Nog geen overeenstemming over financiële steun STC-onderwijs | Eilanden-Nieuws
Logo eilandennieuws.nl

Nog geen overeenstemming over financiële steun STC-onderwijs

GOEREE-OVERFLAKKEE - In het regulier geplande bestuurlijk overleg met de stichting STC is afgelopen week nog geen overeenstemming bereikt over het aanbod van het gemeentebestuur om een eenmalige renteloze lening van 50.000 euro te verstrekken voor ondersteuning van het STC-onderwijs (doorstarten eerste schooljaar 2021-2022) aan de Visserijschool in Stellendam. De stichting bespreekt nu dit knelpunt in haar volgende overleg met het College van Bestuur. Overigens werken alle betrokken partijen naar eigen zeggen in harmonie samen aan de toekomst van STC Stellendam.

Door Jaap Ruizeveld

STC bepleit het omzetten van de renteloze lening in een schenking. Het college van B en W blijft bij haar standpunt dat zij alleen een raadsvoorstel wil indienen waarin de lening als financiële ondersteuning is opgenomen. De gemeente onderschrijft het belang van de opleidingen en wat de STC-locatie Stellendam voor de visserijbranche, zeevaart en nautische opleidingen betekent. Bij deze support moet zij echter rekening houden met andere mbo-opleidingen op Goeree-Overflakkee. Om discussie en precedentwerking te voorkomen en het feit dat de gemeente ook geen financiële zorg heeft voor de andere mbo-instellingen op het eiland.

Uitgangspunten

Met daaraan gekoppeld gezamenlijk geformuleerde uitgangspunten van duurzaamheid is ook de directie van UFA (United Fish Auctions) bereid maximaal 50.000 euro te voteren. Dit op basis van het verzoek van het STC om 120.000 euro bij te dragen in de startkosten van het eerste leerjaar. Dit maakt deel uit van het lopende overleg in een werkgroep met betrokken partijen waartoe ook Visserijvereniging Zuidwest, de Beroepscampus en ondernemers en het bedrijfsleven behoren. De uitgangspunten zijn: Start van het eerste jaar zeevaart met 8 leerlingen in Stellendam voor schooljaar 2020-2021, duurzame voortzetting van de nautische opleidingen en de samenwerking met de Beroepscampus in Middelharnis en het duurzaam vergroten van de instroom in het technisch- en visserij onderwijs. Ook inzet voor een herstructurering van het onderwijs.

Plan van Aanpak

In de afgelopen periode is -zoals onze krant eerder publiceerde- door alle betrokken partijen (inclusief het GO College en de Beroepscampus) intensief samengewerkt om te komen tot een toekomstbestendige oplossing voor kwalitatief hoogwaardig technisch en maritiem onderwijs op Goeree-Overflakkee. In de werkgroep (voortbestaan en versterken locatie STC Stellendam) is sinds september actief ingezet om begin februari 2021 een Plan van Aanpak te kunnen voorleggen. Naast de werkgroep is er een stuurgroep gevormd die de voortgang van het proces bewaakt en verdere afspraken maakt. Alles gericht op de start van het STC-schooljaar 2021 en de jaren daarna.

Meer berichten