Logo eilandennieuws.nl
De betrokkenen bij de realisatie van de beroepscampus op het terrein waar de gebouwen worden gesloopt om plaats te maken voor de beroepscampus. Op de achter grond het gebouw van de RGO, locatie Langeweg.
De betrokkenen bij de realisatie van de beroepscampus op het terrein waar de gebouwen worden gesloopt om plaats te maken voor de beroepscampus. Op de achter grond het gebouw van de RGO, locatie Langeweg. (Foto: )

Unieke samenwerking tussen scholen bij beroepscampus

SOMMELSDIJK - 'Historisch nieuws' zo stond er op de uitnodiging van de persbijeenkomst van afgelopen donderdag in het gebouw van de RGO aan de Langeweg. Dit kon met recht zo genoemd worden, want tijdens de bijeenkomst presenteerden de RGO en de Christelijke Scholengemeenschap Prins Maurits de gezamenlijke vmbo op Goeree-Overflakkee.

Tekst en foto: Adri van der Laan

Terwijl de sloper korte metten maakt met de naastgelegen gebouwen van het voormalige aannemersbedrijf Boeter, werd in de RGO-locatie aan de Langeweg (voorheen de Groene School) de vorming van een gezamenlijke vmbo gepresenteerd. Deze 'historische samenwerking' zal gestalte krijgen in een deel van de nieuw te bouwen beroepscampus waarvoor komend voorjaar de eerste paal de grond in zal gaan.

De rectoren Arie Cové van de Regionale Scholengemeenschap Goeree-Overflakkee (RGO) en Adam van Heest van Christelijke Scholengemeenschap Prins Maurits geven graag uitleg over de samenwerking. Bij het gesprek waren onder meer wethouder Peter Feller en Evelyn Mijnders van de gemeente Goeree-Overflakkee aanwezig evenals de Adrie Krielaart, locatiemanager van de RGO aan de Schoolstraat.

Arie Cové legt uit dat op het eerst te realiseren deel (Beroepscampus Zuid) de RGO vmbo techniek en horeca, bakkerij en recreatie (uit de Schoolstraat) zal vestigen en ook Albeda mbo zorg en welzijn en economie een plek krijgt. In de Beroepscampus Noord, die aansluitend op de huidige school aan de Langeweg zal worden gerealiseerd, komen RGO vmbo Groen, de Prins Maurits vmbo zorg en welzijn en Lentiz mbo groen. en Lentiz met MBO-groen ook zullen daar een het Techniek College Rotterdam zal in Zuid mbo techniek aanbieden. De aanbesteding voor de bouw is gestart en men hoopt in mei 2019 de eerste paal te kunnen slaan, zodat de eerste lessen in het nieuwe schooljaar 2020-2021 daar van start kunnen gaan.

Grote kansen

De betrokkenen verwachten dat de nieuwe samenwerkingsvorm grote kansen gaat bieden voor alle vmbo-leerlingen op het eiland. Het aanbod is breed, want naast het vmbo is er de intentie om via Lentiz en Albeda ook mbo-techniekopleiding op het eiland een vaste plaats op het eiland te laten krijgen.
De initiatiefnemers zijn enthousiast over de voorgenomen invulling van de beroepscampus en dit is ook het geval bij wethouder Peter Feller. Als portefeuillehouder onderwijs noemt hij het project uniek op de inhoud en uniek op samenwerking. De aanleiding voor de plannen voor de campus was dat het gebouw aan de Schoolstraat niet meer geschikt is als schoolgebouw. Gelukkig, noemde Feller het, dat het faillissement van Edudelta niet te veel vertraging gegeven heeft bij de planvorming. Hij roemde in dit verband dan ook de veerkracht van de verschillende onderwijspartijen om de wijze waarop zij de problemen als gevolg van dit faillissement hebben opgevangen. Naast de complimenten voegde hij eraan toe dat het een bijzonder en spannend project wordt, ook voor de gemeente. Hij sprak de wens uit dat er door deze samenwerkingsvorm goed opgeleide mensen een baan kunnen vinden op het eiland.

Verschillende achtergronden

De onderwijsinstellingen die bij het project zijn betrokken hebben allemaal hun eigen achtergronden en identiteit. Dit geldt zeker voor de Prins Maurits. Zou door de samenwerking de identiteit niet in gevaar kunnen komen? Adam van Heest legt uit dat de besprekingen al geruime tijd plaatsvinden, maar dat 1 november de datum is dat de plannen aan de ouders van de leerlingen worden bekendgemaakt. "We willen zo transparant mogelijk werken en daarom komen we nu met het complete plan naar buiten". Men hoeft niet bang te zijn dat de identiteit van de school in gevaar komt want dit is in de overeenkomst geregeld. Hij legt uit dat de onderbouw van zijn school gewoon in het huidige gebouw van de PM blijft. Daarnaast blijven alle algemeen vormende lessen zoals gewoonlijk door de PM verzorgd worden. Voor de praktijklessen zal dan de Langeweg moeten worden overgestoken naar de beroepscampus. Er kan volgens hem nu een heel groot aanbod van onderwijs worden geboden en dat komt het kind ten goede. Daarnaast heeft de samenwerking ook praktische voordelen. Momenteel worden er op verschillende plaatsen lessen gevolgd, zoals in het Webego-gebouw en de Groene Zoom. Dit kost heel veel tijd en dat zal bij de beroepscampus tot het verleden behoren want de nieuwe locatie wordt op een steenworp afstand van het PM-gebouw gerealiseerd. Leerlingen kunnen in de klassen 3 en 4 nu alle profielen volgen en is het aanbod heel breed.
Verder zal er worden samengewerkt met verschillende bedrijven, zoals De Staver, Automotions en CuraMare, ondernemingen die in de directe nabijheid van de school zijn te vinden.
Aan de gebouw van de RGO en de Prins Maurits zal niets veranderen. Zoals bekend zal de vestiging aan de Schoolstraat worden verlaten en de gemeente is nu druk bezig om een andere bestemming voor dit gebouw of het terrein te ontwikkelen.

Het is een ingrijpende gebeuren waarbij nog een aantal zaken moeten worden besproken, maar men zal er alles aan doen om bij de uitvoering van het project transparant te werk te gaan. Zodat een ieder op de hoogte kan blijven van de ontwikkelingen, want veel mensen op het eiland zijn nauw betrokken bij de verschillende scholen die de beroepscampus gaan vormen.

Meer berichten