Logo eilandennieuws.nl
Foto:

Gebiedsontwikkeling duinen bij Ouddorp van start

OUDDORP – Met het onthullen van het bord waarop de werkzaamheden worden aangekondigd, ging maandagochtend officieel het opknappen van een deel van het Ouddorpse duingebied van start. Dit in het kader van de integrale gebiedsontwikkeling 'Vrijheidsweg en Duinen van Goeree', voorheen werd dit Ouddorp Bad genoemd.

Tekst en foto: Adri van der Laan

Wie over de Vrijheidsweg langs de Ouddorpse duinen rijdt, zal het niet ontgaan zijn dat het gebied ten noorden van de weg tussen de Oosterweg en de rotonde bij De Klepperstee flink onderhanden wordt genomen. De begroeiing is al voor een groot deel weggehaald en er is kaalslag ontstaan. Dit alles in het streven om de verbinding te leggen tussen het strand en het omliggende gebied en verder beoogt men dezen duinen aantrekkelijker te maken voor de eigen inwoners, bezoekers en recreanten.

Startmoment

Tijdens een officieel 'startmoment' van de werkzaamheden onthulden de wethouders Daan Markwat en Peter Feller en Ralf Joosse, gebiedsmanager Zuid-Hollandse eilanden van Natuurmonumenten, het bouwinformatiebord langs de Vrijheidsweg. Voorafgaand aan de starthandeling was er een korte bijeenkomst in het nabijgelegen restaurant 'Bij Marc'.

Wethouder Daan Markwat legde uit dat de planvorming integraal is aangepakt. Daardoor zijn er zoveel mogelijk mensen bij het plan betrokken. De gemeente, Natuurmonumenten, het Waterschap en de ondernemers in het gebied, maar ook de Dorpsraad van Ouddorp. Ook bij de inwonersavond zijn veel suggesties gedaan. Bijzondere waardering was er van hen voor de constructieve medewerking van Natuurmonumenten. Bij de voorbereidende overleggen is men volgens de wethouder uitgegaan van vier doelen; allereerst noemde hij de kwaliteitsverbetering van het gebied, verder past het in de doorontwikkeling van het gebied en wil men meer beleving creëren en er dient een verbinding gelegd te worden tussen de duinen en Ouddorp.
Het is laatste project dat tot stand is gekomen door een bijdrage van de gemeente Rotterdam in het kader van de compensatie voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Verder is het medegefinancierd door de Provincie Zuid-Holland en hebben de lokale ondernemers bijgedragen via het fonds toeristenbelasting. De heer Markwat sprak de hoop uit dat deze integrale samenwerking met onder andere de ondernemers in het gebied een voorbeeld mag zijn voor andere ontwikkelingen op het eiland. Het karwei zal in april 2019 worden opgeleverd.

Natuurmonumenten

Namens Natuurmonumenten voerde gebiedsmanager Zuid-Hollandse eilanden, Ralf Joosse, het woord. Hij verzekerde zijn toehoorders dat zijn organisatie blij is met de start van de opknapbeurt voor het gebied dat natuurherstel en natuurontwikkeling als doel heeft. Joosse benadrukte dat de Duinen van Goeree bijzondere gebieden zijn. Het is niet voor niks dat de duinen van Goeree zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. 'Een Europees topgebied'. "We moeten trots zijn op de ontwikkeling". Hoewel de duinen een bijzonder natuurgebied is, zijn de duinen niet zonder problemen. De problemen komen voort uit menselijk ingrijpen in de duinen, waardoor de dynamiek uit het gebied is verdwenen. Verder zorgt de stikstof in de lucht dat de duinen heel snel zijn dichtgegroeid. Karakteristieke duinsoorten zijn daardoor verdwenen. De aanpak is dat begroeiing wordt weggehaald "dat oogt als zeer rigoureus, maar het kan niet op een vriendelijke manier". Dit doet men om grijs duin weer terug te brengen. "Het wordt een meer open gebied en daardoor dus meer zichtbaar. Natuurmonumenten vindt dat beleven van de natuur bijna net zo belangrijk is als beschermen van de natuur. Dit gaat hand aan hand", aldus Joosse.

In het gebied zal het huidige zanddepot van het Waterschap worden ontwikkeld tot een mooie belevingsplek met zand en water en aansluiten bij de al bestaande Salamanderroute. De kinderen zullen vooral vanaf het parkeerterrein naar het strand de duinen kunnen beleven. De aanpassing van de infrastructuur, waarbij een lagere snelheid over de Vrijheidsweg, zal een positieve uitwerking hebben op de rust in het gebied.

Na de korte bijeenkomst onthulden de wethouder Markwat en Peter Feller het herdenkingsbord, hierbij geassisteerd door Ralf Joosse.

Meer berichten