Afbeelding

Raad neemt belangrijk besluit energietransitie

Algemeen 332 keer gelezen

GOEREE-OVERFLAKKEE - Zeker in deze tijd van energieproblematiek was de vaststelling door de gemeenteraad van het bestemmingsplan Transformatiestation Stedin Middelharnis een belangrijk besluit. Met dit onderstation is de gemeente Goeree-Overflakkee aangesloten op het landelijk netwerk. De uitbreiding is nodig voor het verder kunnen ontwikkelen van nieuwe energieprojecten, maar dat moet juridisch wel zijn geborgd.

Door Jaap Ruizeveld

Op en rond het grondgebied van de gemeente is een aantal energieprojecten in ontwikkeling. Deze worden uitgevoerd om de noodzakelijke energietransitie vorm te geven. Als gevolg van deze transitie is ook een aanpassing van het elektriciteitsnetwerk noodzakelijk. Op dit moment is de bestaande capaciteit van het onderstation bij Middelharnis onvoldoende om aan de vraag voor deze locaties te voldoen. Een onderstation is een elektrische installatie in het hoogspanningsnet. Het maakt een verbinding tussen twee of meer hoogspanningsnetten of vormt aansluiting van midden-spanning op het hoogspanningsnet

Juridisch planologisch

Om te voorzien in extra capaciteit moeten twee nieuwe 50/13 Kv stations worden gebouwd met twee transformatorcellen op de locatie van het tussenstation aan de Oudelandsedijk. Deze beoogde uitbreiding is echter in strijd met het geldende bestemmingsplan “Stedin-terrein Middelharnis” en daarom is een nieuwe insteek nodig. Het opgestelde vermogen van alle transformatoren bij elkaar opgeteld zorgt er namelijk voor dat de locatie in een hogere bedrijfscategorie die van ‘grote lawaaimakers’ valt. Daarnaast zijn er op grond van de planregels bijna geen mogelijkheden meer om nieuwe bebouwing toe te voegen. Om een en ander te kunnen realiseren zijn juridisch planologische punten opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en met 1 indiener van een zienswijze is overeenstemming bereikt over bijdrage in kosten van geluidsisolerende maatregelen aan een woning.

Uit de krant

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief