Zeelenberg Architectuur ontwerpt Center Parc Terhills | Eilanden-Nieuws
Logo eilandennieuws.nl
<p>Het centrumgebouw van Terhills.</p>

Het centrumgebouw van Terhills.

Zeelenberg Architectuur ontwerpt Center Parc Terhills

OUDDORP – Deze zomer wordt Center Parcs Terhills geopend. Dit resort, gelegen in België, tegen de grens met Limburg aan, heeft een belangrijke ‘link’ naar het eiland. Het Ouddorpse Zeelenberg Architectuur zorgde voor het ontwerp van dit park. En daar is architect Jan-Paul Bron best trots op. Samen met zijn vrouw Renée geeft hij uitleg over het ontwerp van dit park. “Het concept van dit park heeft belangrijke overeenkomsten met Hotel & Beach Resort Punt West”, aldus de architect.

Door Adri van der Laan

De mensen van Zeelenberg Architectuur zijn er trots op dat men bij Center Parcs en LRM, de investeerder in Center Parcs Terhills, heeft gekozen voor hun ontwerp van het park. Jan-Paul Bron herinnert zich nog dat hij ongeveer vier jaar geleden naar Parijs toog met het door hem ontworpen concept voor het landschap met watergangen, de cottages en de centrumgebouwen. In Parijs zetelt de eigenaar van Center Parcs: Pierre & Vacances. Het ontwerp voor het park kreeg de goedkeuring van de organisatie.

Filosofie Center Parcs

Het ontwerp van Zeelenberg Architectuur sluit haarfijn aan bij de filosofie van Center Parcs en bij de vraag van de moderne recreant. Het project is ontworpen volgens de 3 P’s: People, Planet en Prosperity. Mens, milieu en maatschappij moeten op gelijkwaardige wijze kunnen profiteren van het initiatief.
Het park is aangelegd in een gebied waar in vroeger tijden de mijnbouw floreerde. Bij de aanleg van het park is gestreefd om zoveel mogelijk bij deze vroegere functie aan te sluiten. De bergen van steenafval dat vrij kwam bij de mijnbouw zijn – volledig afgedekt – bewaard gebleven en daar is het park omheen gebouwd. Het park is volgens Jean-Paul zo ‘openbaar’ mogelijk opgebouwd. De bedoeling hiervan is dat de lokale bevolking volop kan meegenieten. Hier komt bij dat dit park ook gezien kan worden als een soort ‘compensatie’ voor de verloren banen in de mijnbouw. Het creëert een flinke werkgelegenheid voor die regio. (Tekst loopt door onder de foto)


Naar Flakkees voorbeeld

Leidraad bij de planvorming is het eveneens door Zeelenberg Architectuur ontworpen Hotel & Beach Resort Punt West bij het begin van de Brouwersdam. Het ontworpen duinlandschap en de daarin aangebrachte inheemse begroeiing sluiten aan bij de geschiedenis van het gebied en de lokale omgeving; in dit geval het duingebied. Dit concept heeft in de recreatiewereld veel waardering gekregen en dat bracht Center Parcs en LRM naar de Ouddorpse haven. Men wilde hetzelfde principe voor het ontwerp voor Terhills. “Dan knijp je jezelf toch wel eens in je arm, als jongetje en meisje uit de polder”, lacht Renée Bron.
Het resultaat is dat de 250 bungalows van het park zijn aangelegd rondom de grindplas van de mijnen en langs een nieuw gegraven ‘bosrivier’. Jan-Paul Bron legt uit dat Zeelenberg Architectuur voor de inrichting van het landschap nauw heeft samengewerkt met de eigen bioloog en landschapsarchitect van Center Parcs, Jean Henkens. Vanwege de grootte van het park konden de bungalows zodanig worden gesitueerd dat de gasten vrij zicht hebben op de omgeving: water en bos.

Natuur

Bij het ontwerp van het park is men natuurlijk uitgegaan van een zo hoog mogelijke duurzaamheid. Dit komt niet alleen tot uiting in de gebruikte materialen voor de bungalows en de centrumvoorzieningen, maar ook in de aanleg van een nieuwe verbindingsweg. Deze weg maakt het park bereikbaar voor het openbaar vervoer. Zeelenberg Architectuur heeft hiervoor haltes ontworpen voor moderne elektrische shuttlebussen.
Het project Center Parc Terhills, Punt West, maar ook andere projecten passen perfect bij de filosofie van het Ouddorpse architectenbureau. “Wij vinden dat wonen en recreëren in de eerste plaats gaat om het medegebruik van de openbare ruimte, door zowel de gasten als de plaatselijke bewoners. Daar komt bij dat wij bouwen met en voor de natuur”, aldus Jan-Paul.

Meer berichten