Logo eilandennieuws.nl

Vangsysteem zwerfafval is verhuisd naar Stellendam

STELLENDAM - Het zwerfafval vangsysteem ‘Shoreliner’ is verplaatst van Numansdorp naar Stellendam. Dit is de derde locatie waar het vangsysteem getest wordt. 

IVN, Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, gemeente Goeree-Overflakkee en gemeente Hoeksche Waard onderzoeken hiermee wat het vangsysteem kan betekenen in de aanpak van zwerfafval in het Haringvliet en het Hollandsch Diep.

Het vangsysteem waarmee een pilot wordt uitgevoerd in het Haringvliet en Hollandsch Diep, lag eerder in Strijensas en Numansdorp. Deze ligt nu op de laatste testlocatie: de binnenhaven van Stellendam. Op deze locatie wordt bekeken in hoeverre in de haven drijvend zwerfafval kan worden afgevangen. Ook wordt gekeken naar de samenstelling van het ingevangen afval en ingeschat wat mogelijk de herkomst kan zijn van de diverse afval-items.

De Shoreliner is een systeem dat drijvend afval afvangt voordat dit op de oever aanspoelt. Onder invloed van getij, stroming en wind wordt het afval via een geleider naar een opvangoog geleid, dat regelmatig wordt geleegd. Zo helpt het systeem bij de aanpak van zwerfafval in het water. Wethouder Tea Both-Verhoeven van Duurzaamheid laat weten: “Als gemeente werken we er, samen met veel vrijwilligers en bedrijven, hard aan om het eiland en onze stranden schoon te houden. Maar het schoonhouden van onze wateren is minstens zo belangrijk, ook voor onze mooie natuur. Daarom ben ik blij met de inzet van zo’n innovatief vangsysteem als de Shoreliner en we werken daarmee aan een duurzame toekomst.”

Om ervaring op te doen en nieuwe kennis te ontwikkelen over hoe het systeem in de praktijk het beste werkt, wordt deze pilot uitgevoerd. In 1,5 jaar tijd worden drie testlocaties in het Haringvliet onderzocht.

De pilot is gestart in 2019 en is onderdeel van het programma Schoon Haringvliet. Op basis van de resultaten worden vervolgstappen bepaald. Daarnaast draagt de kennis die wordt opgedaan bij aan inzicht in het gedrag van zwerfafval in de rivieren.

Meer berichten