Logo eilandennieuws.nl
Foto:

'De jeugd heeft de toekomst, ook in ons dorp'

MELISSANT – Goed idee: zet een aantal deskundigen, gemeenteraadsleden en leden van dorpsraden bij elkaar aan tafel en laat ze een thema bij de kop nemen. In Melissant gebeurde het, op initiatief van de dorpsraad en de gemeente Goeree-Overflakkee. Het thema was goed gekozen: 'De jeugd heeft de toekomst! Ook in ons dorp'. Het trok tussen de zeventig en tachtig mensen naar De Melishof: een volle zaal.

Door Kees van Rixoort

Over het puberbrein valt van alles te vertellen. Over het gedrag dat daaruit kan voortvloeien ook. Pedagoog Ramine de Zoete van het eilandelijke Centrum voor Jeugd en Gezin noemde onder andere stemmingswisselingen, sombere buien, onzekerheid, verlegenheid, gepieker, opstandig gedrag, egocentrisme en eindeloze discussies.

De Zoete verklaarde een en ander uit de lichamelijke, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de puber. "Ze ontdekken hun identiteit, gaan op ontdekking uit en willen weten waar hun grenzen liggen. Pubers zijn vaak ongeremd en impulsief. Ze doen dingen zonder dat ze erbij nadenken. En ze zetten zich af tegen hun ouders, bijvoorbeeld om een eigen mening te vormen."

Luisteren

Om hiermee om te gaan had de pedagoog wat tips: "Laat pubers meedenken, ga niet preken. Neem samen opties door, wijs ze op de consequenties en laat ze zelf een keuze maken binnen de uiterste grenzen. Luisteren, luisteren, luisteren." De zaal hoorde ook een ezelsbruggetje: gedraag je als OEN (open, eerlijk, nieuwsgierig), laat OMA (opvattingen, meningen, adviezen) thuis en neem ANNA (altijd navragen, nooit aannemen) mee.

"Jongeren zijn heel mooi", zei Ruud Bouman, lid van de Adviesraad Sociaal Domein op Goeree-Overflakkee en werkzaam bij het Leger des Heils. "Ze zijn creatief en hebben mooie ideeën. Er zit kracht in jongeren. Het is veel waard om daarin te investeren."

Dat kan door contact te maken: "Stap op ze af, maak een praatje. Wees jezelf, gebruik geen hippe taal. Als je oprecht geïnteresseerd bent, moet het lukken. Stel vragen. Welk apps heb je op je telefoon? Nou, dan heb je de rest van de dag wel een gesprek… Daarna zeg je: ik ben van de dorpsraad, wat kunnen wij voor jullie betekenen?" Jongerenwerkster Helen Stam van stichting ZIJN gaf een voorbeeld uit de praktijk: in Ooltgensplaat is op deze manier al het nodige van de grond gekomen.

Aan een stuk of zeven tafels wisselden deskundigen, gemeenteraadsleden en leden van dorpsraden vervolgens ideeën, tips en suggesties uit om jongeren te benaderen en een goede plaats te geven in de gemeenschap. Voor de jeugd tot twaalf jaar is er meestal genoeg te doen in de dorpen, maar in de leeftijdscategorie daarboven – tussen dertien en achttien jaar of nog wat ouder – ligt dat een stuk moeilijker.

En dat terwijl het op Goeree-Overflakkee om duizenden mensen gaat. De leeftijdsgroep tussen 10 en 19 jaar telt meer dan 6.000 inwoners. Dat is 12 procent van de bevolking. Daar moet je iets mee, zo was het algemene gevoel in De Melishof.

Aangehaakt

Wethouder Berend Jan Bruggeman dacht er niet anders over: "Het is noodzakelijk om de jeugd aangehaakt te houden en jongeren wat te bieden. Er is veel te bereiken." Aan de tafels had hij veel bruikbaars gehoord. Voor de jongeren van Melissant bijvoorbeeld, heel concreet: het creëren van een plek buiten, zoals een Cruyffcourt, en een plek binnen, in De Melishof.

Klaas Kuipers, 'de burgemeester van Melissant', was de geslaagde bijeenkomst begonnen met de cynische filosoof Diogenes, die met zijn lantaarn op zoek is. Hij sloot de avond af met uitspraken van de pedagoog Jan Ligthart en de filosoof Epicurus. "Opvoeden is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. En de laatste twee groeien waar de eerste heerst", luidde het citaat van Ligthart. De uitsmijter was van Epicurus: "Het mooiste van alles dat wijsheid ons biedt om leven prachtig te maken, is zonder twijfel vriendschap en liefde." Munitie voor de dorpsraden die de jongeren gaan opzoeken…

Meer berichten