Logo eilandennieuws.nl
De toekomstige bewoners.
De toekomstige bewoners.

Eerste steenlegging NOM-woningen Ooltgensplaat

OOLTGENSPLAAT – Onder toeziend oog van de toekomstige bewoners, omwonenden en genodigden, legde de heer Wim de Vos, samen met kleindochter Noortje, symbolisch de eerste steen van de vijf NOM-woningen aan de Meidoornstraat in Ooltgensplaat. Symbolisch, want de bouw van de energieneutrale woningen vordert gestaag. Begin dit jaar werd een start gemaakt en als alles volgens plan verloopt, kunnen de toekomstige bewoners eind november hun woningen betrekken.

Tekst en foto: Mirjam Terhoeve

"Voor onze vereniging een uniek gebeuren", aldus de voorzitter van woningbouwvereniging 'Beter Wonen' Jacques van Eck. "Zojuist mochten we getuige zijn van de eerste steenlegging. Unaniem was het bestuur voorstander van het feit om Wim de Vos te vragen deze handeling te verrichten. Zeer lang is hij voorzitter van onze Raad van Commissarissen geweest en in deze hoedanigheid heeft hij veel voor de vereniging betekend".
De vijf Nul-op-de-Meter, ofwel NOM- woningen voor senioren in de Meidoornstraat, zijn ontworpen door architectenbureau BORN BV BNA te Middelharnis. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de aanwezige bebouwing, waardoor de nieuwbouw mooi integreert in de bestaande omgeving. Bij de woningen zijn onder meer, balansventilatie, triple glas, een warmtepomp en zonnepanelen toegepast. Een gasaansluiting is niet meer aanwezig en de woning wekt voor eigen gebruik alle energie op. De bouw is uitgevoerd door aannemingsbedrijf Kroon en de Koning.

Enorme opgave

"Er komt een enorme transitie van gas naar gasvrije woningen", legde Van Eck vervolgens uit. "Een grote uitdaging voor woningbouwverenigingen in de komende jaren. Verduurzaming en energiebesparende maatregelen, het bepaalt de agenda van vandaag en van morgen. CO2-neutraal, nieuwbouwwoningen, die zonder gas moeten worden gebouwd, zonnepanelen, warmtepompen, noem maar op. Dit alles met het oog op energiezuinige woningen en zicht op het klimaat. En dan hebben we het niet alleen over de nieuwe voorraad, nee, ook over de bestaande voorraad woningen. Dit impliceert voor de komende dertig jaar een enorme opgave.
De gevolgen zijn nog niet geheel te overzien, maar vast staat dat dit voor woningbouwcorporaties de komende jaren de investeringsagenda gaat bepalen. Is dit erg? Nee, zeker niet. De vraag is alleen: waar wordt de rekening neergelegd? Alleen bij de corporaties? Zij worden al jaren geconfronteerd met verhuurderheffingen, die dusdanig hoog zijn dat investeringen moeten worden uitgesteld en een negatief impact hebben op de investeringsagenda en op de betaalbaarheid van de huren, wat we in ons beleid van grote waarde achten. Verder is daar de enorm uitgebreide regelgeving, de opgave in onze woningvoorraad, de financiën enzovoort. Voor onze kleine vereniging is de opgave die wij voor ogen hebben met onze woningvoorraad en vastgelegd in ons Strategisch Vastgoed Beleid, een reden tot fusie. We kunnen dit immers niet zelfstandig uitvoeren en zijn daarom genoodzaakt in het 4e kwartaal van dit jaar onze ledenvergadering een voorstel tot fusie voor te leggen. Dit is de enige mogelijkheid om de continuïteit van ons woningbezit in Ooltgensplaat en Achthuizen te bewerkstelligen".

Laatste project

Natuurlijk, dat doet aan de ene kant zeer, gaf Van Eck toe. "Een vereniging die lokaal verankerd is, die dit jaar 80 jaar bestaat, hieraan komt een einde. Maar we zijn ervan overtuigd dat deze stap noodzakelijk is, in het belang van onze dorpskernen Ooltgensplaat en Achthuizen. In deze maanden doen wij er als bestuurders alles aan om de belangen van Ooltgensplaat en Achthuizen zo goed mogelijk te verdedigen en te strijden voor de kwalitatieve instandhouding van ons bezit en de levensvatbaarheid van de kleine dorpskernen. In ons bestaan zal dit het laatste nieuwbouwproject in Ooltgensplaat zijn. Wellicht nog een nieuwbouwproject in Achthuizen, maar, mocht een en ander doorgaan, pas na de geplande fusiedatum van 1 juli 2019 liggen.
Tot slot wenste de voorzitter de toekomstige bewoners van de NOM-woningen enorm veel woonplezier en een goede tijd in de nieuwe woning. "Ook denken we aan de omwonenden die een periode van overlast moesten meemaken, maar hopelijk ook ervaren dat de Meidoornstraat door dit project een enorme facelift heeft gekregen".

Meer berichten