Logo eilandennieuws.nl

Verontwaardiging over bomenkap langs polderdijkjes

SOMMELSDIJK – Blauwe stippen geven aan welke bomen mochten blijven staan. De rest is gekapt langs het Panksdijkje en de Sint-Christoffeldijk. Volgens beheerder Staatsbosbeheer is het verwijderen bomen en struiken nodig om meer variatie en biodiversiteit te creëren. Omwonenden en Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee (NLGO) spreken over ‘grof onderhoud’ en ‘kaalslag’.

Door Kees van Rixoort

De NLGO heeft een protestbrief opgesteld. Het schrijven is gericht aan de directie van Staatsbosbeheer en betreft ‘grof onderhoud van dijken en bosjes’. “Hierbij willen wij onze zorg uiten over de wijze van onderhoud van bospercelen en dijkbeplantingen op Goeree-Overflakkee”, schrijft de NLGO. “Na jaren van afwezigheid van onderhoud worden/zijn nu op verschillende locaties op Goeree-Overflakkee bospercelen en dijkpercelen onderworpen aan een grove wijze van dunning en kap.”

Ernstig aangetast

Aan het Panksdijkje en de Sint-Christoffeldijk zijn volgens de NLGO mooie gezonde bomen gekapt, waardoor het aanzien van de dijk en de omgeving ernstig is aangetast. Datzelfde geldt voor de bestaande biotoop.

Dat er dood hout in de bomen zit, wil nog niet zeggen dat de bomen dood zijn, stelt de vereniging in de brief aan Staatsbosbeheer. En dat er te veel ‘hout’ stond om de begroeiing onder de bomen en struiken van voldoende licht te voorzien, strookt volgens de NLGO niet met het kappen van bomen en struiken aan de noordzijde van de Sint-Christoffeldijk en de westzijde van het Panksdijkje. Verder kan het bevorderen van de verkeersveiligheid in de ogen van de vereniging geen argument zijn, omdat beide dijken in de eerste plaats wandel- en fietsdijken zijn, waar het gemotoriseerde verkeer te gast is.

De NLGO vindt dat de natuurwaarde en biodiversiteit, die Staatsbosbeheer zegt te willen bevorderen door de kapactie, juist om zeep heeft gebracht. De dijkkanten zijn ‘in ruime mate’ een broed- en schuilplaats voor onder andere vogels en zoogdieren. De vereniging noemt ook het landschappelijke aspect: “In Zeeland zijn ook veel bloemdijken; daar blijven alle meidoorns staan, juist voor de biodiversiteit.”

Verbijsterd

Ook polderbewoner en beschermer van het cultuurlandschap Hein Mijs is niet te spreken over het omhakken van bomen en struweel langs de dijkjes. “Ooit stond de Poldersedijk, tegenwoordig Christoffeldijk, bekend als een van de mooiste dijken van Flakkee. Na de kaalslag van vorige week is dat verleden tijd. Wandelaars, fietsers, natuurliefhebbers, ze zijn verbijsterd, verdrietig, boos en verontwaardigd over wat er met ónze dijk is gebeurd”, aldus Mijs, die eraan toevoegt dat de grote diversiteit aan flora en fauna aldaar van grote waarde was.

Mijs stelt dat de bloemenzee van de meidoorns op het Panksdijkje niet meer terugkeert. “Op een paar bomen na zijn de meeste meidoorns omgezaagd, een kale dijk is nog wat rest. Prachtige gezonde oude essen zijn omgezaagd.” Mijs, die net als de NLGO stelt dat er sprake was van achterstallig onderhoud, contrasteert de dijkjes in zijn omgeving met die in de Zak van Zuid-Beveland. “De oude dijken worden daar gekoesterd en dode bomen laat men staan voor de vogels. Dijken zoals de Christoffeldijk vóór de kaalslag zijn daar in veelvoud. Wat een verschil…”

Voor het huidige beheer ‘van achter de tekentafel’ heeft Hein Mijs geen goed woord over: “Terwijl de politiek wil dat er miljoenen bomen worden geplant, is Staatsbosbeheer de grootste bomenkapper van het land.”

Meer variatie

Volgens Staatsbosbeheer is het kappen nodig om de natuurwaarde terug te brengen en de biodiversiteit te vergroten. “De variatie en afwisseling van de bloemdijken zijn belangrijk voor veel soorten planten, insecten, vlinders en natuurlijk zoogdieren. Te veel hout is nadelig voor bloemdijken, omdat er hierdoor veel schaduw ontstaat. Veel stukken in het gebied komen nu niet in de zon, terwijl dit juist zo belangrijk is. Ook voor soorten zoals de meidoorn is er te veel concurrentie, waardoor ze niet goed kunnen groeien.” Door de kapactie wil Staatsbosbeheer uiteindelijk zorgen voor een gebied met meer variatie en een grotere biodiversiteit.

Meer berichten