Herontwikkeling gemeentehuis Oude-Tonge van start | Eilanden-Nieuws
Logo eilandennieuws.nl
Foto:

Herontwikkeling gemeentehuis Oude-Tonge van start

OUDE-TONGE - Het voormalige gemeentehuis aan de Eisenhowerlaan in Oude-Tonge staat al een aantal jaren leeg en sindsdien bestaan er plannen om dit gebouw om te toveren tot een appartementencomplex met seniorenwoningen. Het werd een lange procedure, maar afgelopen week lieten de samenwerkende partijen (de gemeente Goeree-Overflakkee, wooncorporatie Oost West Wonen en de Estea zorggroep) weten dat de plannen zo goed als klaar zijn. De bestemmingsplanprocedure is in gang gezet en het ontwerp voor het gebouw wordt verder uitgewerkt. Als alles volgens plan verloopt zal in het vierde kwartaal van dit jaar worden gestart met de sloop van het gemeentehuis, waarna de bouw van het nieuwe complex kan beginnen.

In juni vorig jaar tekenden de gemeente, de woningcorporatie en zorgvastgoedexpert al de intentieovereenkomst. Helaas werd de procedure vertraagd door de aanwezigheid van vleermuizen in het oude gebouw. Inmiddels zijn er in de omgeving kasten opgehangen, zodat deze een nieuw onderkomen kunnen vinden en kan het project weer verder. “Het heeft inderdaad lang geduurd”, geeft ook wethouder Peter Feller aan. “Het was echter een moeilijk project, maar als gemeente zijn we blij met de samenwerking tussen Oost West Wonen en de Estea zorggroep. Achter de schermen is er hard gewerkt. Samen hebben we ons ingezet om iets mooi te creëren. Er is beslist behoefte aan betaalbare senioren- en zorgwoningen in Oude-Tonge. De dorpsraad heeft hier al eerder onderzoek naar gedaan en ook regelmatig gepleit voor dit soort woningen. Nu ligt er een plan dat voorziet in de behoefte en bovendien prima past in de omgeving. Graag hadden we de inwoners van Oude-Tonge hierover geïnformeerd middels een informatieavond, maar dat is momenteel niet mogelijk. Daarom hebben we een nieuwsbrief gestuurd om ze op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.”

Maatschappelijke behoefte

Oost West Wonen is blij dat het project van start is gegaan. Samen met Estea heeft de wooncorporatie de plannen verder uitgewerkt. Oost West Wonen gaat seniorenappartementen bouwen en Estea appartementen voor bewoners met een zorgvraag. Samen voeren ze de regie over de bouw en onderhouden ze het contact met de omwonenden en de dorpsraad. Het plan sluit goed aan bij de maatschappelijke behoefte in het dorp. Het doel is om een fijne woonomgeving te creëren met bijbehorende diensten en faciliteiten. Oost-West Wonen bouwt 27 sociale huur Nul op de Meter-appartementen en Estea realiseert 24 appartementen met zorg, waarvan 4 eerstelijns verpleegkamers en 18 tweekamerappartementen met gemeenschappelijke woonkamers, die geschikt zijn voor intensieve zorg. Verder komen er nog 12 driekamerappartementen in de vrije sector met zorg op afroep. Deze zijn geschikt voor mensen met een lichtere zorgvraag, zoals thuiszorg.

Ontwerp

Het ontwerp van het gebouw is nog niet helemaal definitief, maar zal bestaan uit twee woonlagen en er komt een centrale entree met wellicht een ontmoetingsruimte. Zodra de bestemmingsprocedure is afgerond en het definitieve ontwerp klaar is, zal dit worden gedeeld met geïnteresseerden. De sloop van het oude gemeentehuis is voorlopig gepland in het laatste kwartaal van 2021, waarna begonnen zal worden met de bouw. Als alles volgens plan verloopt zal het nieuwe gebouw medio 2023 worden opgeleverd.

Doorstroming

De dorpsraad is eveneens verheugd, dat de plannen nu concreet zijn zo laat men weten. “Uit ons onderzoek bleek dat vele ouderen willen doorstromen naar een betaalbare levensloopbestendige woning. Het aanbod in het dorp was echter ontoereikend. Er wordt veel gebouwd in Oude-Tonge, maar niet voor deze doelgroep. Veel ouderen gaven aan liever geen koopwoning meer te willen en de nieuw gebouwde huurwoningen vallen allemaal in de vrije sector en zijn voor de meeste mensen te duur. Als straks de appartementen klaar zijn, is deze mogelijkheid er wel. Dat is goed voor de doorstroming. Op deze manier komen er betaalbare eengezinswoningen vrij voor de starters en jonge gezinnen, wat weer positief is voor de scholen, de verenigingen en dus ook voor de leefbaarheid van het dorp. Verder zijn we erg blij, dat er gekozen is voor een ontwerp met twee woonlagen in plaats van hoogbouw. Naar onze mening past dit laatste niet in de omgeving en doet afbreuk aan het dorpsgevoel. Dus ja, wij zijn zeer tevreden.”

Door Mirjam Terhoeve

Toewijziging

De toewijzing van de 27 sociale huurappartementen loopt via Oost West Wonen. Deze laat weten, dat mensen, die interesse hebben, ingeschreven moeten zijn als woningzoekende. Wie nog niet staat ingeschreven wordt geadviseerd dit alsnog snel te doen. Voor meer informatie kan men kijken op www.oostwestwonen.nl. De verhuur van de 34 appartementen van Estea zal een half jaar voor oplevering van start gaan. Een aparte verhuurwebsite wordt tegen die tijd gelanceerd.

Meer berichten