Logo eilandennieuws.nl
<p>De VVD-waterschapsfractie vindt dat natuur en economie goed samen kunnen gaan. (Foto: Topview Luchtfotografie)</p>

De VVD-waterschapsfractie vindt dat natuur en economie goed samen kunnen gaan. (Foto: Topview Luchtfotografie)

Ongerustheid over statusaanvraag Nationaal Park NLDelta neemt toe

REGIO - Rondom het voorstel voor de vorming van het Nationaal Park NLDelta neemt de ongerustheid verder toe. Vooral uit de ‘landbouwhoek’ klinken nogal wat bezwaren.

Door Adri van der Laan

Eilanden-Nieuws heeft al verschillende keren over de vorming van het Nationaal Park NLDelta geschreven. In de uitgave van vrijdag 19 februari liet de raadsfractie van de VVD weten grote bezwaren te hebben bij het plan. Men vreest dat de vorming van een nationaal park vanaf de Biesbosch tot de Haringvlietsluizen nieuwe ontwikkelingen ernstig zullen beperken. De VVD vond verder dat de raad te laat bij de besluitvorming is betrokken.

Er worden meer bezwaren geuit. De voorzitter van de Stuurgroep NLDelta ontving vorige week een gezamenlijke brief van drie organisaties: LTO Noord, ZLTO en de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB). Deze drie belangenorganisaties laten weten zich grote zorgen te maken over het besluitvormingsproces rond NLDelta. Zij vinden dat de status-aanvraag “dermate eenzijdig vormgegeven is, dat hiermee geen enkele vertrouwensbasis gelegd wordt richting economische stakeholders. Juist het gegeven dat onze organisaties totaal niet aangehaakt zijn bij een dergelijk majeure ontwikkeling ondermijnt op voorhand elk vertrouwen in deze gebiedsontwikkeling. Dit is fnuikend voor het ontwikkelen van draagvlak bij dé dragers van het agrarisch landschap: boeren, tuinders en bollenboeren in het gebied. Het heeft het gebiedsproces nog voor aanvang een heel valse start gegeven”, aldus de organisaties in de brief. Ze vragen om een zo spoedig mogelijk nader overleg om hun ongenoegen en hun zorgen nader toe te lichten.

Waterschap

Tijdens de oordeelsvormende Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta plaatste de VVD-fractie flinke kanttekeningen bij de Statusaanvraag Nationaal Park NL Delta. De fractie wees op de grote zorgen die er leven in het werkgebied van het Waterschap. “De Statusaanvraag Nationaal Park NLDelta is opgezet door enkel natuur- en overheidsorganisaties. Dat veroorzaakt een groot ‘over ons, zonder ons’ gevoel”, aldus de VVD-fractie.

Verder heeft de fractie grote bedenkingen bij de statusaanvraag. In het verleden is volgens de partij meermalen door de overheid beloofd dat er bij dergelijke besluiten geen negatieve externe effecten zouden komen voor inwoners en ondernemers in de betreffende gebieden. “Maar de overheid brak haar beloften.” Als voorbeelden worden genoemd de nadelige effecten die er waren, toen de Hoekse Waard Nationaal Landschap werd en bij de invoering van de Natura 2000-gebieden. In de bijdrage tijdens de vergadering noemt de fractie dat deze aanvraag een valse start is en ze vraagt zich af of “we wederom een natuurgedrocht worden ingerommeld”.

Overigens benadrukt de VVD dat de partij niet tegen natuur is en “ook niet tegen de kunstmatige natuur zoals we die in Nederland kennen. Economie en natuur kunnen juist zeer goed samengaan. Dat blijkt maar al te goed op het platteland. We zien ondernemers immers steeds duurzamer opereren, ondanks het feit dat er nauwelijks een verdienmodel onder zit. De VVD heeft wel zeer grote problemen met de nadelige gevolgen die de Nederlandse kunstmatige natuur oplegt aan bedrijven die daar al lang, in sommige gevallen al honderden jaren zitten”.

Gemeente

Aanvankelijk zou de gemeenteraad in de raadsvergadering van aanstaande donderdag een beslissing nemen, maar vanwege de reacties is deze beslissing uitgesteld. Eerst zal er nog een aantal webinars worden georganiseerd waarin de voor- en tegenstanders aan het woord komen. Later zal de raad dan een besluit nemen.

Meer berichten