Afbeelding

Kwaliteitsimpuls voor Havenkanaal Oude-Tonge

Algemeen 245 keer gelezen

OUDE-TONGE- Erfgoed hoort bij een omgeving en onderstreept de oorspronkelijke identiteit van het gebied. Bovendien biedt het economische kansen. Met die gedachte heeft de Provincie Zuid-Holland geld beschikbaar gesteld om, middels projecten, het erfgoed zichtbaar en toegankelijk te maken voor inwoners en bezoekers. Op Goeree-Overflakkee is gekozen voor kwaliteitsverbetering van de havenkanalen. Zo ook die van Oude-Tonge.

Tekst en foto: Mirjam Terhoeve

Rondom elke erfgoedlijn is een netwerk ontstaan van belanghebbenden; de zogenaamde erfgoedtafels. Deze erfgoedtafels hebben bepaald wat het streefbeeld is voor hun erfgoedlijn. Op Goeree-Overflakkee bestaat de erfgoedtafel uit afgevaardigden van de Provincie, Gemeente, dorpsraden, natuurorganisaties, culturele instellingen enzovoort. Samen hebben ze een pakket van maatregelen samengesteld om de beleving en de kwaliteit van het erfgoed te verbeteren. In Oude-Tonge wil men de haven en het havenkanaal herstellen en revitaliseren vanuit de historische achtergrond. Dit havenkanaal is uniek en een aantal jaren geleden, door een vakblad, zelfs uitgeroepen tot een van de mooiste van Europa.

Uitstraling
"Het is inderdaad een prachtig gebied", beaamt Ben Musters, voorzitter van de Dorpsraad, "maar helaas was er weinig te beleven en het zou veel meer uitstraling mogen hebben, zonder aan het natuurlijke verloop te tornen. In samenspraak met Patty van der Kleij, projectleider van de erfgoedlijn Goeree-Overflakkee van de Provincie en Ada Overwater van de Gemeente hebben we plannen gemaakt om daar wat aan te doen. Hiervoor hadden we zo'n 50.000 euro tot onze beschikking. Deels beschikbaar gesteld door de Provincie, deels door de gemeente en ook vanuit de dorpsraad was er een bijdrage. Vorig jaar hebben we de plannen gepresenteerd en inmiddels is een deel ervan gerealiseerd".

Kaai en strandje
"Op de Kaai is een kunstwerk geplaatst, 'de Kaaiwerker', een ontwerp van kunstenaar Joep Luijckx", laat Musters weten. "Binnenkort wordt daar verlichting bij geplaatst, zodat het beeld ook 's avonds mooi te zien is. Verder is er een vlaggenmast neergezet op de kop van de haven. Bij de Polderskamer, op de hoek van de Kaai, is een informatiepaneel geplaatst over de Schotsluis. Dit paneel geeft een goed beeld waar de Schotsluis vroeger voor heeft gediend. Bij de oude sluis is eveneens een informatiebord geplaatst, alsook een bankje en bij de ingang van het havenkanaal, in de volksmond het strandje, is een botenhelling gerealiseerd. Hier was veel vraag naar, sinds de afsluiting van de botenhelling bij de Suijssenwaerde. Verder willen we daar heel graag een vuurput plaatsen met bankjes , alsmede een vogelkijkhut en een uitkijktoren. De benodigde vergunningen voor de eerste twee zijn inmiddels binnen, maar we moeten de uitslag van de natuurtoets afwachten. Tot die tijd mogen we daar niets doen. Ook de botenhelling blijft zodoende nog gesloten. We hopen echter, dat alles door zal gaan, zodat ook dat mooie gebied, veel meer beleving krijgt".

Wandelpad
Een andere grote wens voor het havenkanaal van Oude-Tonge is een wandelpad langs de oostzijde, vanaf de Oude Sluis richting de Nieuwe Sluis. "We hebben plannen voor een schelpenpad langs het water", legt Ben Musters uit, "en, niet te vergeten, halverwege een trekvlotje om het kreekje over te steken. Helaas hebben we nog geen toestemming van de grondeigenaren. Toch blijven we vol goede moed en hopen we ook deze wensen te kunnen vervullen. Al met al is het een mooie kans om het havenkanaal een kwaliteitsimpuls te geven. Voor 2019 hebben we nog geen nieuwe plannen ingediend. We willen eerst bovengenoemde helemaal afronden. Er gaat ontzettend veel tijd en energie zitten in dergelijke projecten, maar we hebben het met veel plezier gedaan. De samenwerking tussen de diverse partijen was erg goed en prettig, dat wil ik er tot slot nog graag aan toevoegen".

 

Afbeelding

Uit de krant