Logo eilandennieuws.nl

Nieuwe brug voor Oude dorpskerk

NIEUWE-TONGE – Na een kort welkomstwoord van René Kom namens de Hervormde Kerk, is het de eer aan kernwethouder Markwat (SGP) en voorzitter van de dorpsraad Anne-Karin Guijt-Holleman om een plank door te zagen die de toegang tot de gerenoveerde brug ontzegt. Beiden zetten de (zaag)tanden in het hout. Het kost enige coördinatie, maar uiteindelijk valt de plank.

Tekst en foto: Erwin Guijt

Onder de eeuwenoude toren spreekt de wethouder enkele woorden. Hij vindt het mooi dat de oude situatie zoals die vroeger was in stand wordt gehouden. Nieuwe-Tonge is de hem enige bekende kerk op het eiland die nog een watergracht geheel rondom heeft. Dat was natuurlijk niet voor niks. Naast een praktische functie betekende het ook de scheiding tussen de kerk en de gemeenschap, het aardse en het bovenaardse. Juist daarom is de verbinding in de vorm van een brug zo belangrijk, aldus de wethouder.

Op eigen houtje

Hij prijst de goede samenwerking, waardoor de brug snel hersteld kon worden. De gemeente heeft enkele jaren geleden een nieuw subsidiesysteem ingevoerd, waarbij door een vereniging of instantie via de dorpsraad bij de gemeente een kerngebonden projectsubsidie aangevraagd kan worden voor zaken die goed zijn voor algemeen nut en dorpsbelang. Door goede samenwerking met deze drie partijen kon een snelle realisatie van de brug verwezenlijkt worden. Hij feliciteert de betrokkenen met het snelle, lokale vakwerk en noemt de gerenoveerde brug een meerwaarde voor de (kerkelijke) gemeenschap en bezoekers.

Kom neemt weer het woord. Hij verhaalt over de slechte toestand waarin de brug verkeerde. Dit werd duidelijk door een bezoek van de monumentenwacht. In eerste instantie zeiden die dat er verschillende slechte plekken in het houtwerk zaten. Na gedegen onderzoek bleek dat heel de onderbouw was aangetast door een zwam, zelfs zo erg dat er een reëel instortingsgevaar bleek te zijn. Maar al het houtwerk vernieuwen bleek een flinke kostenpost, wat niet op eigen houtje betaald kon worden. Daarom werd via de dorpsraad een beroep gedaan op de gemeentelijke subsidiepot.

Likje verf

Het project is fysiek gestart in juni, door lokale aannemer Wilbert Exalto. Hij vernieuwde het hele onderstel van de brug en bracht een handige anti-sliplaag aan. Schildersbedrijf De Kat uit Dirksland voorzag het geheel van een nieuw likje verf, terwijl verschillende vrijwilligers onder andere het straatwerk voor hun rekening namen. Kom wil dan ook iedereen bedanken voor hun medewerking, in het bijzonder de dorpsraad en gemeente. Na zijn woorden is er nog een kort koffiemoment, en vervolgens keert iedereen (al dan niet over de vernieuwde brug) huiswaarts.

Meer berichten