Logo eilandennieuws.nl

‘2.300 reacties binnen op meldpunt maai-misstanden’

REGIO - Waterschapspartij Water Natuurlijk Hollandse Delta heeft in totaal ongeveer 2.300 reacties ontvangen bij het meldpunt maai-misstanden. Dat heeft de partij maandag laten weten.

Water Natuurlijk lanceerde begin mei het zogenaamde meldpunt maai-misstanden. “We wilden weten wat er leeft onder onze bewoners”, aldus woordvoerder Joost Kievit. “Via allerlei media riepen we mensen op te melden over het maaien van bermen in ons gebied. Heel veel reacties waren het gevolg. Via al onze media kwamen de reacties binnen. Via de sociale media, telefonisch en op verschillende email adressen kregen we berichten. Soms een simpele steunbetuiging voor het initiatief, soms een uitgebreid verhaal met foto’s van doodgemaaide dieren. Uitingen van boosheid, verontwaardiging, frustratie en ook verdriet.”

Water Natuurlijk heeft door de 2.300 reacties veel geleerd over wat mensen bezig houdt als het gaat om het maaien van bermen, aldus Kievit. “Daar kunnen we wat mee en daar doen we wat mee.” Het is volgens hem tijd om de balans op te maken en de vervolgstap te zetten. “Water Natuurlijk werkt aan een advies voor het waterschap. In dit advies komen verkeersveiligheid, biodiversiteit, wetgeving, de relatie met landbouw en de kosten van het bermen maaien aan de orde. Het zijn allemaal aspecten die ook in de reacties van bewoners naar voren komen. Deze reacties krijgen een plek in het advies, dat wordt aangevuld met de kennis en ervaring van Water Natuurlijk en wetenschappelijk onderzoek.”

Wat volgens Joost Kievit ook duidelijk is geworden, is dat mensen niet in hokjes denken, maar overheden wel. “Dat is uiteraard gechargeerd gesteld, maar wel een bron van frustratie. Bijna niemand weet wie verantwoordelijk is voor het beheer van welke berm. Klagen bij de overheid is dan vaak een doodlopende weg. Immers, het waterschap kan niks doen als de gemeente aan zet is.” Het meldpunt maai-misstanden heeft zijn functie gehad, aldus Kievit. “Wij zijn ervan overtuigd dat het gaat helpen om verbeteringen door te voeren.”

Meer berichten