Brochure-overhandiging door Willem Leeuwestein (Foto: Jaap Ruizeveld).
Brochure-overhandiging door Willem Leeuwestein (Foto: Jaap Ruizeveld).

Vereniging Zomerhuis Prinsenhof Ouddorp staat pal voor behoud van natuurwaarden

Algemeen 1.025 keer gelezen

OUDDORP - Willem Leeuwestein nam afgelopen zaterdagmorgen de honneurs waar voor voorzitter Norbert Klein van Vereniging Zomerhuis Prinsenhof Ouddorp en overhandigde aan wethouder Peter Feller een kleurrijke brochure met adviezen aan de gemeente Goeree-Overflakkee en aanbevelingen aan bewoners om de natuurwaarden (Landschap en Natuur) op Prinsenhof te behouden. Het gaat hier om één van de oudste recreatieterreinen in de badplaats, met de status van Park.

Door Jaap Ruizeveld

Het was niet de enige overhandiging, want dr. Armgard Heine presenteerde ook een rijk geïllustreerd en inhoudsvol historisch boekwerk over het lustrum (1961-2021) van de vereniging. Wethouder Feller nam beide documenten met waardering in ontvangst en gaf aan dat hij in de B en W-vergadering van de dinsdag erop (gisteren dus) de stukken aan het college zou overhandigen. Zoals veel terreinen in Ouddorp gaat het op Prinsenhof om uitgifte van de grond in langdurige erfpacht. Alle recreatiewoningen zijn eigendom van de erfpachters. De percelen verschillen in grootte. De bebouwing (laagbouw) is divers.

Erfpachtersvereniging

Bestuurlijk valt het gebied de Kriekel / Prinsenhof onder het bestemmingsplan ‘Ouddorp Recreatieterreinen’ en in dat plan nemen natuur en landschap op en tussen de zandwallen een prominente plaats in. De 92 erfpachters maken als bewoners deel uit van de in 1961 opgerichte Vereniging Zomerhuis Prinsenhof. Destijds een huurdersvereniging nu een erfpachtersvereniging. Willem Leeuwestein gaf als gastheer, kijkend naar de toekomst, de zorgen aan van de vereniging als in 2034 het erfpachtcontract afloopt. “Wij willen het unieke park houden zoals het is ontwikkeld en gegroeid.”

Commissie

De bewonersvereniging van Prinsenhof koestert een heel simpele doelstelling: om op Prinsenhof, en liefst in heel Ouddorp, de karakteristieke begroeiing, de zandwallen, schurvelingen, eigenlijk als ‘sterren’ te bewaren en waar mogelijk te herstellen. Om aan deze doelstelling inhoud te geven, heeft de vereniging een Commissie Natuurwaarden ingesteld. Samen met externe vogel- en plantendeskundigen en biologen inventariseert en bevordert de commissie het behoud en versterking van de natuurwaarden.

Advies en aanbevelingen

Met de overhandiging van de brochure aan Peter Feller (portefeuillehouder Recreatie / toerisme en tevens kernwethouder Ouddorp) onderbouwt de Vereniging Zomerhuis Prinsenhof haar inzet om de natuurlijke staat van het park te borgen en voegt daar adviezen aan de gemeente Goeree-Overflakkee aan toe en ook aanbevelingen aan de bewoners. In het verlengde van de gemeentelijke nota Permanente bewoning Recreatieparken, Toekomstrichting (raad 20-juni 2019) zal ook Park Prinsenhof (qua grootte vergelijkbaar met de in de nota opgenomen parken Alexanderpark en De Toekomst) onder de kwalificatie ‘recreatieterrein enkel voor recreatie’ vallen. Verdichting en verhoging van ruimtelijke normering voor bebouwing moet worden tegengegaan. Dat betekent dat planologische bescherming van de natuurwaarden zoals in plannen vastgelegd bewaakt moet worden.

Gebiedsvisie

Wethouder Feller wees erop dat de gemeente nog dit najaar in het kader van de Gebiedsvisie de inventarisatie van en vanuit recreatieparken met hun natuurlijke waarden zal afronden en publiceren. Dan wordt inzichtelijk op welke locaties nog iets of beter niets meer kan worden gerealiseerd. Direct betrokkenen in de Vereniging Zomerhuis Prinsenhof spraken de wens uit dat bij vaststelling van de visie er dan ook daadwerkelijk zal worden gehandhaafd. De Vereniging zal daarbij op het park aan de Oude Nieuwlandseweg in Ouddorp als ‘waakhond’ kunnen dienen met inhoudelijke expertise van de te beschermen natuurwaarden. Voor wat de aanbevelingen aan de bewoners betreft wordt vooral gevraagd de natuurlijke begroeiing te respecteren. Dit kan met zorgvuldig aangebrachte afscheidingen. Met een goed maaibeleid en rekeninghouden bij het snoeien in de periode waarin de vogels nestelen. Voor eenvoudige kwesties is er binnen de Vereniging altijd kennis aanwezig verzekerden de deskundigen.

Historisch boekwerk aangeboden door dr. Armgard Heine (Foto: Jaap Ruizeveld)

Uit de krant