Logo eilandennieuws.nl
Foto:

Vissersbond schrikt van plan DELTA21 in Voordeltagebied

GOEREE-OVERFLAKKEE – Met grote verbazing reageerde afgelopen week de Vissersbond op de presentatie van een plan Delta21 in het Voordeltagebied. Dit omvat de creatie van een Valmeer van twintig vierkante kilometer voor de kust van de Tweede Maasvlakte. Het plan is getekend in het Natura 2000-gebied Voordelta, waar vissers sinds 2008 deels hun beroep niet meer uitoefenen om habitatverstoring van zeehonden en vogels te voorkomen. "Het zou absurd zijn als dit plan tot uitvoering komt op de huidige locatie", zegt Vissersbondvoorzitter Johan Nooitgedagt.

Door Jaap Ruizeveld

Het Delta21-plan is onder andere gericht op het Klimaatakkoord voor 2030 waarin grootschalige uitbreiding van zonne- en windenergie zich zal voordoen. Deze energie moet ergens opgeslagen worden. Dus is een energieopwekking- en opslaglocatie op tafel gelegd, die Nederland ook kan beschermen tegen wateroverlast en die kan dienen als herstelling van de natuur in en rond het Haringvliet. Het plan voor de multifunctionele opslagbekken (Voorwal) is gesitueerd voor de kust van de Tweede Maasvlakte, bovenop het Natura 2000-gebied Voordelta, en zal volgens initiatiefnemers rond 20 vierkante kilometer in beslag nemen. Achter het plan hebben zich, volgens Nooitgedacht al grote partijen als Wageningen University & Research, Van Oord, VolkerWessels, Provincie Zuid-Holland en TU Delft geschaard.

Schrikbarend

"Schrikbarend", vindt de Vissersbondvoorzitter. "Onze kleine kustvissers maken veel gebruik van deze locatie en daarnaast valt het plan middenin het Natura 2000-gebied Voordelta, dat in 2008 definitief aangewezen werd als Natura 2000-gebied om de natuur in de ondiepe zee te beschermen. Vissers mijden delen uit dit gebied permanent of tijdelijk om zo de nodige rust van vogels en zeehonden te garanderen".

Niet uit te leggen

"Ik ben met stomheid geslagen als dit, voor kustvissers normale werkgebied, helemaal op de schop gaat", zegt Nooitgedacht. Vissers moeten daar eerst wijken om de natuur beter te beschermen of te herstellen en nu zijn de plannen opeens 180 graden gedraaid. "Het zou niet uit te leggen zijn als dit plan daadwerkelijk uitgewerkt wordt, terwijl de afgelopen tien jaar voornamelijk rekening werd gehouden met de rustplaats voor vogels".

Meer berichten