De meest recente viering van GOchurch was in de Emmaüskerk.
De meest recente viering van GOchurch was in de Emmaüskerk.

Bij GOchurch staan interculturele verbinding en echte ontmoeting centraal

Algemeen 334 keer gelezen

GOEREE-OVERFLAKKEE - GOChurch omschrijft zich op haar website als een multiculturele christelijke gemeenschap op Goeree-Overflakkee, waar mensen zich opgenomen voelen als onderdeel van een grotere familie. “Het doel van GOChurch is het maken van verbinding met elkaar door de verbinding die wij hebben gekregen met God door Christus.” De samenkomsten zijn laagdrempelig en in makkelijk te begrijpen Nederlands voor mensen die minder bekend zijn met het evangelie, de kerk en Nederlandse tradities en culturele vormen. Na de samenkomst is er altijd een maaltijd, die wezenlijk is voor echte ontmoeting.

Door Klazina de Bakker

Tonn den Otter is als pionier al vanaf het begin betrokken bij GOchurch. “GOchurch is in 2019 ontstaan als een pioniersplek, ondersteund door de landelijke PKN en de PKN-gemeenten van Stellendam en Dirksland”, vertelt hij. “Het doel was en is om maandelijkse samenkomsten te organiseren, afgewisseld met kleinschalige ontmoetingen, zoals een Bijbelstudie of taalstudie.”De eerste samenkomst, op eerste paasdag 2019 werd druk bezocht. Inmiddels is er een vaste groep bezoekers en een groot netwerk van vrijwilligers uit allerlei kerken op Goeree-Overflakkee ontstaan. Er is een vast team van kinderwerkers en een wisselend muziekteam, dat tijdens de diensten de liederen begeleid. Andere vrijwilligers zorgen voor vervoer, geluid en het klaarmaken van de zaal. De bezoekers van GOchurch komen uit verschillende culturen. Soms levert dat mooie momenten op, merkt Den Otter. “Na één van de samenkomsten verliet een mevrouw voor het eten snel de zaal. We begrepen niet waarom, maar wat bleek: ze voelde zich bezwaard, omdat ze zelf niets mee had genomen voor de maaltijd. Bij de volgende dienst zorgde ze voor zo’n uitgebreid maal, dat iedereen ervan mee kon eten.” 

Vanwege corona zijn er lange tijd geen fysieke diensten geweest. “We hebben wel online diensten georganiseerd, vooral om in verbinding met de kinderen te blijven”, zegt Den Otter. “Daar is positief op gereageerd. Verder zijn we een aantal keren buiten bij elkaar gekomen voor een dienst, om te zingen en te luisteren naar een korte meditatie. Op 12 december was er een kerstdienst in de Emmaüskerk in Middelharnis waar het kerstverhaal werd verteld en liederen in allerlei talen werden gezongen.” Hoewel de samenkomsten van GOchurch de core business genoemd zouden kunnen worden, zijn zij niet het belangrijkst. “De focus ligt op de ontmoetingsmomenten en de gesprekken, die zijn het meest waardevol.”

Mooie ontmoetingen

GOchurch is betrokken bij de vluchtelingen die sinds 13 december op het schip aan het havenhoofd van Middelharnis verblijven. “Het welkom heten van deze mensen ligt heel dicht bij de activiteiten van GOchurch”, zegt Gersom Westerkamp. Hij is sinds september van dit jaar missionair werker bij GOchurch. “Wij hebben een groot netwerk dat we in kunnen zetten. Er is een gezamenlijk overleg geweest met verschillende organisaties en met de gemeente om te bespreken wat wij voor de gasten kunnen betekenen. In de Whatsapp-groep ‘Let’s GO; samen actief’ worden vraag en aanbod van goederen en diensten op elkaar afgestemd. Wie een steentje bij wil dragen, kan zich daarvoor aanmelden.” Den Otter en Westerkamp zoeken op het schip contact met de gasten die er verblijven. “We hebben al een aantal mooie ontmoetingen gehad”, vertelt Westerkamp. “Deze mensen voelen zich veilig en welkom en zijn blij met deze plek. Er verblijven zowel moslims als christenen op het schip, dat gaat heel goed samen.”

GOchurch is bezig met de realisatie van een inloop aan wal, waar de vluchtelingen terecht kunnen voor een praatje met vrijwilligers of het deelnemen aan een activiteit. “Daarbij kun je denken aan sport, maar ook aan iets creatiefs of aan lessen over de dagelijkse praktijk, zoals afval scheiden. Of een rondleiding door het dorp om de gasten wegwijs te maken. Het zou zo mooi zijn als vrijwilligers en vluchtelingen samenwerken om wederkerig van elkaar te kunnen leren. Samen klussen bijvoorbeeld, dat geeft zingeving en verbondenheid. We willen ook graag kleinere gespreksgroepen te vormen. Voor de activiteiten en gespreksgroepen zijn wel meer vrijwilligers nodig. Daarom doen we hierbij graag een oproep.”

Een plek om gehoord en gezien te worden

Tonn den Otter benadrukt dat er naast de gasten op de boot nog vele andere vluchtelingen en statushouders zijn die aandacht verdienen. “Op Goeree-Overflakkee wonen zo’n 300 gezinnen met een migratieachtergrond, die soms weinig contact hebben met de mensen in hun straat of dorp. En elk jaar komen er 120 statushouders bij.” Gersom Westerkamp begrijpt wel dat er voor locals een drempel kan zijn om zelf contact te leggen. “Het kan helpen om eens mee te lopen met een vrijwilliger. Dan raak je gemakkelijker in gesprek en is het vaak veel minder spannend dan je denkt.” Het pioniersproject van GOchurch loopt in september 2022 af, maar Den Otter en Westerkamp hopen op verlenging. “We onderzoeken de behoeftes en zijn constant aan het nadenken over mogelijkheden. Input van buitenaf is zeker welkom. We zoeken naar meer kerken die willen meedragen, zowel financieel als door gebed. Daarnaast doen we een oproep voor vrijwilligers voor doordeweekse bijeenkomsten, zoals taal- en Bijbelstudies, maar ook voor de moeder-en-kindgroep, waarbij we vrouwen die weinig contacten hebben bij elkaar willen brengen.” 

Wat hun droom is voor GOchurch? Tonn den Otter denkt even na. “Ik zou kerken willen stimuleren om het interculturele werk in hun eigen gemeente op te starten, al zie ik in GOchurch ook de meerwaarde van een intercultureel kerkgenootschap. Daarnaast zou het mooi zijn als er op meerdere plekken op het eiland inloopmogelijkheden komen.” Gersom Westerkamp knikt beamend en vult aan: “Het is mijn verlangen dat alle vluchtelingen een plek hebben waar ze gehoord en gezien worden, zodat ze geen vreemdeling blijven in een vreemd land. Het is onze opdracht om de wereld in te gaan, maar nu komt de wereld in deze broeders en zusters naar ons toe. Wat betreft hulp ver weg, voelen we ons vaak machteloos en kunnen we niet veel. Maar deze mensen zijn nu hier. Laten we deze kans gebruiken.”

Informatie

Meer informatie over GOchurch en de samenkomsten is te vinden op www.gochurch.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden als vrijwilliger.

Uit de krant