Logo eilandennieuws.nl

Raad van State buigt zich over bezwaren tegen Brouwerseiland

GOEREE-OVERFLAKKEE – In een tweedaagse zitting, afgelopen woensdag en donderdag, behandelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag het bestemmingsplan Brouwerseiland dat de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland heeft vastgesteld en boog zich gelijktijdig over 4 in beroep daartegen ingediende bezwaren. Zoals bekend heeft het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland een omgevingsvergunning voor het project Brouwerseiland verleend. De zitting leidde deze week nog niet meteen tot een uitspraak.

Door Jaap Ruizeveld

Er vond deze week de zogenoemde inhoudelijke behandeling op zitting plaats. De uitspraak zal naar verwachting nog enkele maanden op zich laten wachten. Een exacte datum is daarvoor nu nog niet te geven. In toelichtende informatie bij het door de Raad van Satte behandelde onderwerp staat: " Het project gaat over de ontwikkeling van 13 kunstmatige eilanden langs de Brouwersdam in het Grevelingenmeer, voor ruim 300 vakantievilla's. Tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning kwamen 4 bezwaarmakers in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het gaat om Actiegroep Save Our Surfspot / BrouwerseilandNEE, Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland en Zeil- en Surfcentrum Brouwersdam. Volgens hen tast het project de natuur in de omgeving en de kust aan, en is het in strijd met provinciale regels en het Kustpact. Noodzaak om te bouwen in het Grevelingenmeer staat volgens de bezwaarmakers niet vast. Ook vinden zij dat een unieke windsurflocatie verloren gaat.

Andere besluiten

De zitting van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State ging ook over andere besluiten die voor het project zijn genomen. Zo hebben de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken en het college van gedeputeerde staten van Zeeland een natuurvergunning en ontgrondingsvergunning voor het project verleend. De Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland, een omwonende en de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland kwamen tegen deze vergunningen in beroep. Zij denken dat het project in strijd is met natuurregelgeving en de natuur en het leefgebied van vogels in de omgeving aantast. Daarnaast heeft de Vereniging Zeeuwse Milieufederatie bezwaar tegen de watervergunning en ontgrondingsvergunning die de toenmalige minister van Infrastructuur en Milieu voor het project heeft verleend.

Meer berichten