Afbeelding

Raad stemt in met verhuizing supermarkt.

Algemeen 1.089 keer gelezen

GOEREE-OVERFLAKKEE – De raad stemde donderdag in met de Nota van zienswijzen en met het gewijzigd bestemmingsplan De Hofjes 1 en 2 in Middelharnis. Het plan voorziet in het realiseren van een supermarkt met bijbehorende voorzieningen op het perceel De Hofjes 1 en het wijzigen van de functie supermarkt naar perifere detailhandel op het perceel De Hofjes 2.

Door Jaap Ruizeveld

Tijdens de ter inzagelegging zijn er drie zienswijzen ingediend die tot een aanpassing hebben geleid en dat geldt ook voor de toelichting op onderdelen van het plan. Doelstelling van het project is het optimaliseren van de bedrijfsvoering van de al aan de Hofjes aanwezige Lidl-vestiging met een kwaliteitsverbetering voor klant en omgeving resulterend in een toekomstbestendige supermarkt. Er is sprake van een goede ruimtelijke ordening.

Geen nieuwe vestiging

In de toelichting op het project staat dat uitbreiding van de Lidl betrekking heeft op een bestaande supermarkt en dat het geen nieuwe vestiging betreft van detailhandel. Het centrum van Middelharnis/Sommelsdijk kent een fijnmazige structuur, waarbij het winkelgebied D’n Diek hoofdzakelijk gekenmerkt wordt door kleinschaligheid. Verplaatsing van de Lidl naar het centrum is niet mogelijk door het ontbreken van een geschikte alternatieve locatie voor een toekomstbestendige discounter-supermarkt. Een uitplaatsing van de Lidl naar een andere kern gaat ten koste van het verzorgingsgebied van overige supermarkten in deze kernen (vaak buurtsupermarkten die van belang zijn voor de leefbaarheid van deze kernen) en brengt daarnaast onnodig veel verkeersbewegingen met zich mee. Door realisatie van de plannen van de Lidl ontstaat “schuifruimte” voor herhuisvesting van bedrijven, passend binnen gemeentelijke en provinciale doelstellingen.

Uit de krant