Logo eilandennieuws.nl

Wim de Winter schrijft boek ‘Even een voorbeeld.’

OUDDORP - Bij Boekhandel Akershoek verscheen onlangs het boek ‘Even een voorbeeld.’ Het is een bundel verhalen, opgetekend door Wim de Winter. Verhalen waar ‘een boodschap’ op een bijzondere manier doorheen geweven zit.

Door Adri van der Laan

Wie het ruim 150 pagina’s tellende boekje ‘Even een voorbeeld.’ ter hand neemt, kan concluderen dat het in meerdere opzichten een ‘apart’ boek is. Het boek is een bundel verhalen met een boodschap die er overigens lang niet altijd duimendik bovenop ligt.
Oud-onderwijzer Wim de Winter legt uit dat de aanleiding voor het schrijven van zijn boek ligt in het feit dat hij niet meer voor de klas staat. De drive om te vertellen blijft echter in het onderwijzersbloed zitten. Misschien zijn er zo nog mensen en kinderen te bereiken op deze manier.
“Ik liet ze aan boekhandelaar en uitgever Rijk Akershoek hier op het dorp lezen. Hij vond de verhalen wel interessant en hij wilde het als boek wel uitgeven”.

Inspiratie

De verhalen zijn heel gevarieerd. Dit komt doordat de schrijver de inspiratie voor zijn verhalen heeft gehaald uit verschillende van zijn ervaringen. Zo beschrijft hij verhalen uit zijn onderwijsloopbaan en heeft hij zich ook laten inspireren door zijn reis naar Malawi. Verder kreeg hij ideeën uit wat hij tegenkwam in verhalen die verteld en geschreven werden door anderen. Hij nam die verhalen niet één op één over, maar hij gebruikte er elementen uit. Soms worden er verschillende verhalen gecombineerd. Een enkel verhaal is volledig fictief.

Verantwoording

Bij ieder verhaal legt De Winter een soort verantwoording af. Aan het eind van de vertelling staan kolommetjes waarin de schrijver een Bijbeltekst vermeldt die bij het verhaal hoort. Daarnaast staat ‘de kern’ van het verhaal en vervolgens ‘de bron’ van het verhaal. Een voorbeeld hiervan is het omslagverhaal. Op de cover van het boek staat een grote bonte specht. In het boek gaat het verhaal in grote lijnen als volgt: Jonathan Goforth een bekende zendeling werd als spreker op een congres aangekondigd met tal van loftuitingen. Goforth vreesde dat God niet aan Zijn eer zou komen en vertelde daarom, voordat hij aan zijn toespraak begon, een verhaal van een bonte specht. De vogel voedde in een boom zijn jongen. Toen brak er een kort onweer los en de specht vloog geschrokken weg en hamerde een eindje verder drie keer op een andere boom. De bliksem sloeg in en de specht was onder de indruk van zijn kracht dat hij met drie keer pikken een boom kon vellen. De bijbehorende tekst is uit Jesaja 42:8b: ‘en Mijn eer zal Ik geen anderen geven’. De kern: ‘Een spreker over de zending wimpelt de eer af en wijst op Hem die alleen waard is de eer te ontvangen door een treffend verhaal aan het begin van zijn betoog. De bron is ‘Missionary Histories: Jonathan Goforth’s Favorite Story’.

Het is het eerste boek dat door Wim de Winter is geschreven. In het verleden heeft hij wel eens een aantal verhalen geschreven voor het Reformatorisch Dagblad, maar van een boek was het nog nooit gekomen. Met enige spanning wacht hij de reacties van lezers af en wellicht volgt er nog een tweede verhalenbundel.

Even een voorbeeld. Wim de Winter
151 pag. - € 17,50
ISBN 978 908 068 32 66
Uitgegeven door Boekhandel Akershoek in Ouddorp

Meer berichten