Afbeelding

Inloophuis mantelzorg opent 17 mei

Algemeen 177 keer gelezen

GOEREE-OVERFLAKKEE - De gemeente Goeree-Overflakkee ziet de druk op mantelzorgers toenemen. 

Zorgvragers worden minder snel opgenomen in instellingen en daardoor neemt de vraag naar ondersteuning om langer thuis te kunnen blijven wonen toe. Door de vergrijzing hebben meer mensen zorg nodig, maar zijn er ook minder mensen die mantelzorg kunnen verlenen. Inloophuis De Voorste Vloer, onderdeel van Nollestee, wordt binnenkort geopend en wil hier iets mee doen. De locatie wordt geopend op 17 mei. 

Op het eiland ontbreekt een voorziening ter ondersteuning van de mantelzorger als tussenoplossing voor zo lang mogelijk zelfstandig thuisblijven en intramurale zorg. Dagbesteding is een tussenoplossing en verlicht de mantelzorger, echter is dit niet toegankelijk voor de mantelzorger zelf.

Inloophuis De Voorste Vloer
De gemeente heeft gezocht naar een partner onder de bestaande zorgaanbieders die respijtzorg en mantelzorgerondersteuning zou kunnen aanbieden. Ze hebben deze gevonden in Stichting Nollestee in Melissant. Stichting Nollestee biedt al ruim 26 jaar zorg vanuit Zorgkwekerij Nollestee, waarnaast in 2020 Zorgtuin De Nollehof is geopend.

In de voormalige boerderij waar zorgkwekerij De Nollestee is gevestigd, is afgelopen tijd hard gewerkt om een gedeelte van de schuur te renoveren. Deze verbouwing zal in mei afgerond zijn, waarna inloophuis De Voorste Vloer klaar is om haar deuren te openen.

Inloophuis De Voorste Vloer is een laagdrempelige voorziening waar (jonge) mensen met geheugenklachten, chronische ziekten en eenzaamheid en hún mantelzorgers welkom zijn. Het inloophuis is een verlengstuk van thuis en maakt deel uit van de gemeenschap. We gaan uit van mogelijkheden, interesses, kennis en vaardigheden van de bezoekers. Dat betekent dat bezoekers en vrijwilligers onder leiding van professionele zorgmedewerkers samen een thuis creëren. Een laagdrempelige ontmoetingsplek waar veel kan, niets moet en zelfredzaamheid, eigenheid en zorg voor elkaar centraal staan. 

Het inloophuis werkt niet met indicatie of diagnoses, iedereen is dus welkom zonder verwijzing. Het inloophuis is gratis toegankelijk, we vragen alleen een kleine bijdrage voor koffie, thee en maaltijden. 

Respijtzorg
Respijtzorg is het kort overnemen van zorg, met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Mantelzorgers kunnen zo nieuwe energie opdoen, om met goede moed hun zorgtaak weer op te pakken. Inloophuis De Voorste Vloer biedt respijtzorg op aanvraag, zodat de personele bezetting vooraf geregeld kan worden. Het inloophuis biedt naast het gezamenlijke programma ook een programma enkel ter ondersteuning van de mantelzorgers, bestaande uit wandelingen en gespreksgroepen. Het aanbod van respijtzorg en mantelzorgondersteuning is passend binnen de beleidsvisie om te komen tot een dementievriendelijke samenleving.

ASS en Re-integratie
In overleg met de gemeente biedt Inloophuis De Voorste Vloer ook een specifiek zorgprogramma voor twee doelgroepen. Deze zorgprogramma’s draaien deels mee in het dagprogramma van het inloophuis. 

Binnen het zogenaamde Leerhuis biedt men een programma voor (jonge) vrouwen met Autisme Spectrum Stoornis met een gemiddeld tot hoog IQ. Er wordt gewerkt met een werkboek dat bestaat uit vier blokken van 13 weken. Hierbij staat het leren van vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te wonen en te bewegen in de maatschappij centraal. 

Daarnaast biedt men een re-integratie programma voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, door bijvoorbeeld burn-out of een carrière-switch. Dit persoonlijk toegespitste programma duurt 13 weken en focust op een langzame opbouw van mentale en fysieke inspanning. 

Opening en open dagen
Op 17 mei opent De Voorste Vloer haar deuren, waarna van 18-21 mei de open dagen van Nollestee zullen worden gehouden. Van 18-20 mei zijn bezoekers welkom van 9.00-16.00 uur en op 21 mei van 9.00 tot 15.00 uur. De locatie is Nolleweg 1b te Melissant.

Uit de krant