Logo eilandennieuws.nl

Hoeveelheid restafval per inwoner op G-O bijna gehalveerd

GOEREE-OVERFLAKKEE - Inwoners van Goeree-Overflakkee gooien veel minder restafval weg. In de eerste drie maanden van 2022 werd ongeveer 28 kg fijn restafval per inwoner opgehaald. Dat is bijna een halvering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het is één van de eerste resultaten van het op 1 januari ingevoerde ‘Goed scheiden loont’ op Goeree-Overflakkee, zo laat de gemeente weten. 

Inzamelaar RAD voert dit afvaltariefsysteem in opdracht van gemeente Goeree-Overflakkee uit. Inwoners betalen per keer dat ze hun restafvalcontainer aan de kant van de weg zetten. Of per weggegooide vuilniszak met restafval. De gemeenteraad evalueert eind 2022 de nieuwe manier van afvalinzameling, aldus de gemeente. “Daarna wordt besloten of ‘fase 2’ in kan gaan. Dat is restafval wegbrengen naar (ondergrondse) verzamelcontainers en gft, pmd en oud papier in containers aan huis inzamelen.” Verantwoordelijk wethouder Daan Markwat noemt de eerste resultaten veelbelovend. “Het uiteindelijke doel is een daling naar 48 kilogram restafval per inwoner per jaar. We zijn er nog niet, maar we hebben grote stappen gezet.” 

Toename pmd en gft

Minder restafval in de eerste drie maanden van 2022 betekent wel dat er meer in de andere containers verdween. “De ingezamelde hoeveelheid plastic, metalen verpakkingen en drinkpakken (pmd) steeg met 168 procent”, aldus de gemeente in een toelichting. “De inzameling van groente-, fruit- en tuinafval steeg met 38 procent. Voor oud papier veranderde er weinig.”

Door de toename van pmd zijn er soms overvolle containers. Waar mogelijk plaatst de RAD volgens de gemeente daarom extra containers en wordt er vaker geleegd. “Vooral rond de feestdagen gebeurt dat. De RAD haalt de pmd-zakken ook één keer in de twee weken huis aan huis op. De zakken hangen of liggen dan aan een lantaarnpaal of op de stoep. Dat wordt niet door alle inwoners als positief ervaren, vanwege meer zwerfafval en verrommeling van het straatbeeld. Bij de evaluatie kijkt de gemeenteraad ook goed naar de huidige manier van inzamelen.” 

Doel is 154 kg

Er zat volgens de gemeente nog wel veel bij het restafval wat er niet in hoort, zoals glas, gft en pmd. “Restafval wordt niet opnieuw gebruikt of gerecycled, maar verbrand.” Dat is volgens de gemeente slecht voor het milieu en kost veel geld. 

“De hoeveelheid restafval was in 2020 maar liefst 272 kg per inwoner”, aldus de gemeente. “Het doel is dat terug te dringen naar 154 kg in heel 2022. Dat lijkt met de eerste resultaten haalbaar. Daarna is een verdere daling nodig, naar 48 kg per inwoner per jaar.” Daarmee zoekt de gemeente aansluiting met de landelijke doelstelling, van maximaal 30 kg in 2025.

Meer berichten