De huidige situatie aan de Molenweg.
De huidige situatie aan de Molenweg.

Molenweg Oude-Tonge wordt flink aangepakt

Algemeen 679 keer gelezen

OUDE-TONGE – De Molenweg in Oude-Tonge verkeert al jarenlang in een zeer slechte staat. In het verleden zijn er al diverse pogingen gedaan om het wegdek te verbeteren, maar het resultaat bleek steeds van tijdelijke aard. De bouwwerkzaamheden van de afgelopen jaren hebben de situatie nog verder verslechterd en dat leidde tot klachten van zowel de bewoners als vanuit de dorpsraad. De gemeente erkent de problemen en heeft dan ook voorbereidingen getroffen om de weg voor eens en altijd flink aan te pakken. Daarmee is bewust gewacht tot de bouw van de aangrenzende Molenpolder klaar was. Dat is nu zover en dus kunnen de werkzaamheden van start gaan. In januari wordt begonnen onderaan de Zuiddijk en rond juli hoopt men de laatste hand te leggen in de Molenstraat.

Door Mirjam Terhoeve

Reeds in 1989 waren er al zorgen over de staat van de Molenweg, zo blijkt uit een krantenartikel. De mogelijke uitbreiding van het bungalowpark aan de Zuiddijk leidde tot ongerustheid onder bewoners van de Molenweg, die vreesden voor toename van het autoverkeer, maar ook, zoals te lezen is in het artikel, was er zorg omtrent de molen: ”Die moet toch kunnen draaien zonder dat de landelijke rust door auto’s wordt verstoord”. De toenmalige gemeente Oostflakkee belegde een avond in de Grutterswei om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Inmiddels zijn er niet alleen vele recreatiebungalows bijgekomen, maar is ook het aantal woningen aan de Molenweg zelf toegenomen en is er een compleet nieuwe woonwijk gebouwd in de Molenpolder. De bewoners van al deze huizen maken gebruik van de Molenweg, die door de vele bouwactiviteiten enorm verslechterd is. Tijd voor de huidige gemeente om maatregelen te nemen en weer een informatieavond te organiseren. Deze vond plaats in de week voor kerstmis. Niet in de Grutterswei, maar anno 2021, middels een online meeting.

Passende nieuwe inrichting

De avond werd geleid door projectleider Paul Tebes van de gemeente Goeree-Overflakkee. Hij gaf in het kort uitleg over de werkzaamheden. “Op dit moment zijn de voorbereidingen voor het reconstrueren van de Molenweg en Molenstraat in volle gang. De werkzaamheden die uitgevoerd zullen worden, bestaan allereerst uit het verwijderen van de oude bestrating en het aanbrengen van nieuwe bestrating. Daarnaast zullen ook de trottoirs vernieuwd worden. Op die manier hopen we de straat van een nieuwe, passende inrichting te voorzien. Al een aantal jaar wordt gekeken naar de Molenweg in het kader van groot onderhoud aan wegen en trottoirs. Ook door een aantal bewoners uit de straat zijn verschillende klachten en meldingen gedaan, betreffende de slechte staat waarin de straat zich bevindt. Daarom is besloten om onderhoud uit te gaan voeren in de Molenweg en de Molenstraat. Echter door de ontwikkelingen en bouw van project ‘Molenpolder’, is bewust gewacht met het vernieuwen van de weg. Op dit moment zijn de bouwactiviteiten afgerond en zal gestart worden met de herinrichting van de straten.”

Omleidingsroutes

Naast het nieuwe straatwerk zullen er eveneens snelheidremmende maatregelen worden getroffen. Ook worden er inritconstructies aangebracht en zullen verkeersplateau’s worden gerealiseerd op de kruisingen met de Molenpolder en de T-splitsing onderaan de dijk. De bocht, halverwege de weg, zal een wat vloeiender karakter krijgen. Een deel van de weg wordt bovendien gesaneerd, omdat de ondergrond vervuild is.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Schotgroep. De Molenweg wordt tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Om de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken wordt het project in fases uitgevoerd. Het verkeer naar de Molenweg wordt omgeleid via de Molendijk, Oostdijk, Kaai en Handelskade. Verkeer vanaf de Zuiddijk wordt omgeleid via de Oostdijk, Ruigrockstraat, Bernhardstraat en Schoolstraat. Bewoners van de Molenpolder kunnen tijdelijk de wijk verlaten via de Zuiddijk. Voor de Molenstraat wordt nog gezocht naar een oplossing, omdat deze doodlopend is en er in de naaste omgeving weinig mogelijkheden zijn om de auto’s te parkeren. De planning is om op 24 januari te starten met de werkzaamheden onderaan de Zuiddijk ter hoogte van Molenweg 1. Eind juli hoopt men het gehele project te hebben afgerond.

Uit de krant