Afbeelding

Gemeenteraad neemt motie voor landelijk verbod vuurwerk aan

Algemeen 596 keer gelezen

GOEREE-OVERFLAKKEE – Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag diende de ChristenUnie samen met D66 en PvdA een motie in waarin gepleit werd voor een landelijk vuurwerkverbod.

Door Adri van der Laan

Mariëlle van den Berg van de ChristenUnie legde uit wat de aanleiding voor de motie is geweest. “De overlast en schade die elk jaar veroorzaakt wordt en de onveilige werksituatie voor de hulpdiensten zijn ons en veel inwoners een doorn in het oog”. De partijen die de motie hebben ondertekend willen een signaal afgeven en spreken de hoop uit dat er een landelijke beweging op gang gaat komen met als doel: ‘een gezellige jaarwisseling voor iedereen’.
De indieners vinden dat er ernstige hinder wordt ondervonden door mens en dier door het afsteken van consumentenvuurwerk. Ook heeft vuurwerk negatieve effecten op de luchtkwaliteit, is er een groot gezondheidsrisico en is mede de oorzaak van geweld tegen handhavers en hulpverleners. In de motie wordt verder op het forse schadebedrag gewezen dat iedere jaarwisseling weer oplevert. En het groeiend aantal mensen en huisdieren ernstig overlast ervaren.
De partijen roepen op tot een landelijk verbod omdat er dan beter gehandhaafd kan worden, dan een verbod per gemeente.

Kippen
Jan Zwerus van de Groep Jan Zwerus vond de motie veel te negatief. “De jeugd vindt het geweldig”. Hij vertelde dat hij vroeger poezen, honden, katten en kippetjes had die geen ernstige last hadden van het vuurwerk, want: “van de 15 kippen was er maar één die psychiatrische hulp nodig had.” Zwerus stemde tegen de motie, “want ik ben ook jong geweest”. Hij trok een vergelijk met de drooglegging in Amerika toen er nog nooit zoveel gedronken werd. Als vuurwerk illegaal wordt, zal het volgens hem nog erger worden.
De VVD vond bij monde van Ronald Weydema dat vuurwerk zijn onschuld heeft verloren. Hij stelde wel de vraag of een verbod handhaafbaar is. Zijn fractie steunt de motie om een verbod op de landelijke agenda te krijgen.
Vuurwerk is leuk, stelde Petra ’t Hoen van de PvdA. “Maar de beelden van het oogziekenhuis zijn minder leuk”. Volgens haar moet er een oplossing komen, maar haar partij wil wel kijken naar een alternatief. Zij zal dit bij de behandeling van de voorjaarsnota aankaarten.
Medeondertekenaar van de motie, Jeffrey Verlegh van D66, wil wel ruimte voor een volksfeest houden tijdens de jaarwisseling en samen met jongeren kijken wat er georganiseerd kan worden.


Betuttelende maatschappij
Jos de Jonge van TOG liet een ander geluid horen. Volgens hem vinden veel jongen oud en nieuw ‘de leukste dag van het jaar’ en hij noemde de motie symboolpolitiek. De Jonge wist van cijfers van de 12 gemeenten waar een vuurwerkverbod was en uit de coronatijd dat de vuurwerkoverlast zelfs was toegenomen. Hij vreest een ‘betuttelende maatschappij’ en zijn partij stemde tegen de motie.
Peter Grinwis van de SGP wees in zijn bijdrage op het gigantische probleem van illegaal vuurwerk. “De SGP is klaar met vuurwerkoverlast. Wat ons betreft dient de jaarwisseling een moment van bezinning te zijn.” Zijn partij is voor een landelijk verbod.

Portefeuillehouder burgemeester Ada Grootenboer onderschreef de motie van harte omdat het huidige gebruik van vuurwerk niet meer betiteld kan worden als leuk. Ze pleit wel voor alternatieven zoals het afsteken van vuurwerk door professionals.
De motie waarin het college wordt verzocht een brief naar het ministerie van Justitie en Veiligheid te sturen waarin de oproep van 12 gemeenten om tot een veilige jaarwisseling te komen wordt ondersteund, werd aangenomen.

Uit de krant