De voorzitter van de Werkgroep Herdenking 65 jaar Watersnood, Leo Wesdorp overhandigt de partituur van de cantate aan dirigent Jan Bezuijen. Naast hen de overige werkgroepleden, v.l.n.r.: Riet Both, Ada en Marius Oskam.
De voorzitter van de Werkgroep Herdenking 65 jaar Watersnood, Leo Wesdorp overhandigt de partituur van de cantate aan dirigent Jan Bezuijen. Naast hen de overige werkgroepleden, v.l.n.r.: Riet Both, Ada en Marius Oskam.

Herdenking 65 jaar Watersnoodramp: Voorbereidingen 'Herdenkingscantate' in volle gang

Algemeen 361 keer gelezen

GOEREE-OVERFLAKKEE – Het duurt nog een klein half jaar, maar in februari 2018 zal de herdenking van de Watersnoodramp weer extra nadruk krijgen vanwege het feit dat 65 jaar geleden deze regio getroffen werd door deze verschrikkelijke stormvloed. De Werkgroep Herdenking 65 jaar Watersnoodramp is volop bezig met de voorbereiding voor twee herdenkingsbijeenkomsten, waarin de 'Herdenkingscantate' van Arie J. Keijzer zal worden uitgevoerd.

Tekst en foto: Adri van der Laan

Jaarlijks wordt de Watersnoodramp op het eiland herdacht met plechtigheden rondom de verschillende monumenten. Om de vijf jaar wordt er met diverse activiteiten nog meer aandacht geven aan de herdenkingen. Dit is ook het geval als het volgend jaar 65 jaar geleden is dat de ramp plaatsvond. De Werkgroep Herdenking 65 jaar Watersnood is nauw bij de voorbereidingen betrokken. De voorbereidingen voor het uitvoeren van de 'Herdenkingscantate' is in volle gang. Deze Herdenkingscantate is gecomponeerd door de van het eiland afkomstige Arie J. Keijzer. De cantate is gecomponeerd ter gelegenheid van de herdenkingen in 2003 (vijftig jaar na de ramp). De Cantate is na de première in 2003 ook uitgevoerd in de voormalige gemeente Goedereede in 2008 en in de Hervormde Kerk in Stellendam. De Werkgroep is nu bezig om het projectkoor samen te stellen dat het werk zal uitvoeren. De 'Herdenkingscantate' zal worden uitgevoerd op 1 en 3 februari in de Hervormde kerken van respectievelijk Stellendam en Oude-Tonge.
Uit een gesprek met de werkgroep blijkt dat zij het belangrijk vinden om energie te blijven steken in de jaarlijkse herdenkingen. "Het is om de herinnering levend te houden en daarnaast ook troost te bieden, want er zijn nog steeds nabestaanden van slachtoffers die het moeilijk hebben met het verlies van hun dierbaren. Daarom moeten we blijven herdenken".

Twee plaatsen

De werkgroep heeft in nauw overleg met de gemeente gekozen voor een uitvoering van de cantate in twee plaatsen. "Omdat de cantate te lang is voor de officiële herdenking op 1 februari in Oude-Tonge, hebben we voor de eerste uitvoering gekozen in Stellendam", legt dirigent Jan Bezuijen uit. Hij geeft aan dat de cantate een bijzonder en indrukwekkend stuk is, dat veel bijzondere elementen bevat. Componist Arie J. Keijzer heeft als 18-jarige de Watersnoodramp op het eiland aan den lijve meegemaakt. Deze ervaring zal zeker aan de grondslag hebben gelegen voor het gevoelige werk.
Voor het projectkoor dat de cantate uit gaat voeren is veel belangstelling, men verwacht dat zo'n 100 zangers en zangeressen aan de uitvoering deel zullen nemen. Het koor bestaat uit leden van andere koren en uit overige zangers van het eiland. De aanmelding voor het koor verloopt goed. Wel zou men voor de goede verhouding nog graag een aantal bassen en sopranen verwelkomen. Natuurlijk kunnen ook andere 'stemmen' zich nog opgeven. Tenoren en alten komen dan wel op de reservelijst te staan. De organisatie hoopt ook jeugdige zangers te interesseren voor de uitvoering.
Tot de uitvoering repeteert het koor op 10 á 12 repetitieavonden (zie kader). Er wordt van de zangers verwacht dat ze de cantate al eens hebben gezongen of dat ze voldoende kennis van het notenschrift hebben. Aan de uitvoering van de cantate werkt, naast het samengesteld projectkoor, ook het Prins Mauritskoor mee. De organist is Johan van Broekhoven, Marlotte van Oostenbrugge-van 't Hof is soliste en het slagwerk wordt verzorgd door Cees Boelaars en Gerrit Zwerus. Dirigent is Jan Bezuijen.
De werkgroep hoopt om de vijf jaar de cantate uit te voeren, zodat de herinnering en herdenking aan de Watersnoodramp ook voor jongere generaties behouden blijft.

Cantate

De door Arie J. Keijzer gecomponeerde cantate bestaat voor een deel uit een aantal bijbelgedeelten, uit bijvoorbeeld het boek Job, de Psalmen en gezangen.

In kader bij artikel:

Meezingen?
Wie mee wil zingen in het projectkoor dat de Herdenkingscantate uitvoert, kan zich bij de werkgroep melden.
Men is wel verplicht om zoveel mogelijk de repetitieavonden bij te wonen. De avonden vinden plaats in de kerk van Stellendam of die Oude-Tonge van 19.45 tot 22.00 uur. 11 september is de eerste repetitieavond in Stellendam. Voor hun deelname betalen de zangers eenmaal € 25,-. In dit bedrag is de partituur en de koffie inbegrepen. Belangstellenden kunnen om een opgaveformulier vragen via rietboth@kpnplanet.nl. Aanmelden kan tot 5 september. Meer info kan aangevraagd worden bij Riet Both, tel. 06-50590899, tussen 19.00 en 20.00 uur.

Uit de krant