Afbeelding

Groep Oude-Tongenaren vreest voor komst flatgebouw van 20 meter hoog

Algemeen 1.954 keer gelezen

OUDE-TONGE - De bewoners van het Handelsterrein, de Heerendijk en het Crispijn in Oude-Tonge vrezen voor de komst van een appartementsgebouw van maar liefst 20 meter hoog langs het havenkanaal. De plannen zijn in strijd met het oorspronkelijke bestemmingsplan, maar de gemeente is voornemens om deze te herzien. De omwonenden hadden geen problemen met de eerdere plannen voor 87 appartementen, maar in het nieuwe project komen er 40 bij en dat is goed voor twee extra verdiepingen bovenop de drie tot vier lagen die eerder waren gepland. “Hier zijn we helemaal niet in gekend”, is het relaas. “De plannen werden zomaar gewijzigd zonder de omwonenden te informeren.”

Mirjam Terhoeve

In 2005 waren er al plannen voor nieuwbouw langs het havenkanaal. Appartementen van hooguit drie lagen met winkeltjes op de begane grond. De woningcrisis in de daaropvolgende jaren zorgde ervoor dat alleen de eerste twee gebouwen werden gerealiseerd met enkel woningen en dat het naastgelegen terrein jarenlang braak lag. “In 2010 werd er een nieuw plan gepresenteerd”, vertellen Henk en Linda Desjardijn, bewoners van het Handelsterrein. Er zouden 87 appartementen bijkomen, aansluitend en in dezelfde stijl als de eerste twee gebouwen. Aan het einde hiervan zou een parkeerterrein komen omringd met bomen. Dat is hier bij ons voor de deur. Niemand had daar problemen mee. Er werd ijverig gestart. Honderden heipalen gingen de grond in, maar daarna bleef het weer lange tijd stil. Een aantal jaren geleden zijn er alsnog twee nieuwe appartementsgebouwen gerealiseerd. Daarvoor werd opnieuw geheid. Dat begrepen we niet helemaal, maar dat moest omdat de nieuwe gebouwen anders werden dan eerder was gedacht, zo werd ons verteld. Wij vonden het vooral verspilling van heel veel geld.”

Handtekeningen
“In 2020 werden de plannen voor de derde keer gewijzigd”, vervolgt het echtpaar. “In plaats van 87 appartementen, komen er bijna 130 en het gebouw telt geen drie tot vier verdiepingen, maar zes, met een hoogte van 20 meter. Een toename van 25 procent. Bovendien krijgt het gebouw een L-vorm, waardoor het veel dichter bij onze woningen komt. Het is echt gigantisch. We zijn er enorm van geschrokken. De bewoners van het Crispijn, Handelsterrein en de Heerendijk besloten tot actie. We hebben handtekeningen opgehaald en gezamenlijk een zienswijze ingediend. Bezwaar indienen kan immers pas als de plannen zijn goedgekeurd. Tot op heden is daar geen enkele reactie op gekomen van de gemeente. Ook de dorpsraad heeft een zienswijze ingediend, met ongeveer dezelfde strekking: veel te hoog, niet passend in het dorpsbeeld en bij het unieke havenkanaal van Oude-Tonge.”

Infrastructuur
“Wij begrijpen de gemeente niet”, zegt Linda Desjardijn. “Waarom worden omwonenden niet bij dit soort ingrijpende plannen betrokken? Er klopt niks van deze werkwijze. Bovendien zijn nog meer van dit soort appartementen helemaal niet nodig. Want niet alleen het gebouw is veel te hoog, ook de huur- en verkoopprijzen ervan. Er is juist vraag naar betaalbare starters- en seniorenwoningen. Daarnaast vinden wij dat er niet goed is nagedacht over de infrastructuur. Het handelsterrein is nog steeds een bouwstraat. En dat terwijl er een stukje verderop ook nog 100 lodges worden gebouwd. Straks moeten al die nieuwe bewoners over deze weg en langs de versmalling bij de Kaai. Dat is toch niet te doen?”

Actie
Henk en Linda zijn niet bij de pakken neer gaan zitten, maar zijn in actie gekomen. “Ik heb de rechtsbijstand ingeschakeld”, beaamt Linda. “En verder heb ik alle politieke partijen van het eiland gebeld. Sommige fractieleden zijn bij ons thuis geweest om over de plannen te praten en andere partijen hebben ons inmiddels benaderd om binnenkort langs te komen. Wat ons vooral opviel was, dat het bij de meeste politici helemaal niet bekend was, dat er een appartement van dit formaat gebouwd gaat worden. De meesten schrokken hier enorm van. We kregen dan ook het advies om de publiciteit te zoeken, want blijkbaar zijn dus niet veel mensen op de hoogte van de plannen. Er is ooit gezegd dat er geen hoogbouw op het eiland zou komen om het landelijke karakter te behouden. Dat zijn ze bij de gemeente vast helemaal vergeten.”

Op 12 mei aanstaande is er een dialoogavond in het Rondeel en kan eenieder spreektijd aanvragen. Op 2 juni zal de gemeenteraad beslissen of de herziening van de plannen doorgaat. Mocht dat zo zijn, dan gaat de familie Desjardijn het hogerop zoeken. “We blijven er tegen strijden”, klinkt het vastberaden, “zo nodig tot aan de Raad van State toe. We hopen echter van harte dat het niet nodig zal zijn.”

Gemeenteraad is nu aan zet

“In augustus/september 2020 heeft het concept-bestemmingsplan Nieuwe Handelskade in Oude-Tonge ter inzage gelegen, waarna er verschillende zienswijzen zijn binnengekomen”, laat de gemeente Goeree-Overflakkee weten in een reactie. “We hebben deze zienswijzen in behandeling genomen en als volgende stap waar het nodig was aanvullend onderzoek laten doen. Denk hierbij aan een quickscan ecologie, een stedenbouwkundige motivatie en een actualisatie van de stikstofberekening. Op basis van de zienswijzen en het uitgevoerde onderzoek is er nogmaals naar het concept-bestemmingsplan gekeken. Deze procedure heeft tijd gekost, maar we zijn inmiddels wel zo ver dat de gemeenteraad zich over het bestemmingsplan kan buigen. Het is de bedoeling dat dat op 2 juni gebeurt, waarbij ook de beantwoording van de zienswijzen aan de orde komt (en bijvoorbeeld dus ook de bouwhoogte). Het is dan aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen.”

Uit de krant