Afbeelding

Panelen rampbegraafplaats Oude-Tonge officieel onthuld

Algemeen 579 keer gelezen

OUDE-TONGE - Vorige week werden langs het pad naar de rampbegraafplaats zes panelen geplaatst, die het verhaal over de watersnoodramp in Oude-Tonge in woord en beeld brengen. Ook het bestaande bord werd vernieuwd. Gisteren (maandag) werden ze officieel onthuld door voorzitter Ben Musters van de dorpsraad. Oude-Tonge was het zwaarst getroffen dorp tijdens de watersnoodramp van 1953. Middels de panelen wordt deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis van het dorp zichtbaar gemaakt. Niet alleen voor de mensen die het hebben meegemaakt, maar juist ook voor de jongere generaties en de mensen die Oude-Tonge bezoeken.

Door Mirjam Terhoeve

De panelen zijn een initiatief van de dorpsraad in samenwerking met Wim Harteveld. Laatstgenoemde organiseert al vele jaren de herdenkingen in Oude-Tonge. Na afloop van de laatste herdenking op 1 februari raakten de partijen met elkaar in gesprek en daaruit bleek dat ze hetzelfde voor ogen hadden. Een permanente fotogalerij, in de buurt van de begraafplaats, waarop het verhaal en de impact van de ramp op Oude-Tonge zou worden weergegeven. Zonder het van elkaar te weten, werd er al door beide partijen aan gewerkt. De dorpsraad had reeds een aanvraag ingediend bij de gemeente. Er was budget vrijgekomen nadat de plannen voor het strandje waren gecanceld en de dorpsraad wilde dit graag inzetten voor het project rond de watersnoodramp in Oude-Tonge. Harteveld had op zijn beurt al vele foto’s verzameld uit het gemeentearchief. Ze besloten de handen ineen te slaan. De samenwerking was geboren.

“Niks romantisch aan”

Het verhaal van Oude-Tonge wordt min of meer chronologisch verteld aan de hand van zes panelen, die zoals vermeld langs het pad naar de begraafplaats staan. De samenstellers zijn zich ervan bewust dat er nog veel meer foto’s zijn en minstens zoveel verhalen en herinneringen. Toch moesten er keuzes worden gemaakt, omdat er maar zes panelen geplaatst konden worden. Paneel 1 gaat over de rampnacht. Paneel 2 over de ravage. Paneel 3 betreft de zwaar getroffen Julianastraat. Paneel 4 vertelt over de dieren tijdens de ramp. Paneel 5 gaat over het opruimen en de wederopbouw en het laatste paneel, voordat men de begraafplaats betreed, gaat over het begraven en het herdenken van de slachtoffers. Op elk paneel is bovendien een citaat geplaatst, afkomstig van overlevenden uit Oude-Tonge. Juist deze citaten geven de wanhoop, het verdriet en de machteloosheid van de watersnoodramp heel goed weer. Of zoals een aanwezige vertelde: “Het geeft weer zoals het was. Het wordt niet geromantiseerd, er was niks romantisch aan.”

Blijvend zichtbaar

Wim Harteveld vertelde voorafgaand aan de onthulling dat het belangrijk is en blijft om de verhalen te blijven vertellen. “Er zijn steeds minder mensen die het hebben meegemaakt en het kunnen of willen vertellen. Door de verhalen op te tekenen en zichtbaar te maken, blijven ze behouden voor de jongere generaties. We merkten ook dat bezoekers van de begraafplaats onder de indruk waren van deze mooie herdenkplaats, maar dat er vaak goed gezocht moest worden naar het verhaal hierachter. Wat is er precies gebeurd, waarom is de begraafplaats op deze locatie? De antwoorden zijn te vinden in boeken, in stoffige archieven of het moet worden opgezocht op internet. Nu kan men hier ter plaatse lezen wat er precies gebeurd is in Oude-Tonge. Ook voor schoolkinderen en toeristen geeft het een duidelijk beeld van de betekenis van deze plek.”

Vervolgproject

Wethouder Peter Feller sloot zich aan bij de woorden van Harteveld. “Er is veel informatie, maar het is belangrijk dat het ook hier ter plaatse beschikbaar is. De ramp zit diep in de geheugens van de mensen die het hebben meegemaakt, maar het moet ook zichtbaar blijven voor de toekomst. Jongeren en bezoekers van het dorp kunnen nu een beetje begrijpen wat er is gebeurd. Dit mag niet vergeten worden. Als gemeente hebben wij dan ook heel veel waardering voor dit initiatief.”

Het plaatsen van de panelen was een eerste stap om de watersnoodramp blijvend zichtbaar te maken in Oude-Tonge. Er wordt inmiddels ook al gewerkt aan een vervolg. Harteveld wil in samenwerking met de dorpsraad en andere partijen ook een wandelroute koppelen aan de panelen. Middels deze route kan men dan via een QR-code op diverse locaties in het dorp een kijkje nemen in het heden en verleden. Wordt vervolgd dus.

De panelen en de rampbegraafplaats aan de Heerendijk zijn vrij te bekijken en te bezoeken tussen zonsopgang en zonsondergang.

Uit de krant