Logo eilandennieuws.nl
<p>Bloembollen. Foto: Shutterstock</p>

Bloembollen. Foto: Shutterstock

(Foto: Shutterstock)

Schoolkinderen van het Havenhoofd brengen de lente langs de deur…

GOEDEREEDE-HAVENHOOFD - De kinderen van de Eben Haëzerschool zijn heel blij dat zij weer naar school mogen. Alle kinderen zijn het er over eens dat er niets fijner is dan met je vrienden en vriendinnen te spelen ook al mag je groep nog niet mengen en zijn er nog geen gezamenlijke activiteiten of feestjes.

In de tijd van de tweede periode van thuisonderwijs kregen de kinderen vanaf groep 3 allemaal de hele ochtend online les met behulp van hun chromebook van school.
De juffen gaven instructie van de lessen aan de verschillende groepen en kinderen gingen met elkaar in breakout rooms om samen leerstof te bespreken en te verwerken. De kinderen zijn super handig geworden in het digitaal werken en ervaren hierbij ook veel tijdwinst. Een aantal kinderen gaf ook aan het thuiswerken heel fijn te vinden, omdat het rustiger is dan in de groep en je ook later uit je bed kan komen en rustig tijdens de les je ontbijtje kon eten.

De meeste kinderen zijn toch heel blij weer op school te zijn en willen ook graag meer inzet van de digitale middelen. De kinderen zien hier ook zeker de meerwaarde van in, vooral voor de vakken taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen worden de chromebooks gepakt.
Kinderen begrijpen alle coronamaatregelen heel goed en zij weten zelf ook heel goed hoe moeilijk dit voor heel veel mensen kan zijn, als je bijna de deur niet uitkomt en ook bijna geen bezoek mag ontvangen.
Nu de voorjaarsvakantie begint heeft de school dan ook iets aardigs bedacht. Alle bewoners van het Havenhoofd krijgen van de schoolkinderen een bakje met voorjaarsbolletjes.

Voorjaarsbolletjes die in de huiskamer zullen gaan bloeien zijn een voorloper van de lente die komt en een teken van hoop.
Hoop op de tijd dat we weer samen en dicht bij elkaar mogen zijn.

Meer berichten