Voorlopig kan er nog gewoon gezwommen worden (Foto: Shutterstock).
Voorlopig kan er nog gewoon gezwommen worden (Foto: Shutterstock).

“Nu geen reden tot ongerustheid over voortbestaan zwembad Dirksland”

Algemeen 551 keer gelezen

DIRKSLAND – Volgens wethouder Jaap Willem Eijkenduijn is er momenteel geen reden om een snelle sluiting van zwembad De Gooye in Dirksland te vrezen. Daarmee lijkt de onrust in en rond het zwembad voorlopig bezworen.

Door Kees van Rixoort

De onrust kwam vorige week naar voren tijdens de maandelijkse vergadering van de dorpsraad van Dirksland. Een vaste bezoeker meldde tijdens de rondvraag dat er diverse signalen zijn die tot zorgen leiden over het voortbestaan van het zwembad op korte termijn.

Energiecontract

Zo zou het energiecontract van het zwembad in het najaar aflopen. Een nieuw contract kan flink hogere uitgaven voor De Gooye met zich meebrengen. Andere signalen zijn dat er een tekort aan personeel is in het zwembad en dat er bezoekerscijfers zijn opgevraagd.

Uit het opknappen van de belendende sporthal en het horecagedeelte spruit de gedachte voort, dat er voor deze gedeelten van de accommodatie toekomst is, maar niet voor het zwembad.

In Dirksland is er altijd veel gevoeligheid over het bestaansrecht van het zwembad. In het verleden is diverse keren actie gevoerd om deze voorziening open te houden. Niet vreemd dus dat de dorpsraad de huidige bezorgdheid een dag later al ter sprake bracht tijdens een onderhoud met de gemeente. De beleidsadviseur maatschappelijk vastgoed die de bestuursleden te spreken kregen, sprak echter de geruststellende woorden dat het zwembad in Dirksland open blijft totdat er een nieuw zwembad is.

Flinke uitdagingen

Wethouder Eijkenduijn beaamt die uitspraak. “Er is nu geen sprake van sluiting van zwembad de Gooye. Indien het in de toekomst wel noodzaak is om een zwembad te sluiten, dan zal er zorgvuldig gekeken worden naar alternatieven voor de huidige gebruikers, zoals de zwemvereniging.”

Op de signalen reageert de wethouder als volgt: “Uit werkzaamheden die momenteel aan de accommodatie de Gooye verricht worden, moeten geen conclusies getrokken worden. Dat neemt niet weg dat we met de zwembaden op Goeree-Overflakkee voor een aantal flinke uitdagingen staan. Denk daarbij aan de enorme stijging van energiekosten. Dit maakt dat we goed moeten nadenken over hoe we met onze zwembaden in kunnen spelen op deze ontwikkelingen.”

Nieuwe accommodatie

Dan het bredere perspectief: hoe zien de plannen met betrekking tot de toekomst van de zwembaden op het eiland er nu uit en wat is de stand van zaken? Eijkenduijn: “Binnen onze gemeente kennen we drie gemeentelijke zwemaccommodaties. Dat is in relatie tot de grootte van onze gemeente en het inwoneraantal relatief veel. Het is aannemelijk dat er in de toekomst één nieuwe zwemaccommodatie gebouwd zal worden, op een centraal gelegen locatie op ons eiland. Uitgangspunt is dat deze nieuwe accommodatie de huidige zwemaccommodaties in Dirksland (De Gooye) en Sommelsdijk (De Staver) zal vervangen. Het uitgangspunt is dat het Zwembad Zuiderdiep in Stellendam zal blijven bestaan.”

Nog niet bekend

Voor de korte termijn is er dus geen reden tot ongerustheid over het voortbestaan van het zwembad in Dirksland. De vraag tot wanneer het in ieder geval open blijft, beantwoordt de wethouder als volgt: “Daar kunnen we geen concrete datum aan verbinden. De plannen voor de zwembaden op Goeree-Overflakkee zijn op dit moment nog niet uitgewerkt. Er moet de komende tijd verder onderzoek gedaan worden naar de toekomst van de zwembaden. Wanneer dit zal plaatsvinden, is op dit moment nog niet bekend. Bij de stappen die hierbij gezet gaan worden, zal de gemeente betrokken organisaties en belanghebbenden uiteraard betrekken.”

Uit de krant