Logo eilandennieuws.nl

Gezamenlijke gebedsdienst voor eenheid in Ouddorp

OUDDORP - Op woensdagavond 1 juni wordt in het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente in de Ring Ouddorp - in het kader van de ‘Week van gebed’ - een gezamenlijke gebedsdienst gehouden, die is voorbereid en georganiseerd door de Hervormde Gemeente, de Doopsgezinde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Ouddorp. Sprekers zijn ds. M.C. Schreur, broeder E. van de Nieuwendijk en ds. C.W. Hoek. Het thema is ‘Samen als Ouddorpers bidden in de naam van Jezus’. Muzikale medewerking wordt verleend door het Hervormd Gelegenheidskoor onder leiding van Kees Villerius. De dienst begint om 19.30 uur, de kerk is open vanaf 19.00 uur. 

Door Jaap Ruizeveld

Al vele jaren wordt in Ouddorp in januari de ‘Week van gebed’ georganiseerd. Maar door de corona-maatregelen kon deze samenkomst toen nog niet doorgaan. De deelnemende kerken spraken toen af dat - als de omstandigheden dit zouden toelaten - er later dit jaar 2022 toch één gemeenschappelijke dienst zou worden voorbereid. Dat gebeurt dus nu op 1 juni, de woensdag vóór Pinksteren. Het organisatiecomité zegt verheugd te zijn dat de dienst kan plaatsvinden. Men dacht daarbij aan de eerste gemeente na het Paasfeest, die in verwachting van Pinksteren eendrachtig bleef volharden in het gebed (Handelingen 1:14). “Is het niet zo dat wij in tijden van corona hebben gemerkt hoe kwetsbaar wij waren, persoonlijk, maar ook als kerken? Is het niet reden tot grote dankbaarheid dat wij nu weer kunnen samenkomen? Beseffen wij daarin ook niet hoe wij als kerken allemaal afhankelijk zijn van Gods genade en bewaring? En zouden wij dat ook niet gezamenlijk kunnen vieren, in het respect voor elkaars eigenheid?”

Muzikale begeleiding

De bezoekers van de gebedsdienst kunnen gebedspunten indienen, waarna deze worden opgedragen in de gebeden. Bij binnenkomst worden aan de bezoekers pen, post-it blaadje (voor de gebedspunten) en een liturgie verstrekt. Prachtige liederen zoals ‘Looft de Heer, want Hij is goed’ (Psalm 136) en ‘Samen in de naam van Jezus’ (Lied 218 ELB) zullen muzikaal begeleid worden met pianospel en/of kerkorgel, dwarsfluit of blokfluit. Afwisselend is er samenzang en alleen het kerkkoor. Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze dienst, waarin de gezamenlijkheid en het samen bidden en zingen centraal staat. In verband met de verwachte belangstelling, wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn.

Meer berichten