Afbeelding

Menniste Brood en dank voor 30 jaar kerkgebouw Doopsgezinde Gemeente

Algemeen 407 keer gelezen

OUDDORP - Het weekend van Palmpasen is voor de Doopsgezinde Gemeente in Ouddorp een bijzonder weekend. 

Allereerst wordt op zaterdag 9 april weer de lente-fair georganiseerd. Een dag met ontmoeting, koffie drinken, verkoop van lekkernijen, boeken en snuisterijen én ‘Menniste Brood’. Daarna zal er op zondag 10 april tijdens de morgendienst een kort dankmoment zijn, omdat het 30 jaar geleden is dat het nieuwe kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente in gebruik werd genomen.

Na een enorme groei van de kleine geloofsgemeenschap in de voorgaande jaren was begin jaren 90 het oude kerkje in het dorpscentrum te klein geworden om de leden en belangstellenden te huisvesten. In elf maanden tijd werd in zelfwerkzaamheid, onder leiding van vakmensen, een nieuw ruim kerkgebouw gebouwd nabij het parkeerterrein aan de Dorpstienden. Nu alle coronabeperkingen voorbij zijn, kan de gemeente bezoekers weer van harte welkom heten voor activiteiten en kerkdiensten.

Desembrood

Tijdens de lente-fair is er het speciale ‘Menniste Brood’ verkrijgbaar, ambachtelijk desembrood met een verhaal. Het werd gebakken van de ‘doopsgezinde’ graansoort Red Turkey Wheat. Anderhalf jaar geleden is dit zogenoemde ‘oergraan’ ingezaaid op een akker aan de Westduinweg en vormde daarmee de aftrap van het graanproject van de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp. Het project met de teelt van Red Turkey Wheat is één van de activiteiten in het kader van het 400-jarig bestaan van de lokale doopsgezinde gemeenschap, waaraan in 2022 ook op diverse andere manieren aandacht zal worden besteed. 

De belangstelling voor het graanproject is in de afgelopen periode gestaag gegroeid. Van de oogst in juli zijn inmiddels al heel wat broden gebakken, die op gezette tijden te koop zijn. Onlangs is er voor de tweede keer graan gemalen, omdat de eerste voorraad meel al volledig verbruikt werd. Naast gebruik van het meel om ‘Menniste Brood’ mee te bakken, wordt het ook als bloem en volkorenmeel verkocht in de winkel van ‘Meelhandel Voogd’ bij Molen de Hoop in Ouddorp. Van de eerste oogst is daarnaast een deel apart gehouden om opnieuw in te zaaien op enkele percelen grond, wat afgelopen najaar is gebeurd. Daarnaast hebben enkele (biologische) boeren en teeltbedrijven elders kleine hoeveelheden Red Turkey Wheat ingezaaid om meer te leren over de specifieke eigenschappen. Een doopsgezinde gemeente in Friesland, die met de teelt van de graansoort is begonnen, brengt dit jaar een boek uit waarin ook het project in Ouddorp zal worden opgenomen.

Brood bestellen

Het verhaal van het Ouddorps Menniste Brood wordt onder andere verteld via een mooi informatiebord dat opgesteld staat nabij één van de akkers waar dit jaar de tweede teelt van het Red Turkey Wheat plaatsvindt. Fietsers die van de omgeving genieten, kunnen zo in grote lijn kennisnemen van de geschiedenis van deze speciale graansoort en de verbondenheid met de Doopsgezinde gelovigen en de kerkelijke gemeenschap in Ouddorp. De opbrengst van de verkoop van de Menniste broden is bestemd voor volgende jubileumactiviteiten. Bestellen kan tot donderdag 7 april 18:00 uur via www.doopsgezindouddorp.nl en bij Annelies Snijders (0187-601726).

Uit de krant