de speerpunten daarin: Eilanditeit, Wat voor eiland zijn we en waar willen we naar toe, Maatschappelijke balans en de vergrijzing en hoe leiden we dat. Streven naar kwaliteit, vitaliteit duurzaamheid en het leggen van verbindingen. Transparant zijn, kansen scheppen, inzet op naamsbekendheid. Coöperatief gedrag. Vertrouwen bieden en trots uitstralen. Het leidde tot banengroei en extra toeristische overnachtingen. Een super mooie samenwerking met ondernemers, maatschappelijke instellingen en betrokken bewoners. In dat werk mocht ik een onderdeeltje zijn. Daar ben ik trots op".

Internationaal

Gezamenlijk konden wij ons stapsgewijs als eiland profileren op beurzen in Berlijn en op uitnodiging van het ministerie op de Klimaattop in Parijs met "Energieneutraal eiland 2020". Haalbaar als de bezwaarprocedures in de Zuiderdieppolders niet voor vertraging zorgen. Zeehondenopvang A Seal werd levensvatbaar. Men is meer te weten te komen over het eiland en dat terwijl Flakkee maar een postzegel is in de wereld. Het kwam op de kaart te staan met awards, zoals de Quality Cost-award. We hebben het verhaal verteld over het Waterstofconvenant en duurzaamheid.De windopgave van de provincie als vastgesteld punt, dat hebben we niet gezien als een bedreiging, maar proberen om te zetten in kansen. Tientallen keren kreeg ik uitnodigingen om het succesverhaal van het eiland te presenteren. Je moet er in geloven. Dan pakt men het ook op. Kijk naar onze buitendienst die succesvol is omgebouwd naar een klantvriendelijke organisatie. Hard werkende mensen die betrokken zijn bij de kwaliteit en service in onze buitenruimte. De onderscheiding "Schoonste strand" was een mooi resultaat voor de inzet van 'onze' mensen. Niet alles lukt. Onze stands in de Markthal Rotterdam met streekproducten bleven niet overeind. Ondanks de goede voorbereiding. Toch ook daar die opsteker met het bezoek dat Koningin Maxima aan onze stand bracht".

Pareltjes

Geef Arend-Jan de tijd en hij benoemt alle parels in zijn portefeuille. Waterpoort, Smart Water, de innovatie in de visserij en de UFA. Veel bedreigingen, maar Van der Vlugt uit vol vertrouwen in een levensvatbare toekomst. Vernieuwingen, met inspiratiepunten in de VVV en de toeristisch-recreatieve sector. Landbouw blijft een pijler voor de gemeente, net als de economie, het bedrijfsleven, de ondernemingen. Ons eiland biedt zoveel mogelijkheden. Zorgen? Ja, over diepte van het Slijkgat, we wachten nog steeds op een rechterlijke uitspraak. Belangrijk voor de visserijsector en alle bedrijven op en rond de Stellendamse havens. Aanleg van een derde zonnepark op het eiland. De getijdencentrale Brouwersdam. De doorsteek komt er in 2024. De vraag is of het bedrijfsleven gelijktijdig investeert in het aanbrengen van de getijdencentrale. Het zijn allemaal langdurige projecten, maar hier ligt toch de kans voor de BV Nederland om zich met een '3.0 uitstraling' op de wereldkaart te zetten. Een exportproduct dat wordt ondersteund door onze kennis van zaken. Nog één item? Zeker de komst van groene waterstof. Er zit nog heel veel in de pijplijn...

Meer berichten