Logo eilandennieuws.nl

Water Natuurlijk organiseert filmwedstrijd voor de jeugd

REGIO - Waterschapspartij Water Natuurlijk Hollandse Delta wil een beeld van de waterkwaliteit door de ogen van de jeugd. Nederland is een waterland, maar met het zogenaamde waterbewustzijn is het volgens de partij slecht gesteld. Water Natuurlijk werkt hieraan door het belang van water voortdurend onder de aandacht te brengen. Nu met een filmwedstrijd voor de jeugd.

"Leven met het water heeft ons land en zijn bewoners gevormd. Dat geldt zeker voor de Hollandse Delta. Overal in het landschap zijn de sporen hiervan zichtbaar. Rivieren, dijken, polders en sloten zijn beeldbepalend. We worden dus voortdurend met onze neus op de feiten gedrukt. Toch zijn heel veel mensen niet doordrongen van het belang van water", aldus Water Natuurlijk. "Er is veel onderzoek gedaan naar dit zogenaamde waterbewustzijn en dat is laag. Schoon water uit de kraan is vanzelfsprekend. Droge voeten zijn normaal, terwijl we wel onder zeeniveau wonen. Overstroming lijkt uitgesloten en veiligheid boven alle twijfel verheven. De realiteit is toch anders."

Realiteit

Watervervuiling, met plastic soep als dramatisch hoogtepunt. Verdroging, waardoor het telen van voedsel een probleem wordt. Wateroverlast neemt toe door klimaatverandering. Zeespiegelstijging, met gevolgen voor de veiligheid. Gifstoffen in drinkwaterbronnen. Allemaal problemen waarmee we dagelijks geconfronteerd worden. Het zijn uitdagingen waar ook Water Natuurlijk voor staat. "We werken daaraan met respect voor mens en natuur. Draagvlak onder de bewoners en betrokkenheid bij water is dan noodzakelijk. Het waterbewustzijn moet groeien en voor Water Natuurlijk is de jeugd hierin de spil."

Filmwedstrijd

Met een filmwedstrijd wil men inzicht krijgen in wat de jeugd vindt van ons water. Ze ook aan het denken zetten en hun ouders erbij betrekken. Jongeren van 8 tot 16 jaar, die wonen in de Hollandse Delta, wordt gevraagd hun beeld van water te filmen. De filmpjes van maximaal 1 minuut worden beoordeeld door een jury van leeftijdsgenoten. De winnaar krijgt een supboard. Een mooie prijs, die garant staat voor veel waterplezier. Voor meer informatie over de filmwedstrijd: waternatuurlijk.nl.

Meer berichten