Logo eilandennieuws.nl
Foto:

Sponsoractie: Opgesloten in de cel

REGIO - "'Nou, succes!' Bam, met een holle klap valt de zware gevangenisdeur in het slot. Een knarsende sleutel, een dubbele 'klik', wegstervende voetstappen van de bewaker.. En daar zit je dan met je goeie gedrag." Zo beginnen de dagboeknotities van één van de elf 'gedetineerden'. Ze liet zich vierentwintig uur lang opsluiten in de Arnhemse Koepelgevangenis en hield daarvan dagboeknotities bij.

Achteraf waren ze het er alle elf over eens: dit was een bijzondere belevenis! De cellen in de – in onbruik geraakte – Koepelgevangenis waren oud en vuil. En onverwarmd. Voor drie deelnemers was de opsluiting geen nieuwe ervaring: Joop Gottmers, Joshua Kotadiny en David Vonk zaten al eerder kortere of langere tijd achter slot en grendel. Voor de andere deelnemers – bestuursleden, twee vrijwilligers en een uitgever van christelijke boeken – was het een nieuwe ervaring om een celdeur van de binnenkant te bekijken. Volledig isolement, grote stilte en zonder smartphone. Zelfs de maaltijd – oer-Hollandse stamppot – moest in de cel genuttigd worden. Gelukkig mochten er wel boeken mee naar binnen. De insluiting bleek voor de meeste deelnemers een soort kloosterervaring te zijn: alle tijd voor bezinning, lezen en gebed.

De onderlinge ontmoetingen, waardevolle gesprekken en hilarische momenten tijdens het luchten en sporten zijn als bijzonder en verrijkend ervaren. Dick den Hertog, één van de deelnemers, verwoordde het zo: 'De samenstelling van onze groep: verschillende mensen, verschillende kerkelijke achtergronden, verschillende culturen, verschillende leeftijden, verschillende communicatiestijlen, verschillende persoonlijkheden. Maar een opvallende overeenkomst: een gezamenlijke passie voor jongeren en ouderen die in de criminaliteit beland zijn. Vaak uit liefdeloze gezinnen, kapotgemaakt door verslaving en in de misère door het maken van verkeerde keuzes. Het verlangen om juist deze mensen de boodschap van hoop en perspectief – het Evangelie van Jezus Christus – te brengen, schiep een sterke band.'

De elf deelnemers gingen achter slot en grendel om geld op te halen voor Stichting Volharding. Deze stichting verspreidt Bijbels en christelijke lectuur (hoofdzakelijk ervaringsverhalen van ex-gedetineerden die tot geloof zijn gekomen) in bijna alle Nederlandse cellencomplexen en een groeiend aantal gevangenissen. De voorlopige eindstand van deze sponsoractie staat op zo'n 13.000,- euro en er druppelen nog altijd donaties binnen. Mensen die alsnog een bijdrage willen leveren kunnen dat doen op www.stichtingvolharding.nl/doneren.

Meer berichten