Koos Moerland.
Koos Moerland.

De zorg van morgen: “Samen, van mens tot mens en slim”

Algemeen 189 keer gelezen

SOMMELSDIJK - “We gaan met elkaar voor elkaar zorgen”, was de conclusie die Koos Moerland, voorzitter van de Raad van Bestuur van CuraMare, trok na de drukbezochte partnerbijenkomst over de strategie van de zorgorganisatie tot 2030. “Ik zie veel motivatie.” Samenwerking is hét thema, naast ‘zorgen doen we van mens tot mens’ en ‘zorgen doen we slim’.

Door Kees van Rixoort

CuraMare had de partners uitgenodigd om de nieuwe strategie uit de eerste hand te horen en om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Het was een veelkleurig gezelschap dat op donderdagavond 9 maart in Nieuw Rijsenburgh was: cliënten en patiënten, mantelzorgers, huisartsen, werkers in de ouderenzorg en thuiszorg, vertegenwoordigers van welzijnsinstellingen, de woningcorporatie, de gemeente, zorgverzekeraars en zorgkantoren, de ouderenbonden en andere ziekenhuizen, en niet te vergeten vrijwilligers en omwonenden.

Grote uitdaging

Koos Moerland legde de strategie uit. “De titel ‘De zorg voor elkaar’ zegt veel: wij willen het met elkaar doen. Samen met onze partners. Daarbij gaan we uit van het belang van bewoners en patiënten, die zijn de ‘eigenaars’ van de zorg. Het gaat niet om CuraMare, maar het gaat erom dat we de zorg met elkaar goed geregeld hebben. Goede, integrale zorg, dichtbij.”

Volgens Moerland is dat een grote uitdaging, omdat de vraag naar zorg stijgt, terwijl de arbeidsmarkt onder druk staat. De vraag naar medisch-specialistische zorg neemt toe met 12 procent, de vraag naar ouderenzorg zelfs met 40 procent.

Met ‘De zorg voor elkaar’ heeft CuraMare een antwoord geformuleerd op die uitdaging. “Het moet echt samen, van mens tot mens en slim”, aldus Moerland. ‘Samen’ betekent: “met veel partijen.”

Spoedzorg

Met veel partijen is de spoedzorg in de regio in de lucht te houden. “Die is onmisbaar”, zei Mariska Shekary, de CuraMare-bestuurder die over medische zaken gaat. “Cruciaal voor iedereen die hier woont. De Spoedeisende Hulp moet staan als een huis, die mag niet omver.” Bij de spoedzorg is samenwerking nodig met bijvoorbeeld de huisartsen, verpleeghuizen en andere ziekenhuizen, de thuiszorg en de ambulancedienst.

Dichtbij

Samenwerking is ook een vereiste om de integrale chronische en planbare zorg dichtbij op niveau te houden. “Dichtbij is niet altijd mogelijk”, aldus Shekary, “maar ook als je wat verder weg zorg krijgt, moet je de nabijheid van de zorgverleners hier voelen. Samen staan we als een team om de patiënt heen, en de patiënt houdt de regie. We kijken vaak vanuit de ziekte, maar preventie, positieve gezondheid en welbevinden zijn ook belangrijk.”

Zelfredzaamheid

De vraag naar ouderenzorg neemt met 40 procent toe. “Maar er komen niet meer verpleeghuizen en ook niet meer medewerkers”, zei Ellen Hoogervorst, die zich binnen de Raad van Bestuur bezighoudt met ouderenzorg en thuiszorg. “Dus we moeten het anders doen, een andere weg bewandelen. Welke weg? Een weg waarop u allen een belangrijke rol vervult. We willen proberen de zelfredzaamheid van ouderen te vergroten.”

Dat kan thuis en met digitale middelen. Hoogervorst noemde in dit verband ook de ontwikkeling van ‘zorgzame wijken en buurten’ en nieuwe woonvormen waarin intensievere zorg en ondersteuning mogelijk zijn. “We kunnen dit alleen doen als we samen gaan zorgen.” Via een Mantelzorg Academie zouden mantelzorgers adequate hulp moeten kunnen krijgen. (Tekst loopt door onder de foto)


Footprint

In ‘De zorg voor elkaar’ staan, naast de medische, ook organisatorische speerpunten. Zo wil CuraMare verder bouwen aan een duurzame organisatie. Dat komt tot uiting in het zo efficiënt mogelijk en zo min mogelijk milieubelastend inzetten van mensen en middelen. Bijvoorbeeld door spreekuren slim te plannen en door het verkleinen van de ecologische footprint. “We gaan door met de energietransitie”, aldus Ellen Hoogervorst. “Er zijn al grote stappen gezet. De grootste opgave is het ziekenhuis. Dat is een ouder pand dat veel energie verbruikt.”

CuraMare profileert zich ook als ‘een fijne plek om te werken en te ontwikkelen’. Vertrouwen, een kernwaarde van CuraMare, is daarbij belangrijk, zo maakte Koos Moerland duidelijk. Belangrijker dan de regeltjes. “Het gaat om echte aandacht voor elkaar.”

Digitalisering

Ook een organisatorisch speerpunt is vernieuwing en digitalisering. “Door de ‘zorgkloof’ (meer vraag, terwijl de arbeidsmarkt onder druk staat, red.) moeten we vernieuwen, innoveren. Technisch of door anders te organiseren”, aldus Moerland. “Innovatie moet een onderdeel worden van het reguliere werk. Als je niet vooruit gaat, ga je achterlopen.” De digitalisering zal voortschrijden. Zo gaat CuraMare stoppen met het versturen van papieren brieven.

Bewustwording

Na de uitleg over de CuraMare-strategie tot 2030, gingen de partners met elkaar in gesprek aan een aantal ‘dialoogtafels’. Dat leverde al meteen de eerste concrete ideeën op om ‘De zorg voor elkaar’ vorm te geven. Zoals het aanbod van een apotheker om mantelzorgers te scholen op het gebied van medicatie in de thuissituatie.

Of het kweken van bewustwording over ‘zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen’ en wat daarbij komt kijken. CuraMare kondigde al een campagne aan over dit thema. Ellen Hoogervorst: “We moeten de inwoners meenemen als het gaat om het verwachtingspatroon rond de zorg. We moeten het hebben over de zorg van morgen.”

Uit de krant