Logo eilandennieuws.nl

CDA draagt Tea Both-Verhoeven voor als vrouwelijke wethouder

GOEREE-OVERFLAKKEE -  Met grote voortvarendheid heeft de fractie van het CDA (Goeree-Overflakkee) na zorgvuldig intern overleg, afstemming op en informatie aan de fractievoorzitters van de coalitiepartijen (SGP, Vitale Kernen en VVD) in het college en aan de burgemeester de afgelopen anderhalve week toegewerkt naar de unaniem ondersteunde voordracht van Tea Both-Verhoeven als toekomstig CDA-wethouder in het dagelijks bestuur van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Door Jaap Ruizeveld

In de raadsvergadering van 13 december 2018 kan zij worden beëdigd als opvolger van de huidige bestuurder Arend-Jan van der Vlugt, die vorige week aankondigde op genoemde datum zijn functie te zullen neerleggen. Tea Both wordt dan de eerste vrouwelijke wethouder in de gemeente Goeree-Overflakkee. Een vrouwelijke wethouder was eilandelijk al eerder aan de orde toen in de voormalige gemeenten Oostflakkee en Middelharnis.

Continuïteit                                                                                                                                            

Om continuïteit in bestuur te kunnen bewerkstelligen moesten er door en binnen het CDA-Goeree-Overflakkee heel snel veel stappen worden gezet. In een persbulletin dat donderdagmiddag is uitgebracht geeft het CDA aan heel blij te zijn dat Tea Both bereid is om  deel uit te gaan maken van het dagelijks bestuur in de gemeente. "Als partij ondersteunen wij deze  keuze van harte. In haar krijgen wij een bestuurder die zich zeer verbonden voelt met de samenleving. Haar verantwoordelijkheden kent en sterk is in de onderlinge verbondenheid. Een sterk intrinsiek gemotiveerd en betrokken persoon", zegt Henk van Putten, eilandelijk CDA-voorzitter.  

Zorgvuldig                                                                                                                                           

Tea Both-Verhoeven heeft  zich eilandelijk vele  jaren actief ingezet voor de thuiszorg. Nu is zij werkzaam als manager van CuraMare-woonzorglocatie Geldershof in Dirksland. Met de directie van deze instelling zijn inmiddels gesprekken gevoerd om in de komende periode in een gezamenlijke insteek en overleg de afbouw zo soepel mogelijk te kunnen laten verlopen. De veranderingen die zich nu op diverse fronten zullen voordoen vereisen grote zorgvuldigheid vindt het CDA. Deze week heeft de fractie tijdens een algemene ledenvergadering in complex Thuiszorg (CuraMare) Westvoorne in Goedereede haar voornemen tot kandidaatstelling van Tea Both als toekomstig CDA-wethouder meegedeeld. Bestuur en leden omarmden dit besluit unaniem. Direct na deze bijeenkomst zijn de fractievoorzitters van de oppositiepartijen telefonisch ingelicht. Naar verluidt hebben de fractievoorzitters van de drie coalitiepartijen SGP, Vitale Kernen en VVD zich al iets eerder positief opgesteld over de komende CDA-bestuursinvulling in het college. 

Leuk                                                                                                                                          

Na de mededeling dat Arend-Jan van der Vlugt in december zijn functie neerlegt verschenen er vanuit eilandbewoners in social media suggesties over een mogelijke opvolging. Eén er van blijkt dus hout te snijden: " Wordt het niet eens tijd voor een vrouwelijke wethouder. Leuk ter ondersteuning van de burgemeester".  

Meer berichten