Logo eilandennieuws.nl

Vierde Eiland conferentie PC basisonderwijs groot succes

GOEREE-OVERFLAKKEE - Onder de titel "De toekomst is nu!" werd op 3 oktober in restaurant Grevelingen de vierde eilandelijke conferentie gehouden voor alle leerkrachten van het protestants-christelijk basisonderwijs op ons eiland. Ruim 220 leerkrachten kwamen samen en vanwege de conferentie hadden de schoolkinderen deze woensdagochtend vrij.

In 2012 vond de eerste conferentie plaats op de Kon. Beatrixschool te Ouddorp. De conferenties worden voorbereid door een bevlogen werkgroep van directeuren die allen werkzaam bij de Kindwijs scholengroep. Kindwijs ( waartoe 13 basisscholen behoren ) heeft ook een eigen professionaliserings academie waarin zij al jaren een cursus- en nascholing programma aanbiedt voor alle medewerkers. Het doel van de conferentie is in de afgelopen jaren niet veranderd. Het moet een dag zijn vol van inspiratie, vol ontmoetingen en gesprekken en ook een dag om weer veel te leren over het boeiende vak van leerkracht basisonderwijs.

De titels en de thema's van de conferenties worden nadrukkelijk gekoppeld aan de actualiteit van het onderwijs en de meest recente ontwikkelingen.
Zo waren er eerder conferenties over passend onderwijs en gedrag, over de kracht van taal en over de veelkleurigheid van het vak van onderwijzer. Er waren boeiende sprekers te beluisteren en te ontmoeten, zoals professor Luc Stevens en prinses Laurentien. Zij spraken in 2014 over het belang van taal in het leven van een kind en over wereldburgerschap.

Dit jaar werden zoals altijd de leerkrachten weer in het zonnetje gezet voor hun eindeloze inzet en liefde voor hun vak en de kinderen waar zij elke dag mee werken.

Twee dagen voor de dag van de leraar (5 oktober) sprak de internationaal bekende schrijver, filosoof en spreker Leo Bormans over welbevinden en geluk bij kinderen en volwassenen. Zijn bevlogen toespraak raakte alle aanwezigen in het hart.
Juist in een tijd waarin er zoveel veranderingen gaande zijn in het onderwijs, waarin zoveel tekorten zijn en waarin zoveel werkdruk ervaren wordt mede door de grote veranderingen die plaatsvinden, was het waardevol om een inspirerende workshop te kunnen volgen met als titel "Van werkdruk naar werkgeluk"
Daarnaast was er tijdens de conferentie 2018 veel ruimte om ervaringen op te doen met en te leren over het vernieuwde onderwijs in de vaardigheden van de 21 ste eeuw. Naast welbevinden en geluk was er dan ook veel aandacht in de workshops voor wetenschap en techniek in het onderwijs. Zo werd er enthousiast gewerkt met robotica, coderen en ook de kleuteruniversiteit. Leerkrachten werkten met de 3d printer en gingen aan de slag met programmeren en onderzoekend leren.

Voor de conferentie waren ook veel sociale partners uit het basisonderwijs uitgenodigd zodat ook hier de relaties en de contacten verdiept konden worden. Zo waren in de hal van de conferentielocatie diverse onderwijspartners aanwezig waarmee gepraat en overlegd kon worden over plannen en ontwikkelingen in het onderwijs.

Pedagoog en bevlogen spreker Marcel van Herpen sloot de conferentie af met een inspirerend, humoristisch en herkenbaar verhaal over de kern van het prachtige vak van leraar: ken alle kinderen; kijk in hun ogen en accepteer, erken en waardeer alle kinderen als mens voor wie ze zijn. Iedereen mag erbij horen en heeft recht op jouw oprechte aandacht en begeleiding.

De eiland conferentie 2018 was een prachtige en leerzame dag en vormt een waardevolle en positieve impuls voor het dagelijkse werk van de leerkrachten.

Met het gezamenlijk zingen van het prachtige lied naar psalm 23 "Groen is het land" had iedereen nieuwe moed en inspiratie opgedaan om verder te bouwen aan het christelijk onderwijs op ons eiland.

Meer berichten