Logo eilandennieuws.nl
<p>Op de foto v.l.n.r. Jan Meinster, Willem van de Veer, Irene Drenth, burgemeester Grootenboer en Annelies van den Hoek (Foto: Mirjam Terhoeve).</p>

Op de foto v.l.n.r. Jan Meinster, Willem van de Veer, Irene Drenth, burgemeester Grootenboer en Annelies van den Hoek (Foto: Mirjam Terhoeve).

Goeree-Overflakkee is zo goed als ‘hartveilig’

DEN BOMMEL - Afgelopen vrijdag ondertekenden burgemeester Ada Grootenboer en Annelies van den Hoek, beheerder van verenigingsgebouw ‘Bij de Bron’ in Den Bommel een bruikleenovereenkomst voor een aan de gevel geplaatste AED in een buitenkast. De handtekening was niet alleen bestemd voor het gebruik van de AED, maar stond ook symbool voor de afsluiting van het project Hartveilig Goeree-Overflakkee. Middels dit project zijn er nu genoeg kasten op het eiland om (bijna) alle bewoners van het eiland binnen zes minuten te helpen bij hartproblemen. Een mooi resultaat. Toch werd er ook een dringende oproep gedaan aan gecertificeerde mensen, om zich te registreren als burgerhulpverlener, want die zijn nog steeds hard nodig.

Door Mirjam Terhoeve

De ondertekening vond plaats onder toeziend oog van Jan Meinster, lid van de dorpsraad Den Bommel. De dorpsraad had de laatste hiaten in het dorp aangemeld bij het project en Den Bommel is nu ook ‘hartveilig’ verklaard. “Er waren al verschillende AED’s op het eiland, al dan niet in buitenkasten”, vertelt projectleider Willem van der Veer. “De gemeente wilde ze echter overzichtelijk in beeld krijgen. We zijn begonnen met het inventariseren van de bestaande AED’s en AED’s met buitenkasten. Het exacte aantal was namelijk niet bekend en een deel daarvan hing bovendien op plaatsen die niet dag en nacht bereikbaar waren. Bijvoorbeeld in winkels, bij bedrijven of verenigingen die zelf al AED’s hadden geplaatst. De gemeente heeft daarom geld vrijgemaakt en de regie hierin gepakt met als doel een groot aantal van die AED’s in buitenkasten te plaatsen en zo de bereikbaarheid ervan te verhogen. Ook waren een aantal AED’s, al dan niet met buitenkast, aangeschaft uit burgerinitiatieven. Deze hebben we als het ware geadopteerd, door middel van een bruikleenovereenkomst. Bovendien zijn er dertig extra AED’s in buitenkasten opgehangen op locaties, die nog niet gedekt waren wat betreft de zes minuten zone. De gemeente heeft geïnvesteerd in de aanschaf en het plaatsen van de buitenkasten. Het eiland telt nu 70 AED buitenkasten die 24 uur per dag beschikbaar zijn. Zowel in de dorpen als in de buurtschappen is 95 procent van de bewoners, maximaal zes minuten verwijderd van beschikbare AED apparatuur. Daarnaast heeft de gemeente een onderhoudscontract voor 10 jaar afgesloten met het Flakkeese bedrijf BeCare, wat zelf al eerder dertien AED-kasten had geplaatst in opdracht van de Ladies’ Circle Goeree. Het bedrijf is gespecialiseerd in hulpverlening en verkoop en onderhoud van bijbehorende middelen.”

Slag maken

Ook burgemeester Grootenboer is verheugd dat dit is gelukt. “Er was in bepaalde mate sprake van schijnveiligheid”, zegt ze. “Het was dus hard nodig om een slag te maken op dit gebied. Een hartveilig Goeree-Overflakkee was onze ambitie. Doordat steeds meer partijen aanhaakten en we ook hulp kregen van lokale mensen en dorpsraden, konden we in beeld krijgen welke locaties nog niet waren voorzien van een AED in een buitenkast en zo de plannen verder uitrollen. Een pittige opdracht, omdat ons eiland vrij uitgerekt is. Daarnaast was het natuurlijk van belang dat de AED’s ook doen waar ze voor opgehangen zijn. We zijn dus blij dat we voor het onderhoud een beroep kunnen doen op de deskundigheid van BeCare. Zij zorgen dat alle kasten in orde zijn en blijven en, in geval van nood, meteen bruikbaar zijn. Zo zijn zoveel mogelijk burgers verzekerd van hulp bij hartproblemen.”

Advies en onderhoud

BeCare is gespecialiseerd op het gebied van trainingen levensreddend handelen (AED en reanimatie, EHBO en bedrijfshulpverlening). Daarnaast verkoopt het bedrijf de aanverwante middelen en zorgt voor advies en onderhoud. Eigenares Irene Drenth heeft de gemeente geadviseerd bij het plaatsen van de kasten. “Wij hebben open kasten met een alarm geadviseerd, zodat een burgerhulpverlener er altijd bij kan als het nodig is”, legt ze uit. “Ook is het van belang dat een kast op de juiste plek hangt wat betreft de weersomstandigheden. Een kast kan temperaturen aan vanaf min 15 tot plus 40 graden. Daar is rekening mee gehouden. Zoals vermeld gaan wij ons inzetten voor het onderhoud. We zullen ze regelmatig nakijken en als een kast gebruikt is, zorgen we ervoor dat die binnen een paar uur weer helemaal operationeel is.”

Oproep burgerhulpverleners

Irene Drenth weet maar al te goed dat de tijdslimiet van zes minuten van levensbelang is. “Binnen die tijd moet 112 worden gebeld, de ambulances en burgerhulpverleners op pad worden gestuurd, de AED in de kast worden bereikt en vervolgens het slachtoffer worden geholpen. Daarbij gaan we uit van loop- of fietsafstand. Dat is alleen haalbaar als de burgerhulpverlener binnen een straal van twee kilometer van een AED en slachtoffer verwijderd is. Het is dus niet alleen belangrijk dat er genoeg AED’s in buitenkasten zijn, maar vooral ook dat er genoeg burgerhulpverleners in de buurt zijn. In principe zijn die er wel op Goeree-Overflakkee, maar een deel daarvan werkt overdag elders en is dus niet altijd beschikbaar. We weten verder ook dat er mensen zijn die wel zijn opgeleid en een geldig certificaat hebben, maar die niet staan geregistreerd. Die kunnen dus niet worden opgeroepen en dat is ontzettend jammer. We willen dan ook een dringende oproep doen aan die mensen om dat alsnog te doen, zodat er op ieder tijdstip voldoende hulpverleners zijn. Daarnaast hebben we gemerkt dat er toch nog AED’s zijn die niet zijn aangemeld bij hartslagnu.nl. Ook wat dat betreft is het dringende verzoek, deze zo spoedig mogelijk door te geven. Het kan levens redden en daar doen we het tenslotte allemaal voor.”

Het aanmelden als burgerhulpverlener of het doorgeven van een AED kan via www.hartslagnu.nl. Daar kan men ook terecht voor verdere informatie.

Meer berichten