Feestje bij eerste lustrum Energieke Regio "Mogen wij u helpen te verdienen aan duurzaamheid?"

Artikel geplaatst op: 17-5-2018

GOEREE-OVERFLAKKEE – Vijf jaar geleden werd de stichting Energieke Regio opgericht en daarom werd er maandagmiddag een klein feestje gevierd in Werelds In-Side in het pand van Tieleman Keukens in Middelharnis.

Tekst en foto: Adri van der Laan

Energieke Regio is vijf jaar geleden opgericht met als doel om bedrijven, instellingen, verenigingen, maar ook overheidsorganen onafhankelijk te adviseren als het gaat om het duurzaam werken. In het streven van Goeree-Overflakkee om in 2020 energieneutraal te zijn, neemt Energieke Regio een belangrijke plaats in als het gaat om adviezen aan verschillende organisaties. Energieke Regio is in de afgelopen vijf jaar uitgegroeid tot ruim twintig communities in Nederland. In deze samenwerkingsverbanden werken organisaties van verschillende professies nauw samen. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door voorzitter Krijn Ratsma, penningmeester Jan Verhage, secretaris Leon Blokland en Jaap Willem Eijkenduijn.

Onder leiding van Jan Verhage gaf tijdens de lustrumviering een aantal sprekers hun visie op 'vijf jaar Energieke Regio'.Architect Krijn Ratsma uit Dirksland stond aan de wieg van de organisatie in 2013. Hij vertelt dat het motto van Energieke Regio altijd is geweest: "Mogen wij u helpen te verdienen aan duurzaamheid?" En daar is men de afgelopen vijf jaar mee bezig geweest. De architect benadrukt dat, hoewel het bij Energieke Regio meestal gaat om het energiezuinig inrichten van gebouwen, ook de mensen die in die gebouwen werken niet worden vergeten.

Verschillende bedrijven hebben al een stap gezet om zich te laten adviseren door de organisatie. Maar volgens Krijn Ratsma blijft actie vereist, omdat in de wet- en regelgeving er iets gaat veranderen. In de toekomst zullen ondernemers aan de overheid nog meer moeten laten zien wat ze aan duurzaamheid doen. Op het eiland zijn ongeveer 50 bedrijven die deelnemen aan de Energieke Regio en men hoopt dat er nog meer bedrijven zich zullen aansluiten, "want we moeten naar een duurzame toekomst", aldus Krijn Ratsma. Technieken en wetgeving veranderen. Grote bedrijven moeten over vier jaar van het aardgas af, de rest in de jaren daarna "en daar adviseren wij graag bij". Men onderzoekt momenteel verder verschillende mogelijkheden, zoals het onderlinge 'verhandelen' van energie op bijvoorbeeld bedrijventerreinen. Hierin zullen in de toekomst nog veel mogelijkheden liggen.

Wethouder

Goeree-Overflakkee zit bij de voorste gelederen als het gaat om duurzaamheid en het streven naar energieneutraal. Maar nu blijkt dat Energieke Regio Noordoost Twente onze eigen Energieke Regio inhaalt. "En dat willen we niet", verzekert wethouder Arend-Jan van der Vlugt in zijn toespraak. Hij riep de aanwezigen op ook hierin het verschil te blijven maken en er voor te zorgen dat Goeree-Overflakkee koploper blijft. Van der Vlugt schetste in het kort de geschiedenis van het 'duurzaamheidsdenken' van de gemeente. Dat begon al vanuit het ISGO, het samenwerkingsverband van de vier gemeenten. Er waren bedreigingen door verplichtingen vanuit de overheid, zoals de windopgave. Maar dat bracht ook het energieneutraal maken van het eiland in 2030 onder handbereik. "Bij de vorming van de nieuwe gemeente is afgesproken om van die bedreigingen een kans te maken", zo legt Arend-Jan van der Vlugt uit. Er werd breder gekeken naar energieopwekking en energiebesparing. Hij is 'supertrots' op Energieke Regio. Bij het begin waren er al zestien bedrijven die in duurzaamheid wilden investeren. Later kwamen er meer bij en dat waren niet alleen bedrijven, maar ook instellingen en sportverenigingen die hun steentje bijdragen. Arend-Jan van der Vlugt verwacht dat een energieneutraal eiland zal lukken in 2020. Misschien nog wel eerder. Hij verwacht dat het eiland omstreeks die tijd wel voor 120% energie produceert. Als waardering voor de activiteiten van Krijn Ratsma overhandigde Van der Vlugt hem namens de gemeente een pennenset met een ingegraveerd bedankje.

Bij Energieke Regio hebben zich verschillende bedrijven aangesloten als 'aanhaker'. Eén van die aanhakers was de gastheer van de lustrumviering: Jan Tieleman van Tieleman Keukens. In zijn bijdrage liet hij weten dat hij bij de plannen voor zijn huidige showroom, 15 jaar geleden, een droom had. Het moest duurzaam zijn. Niet alleen wat betreft het materiaal, maar er werd ook een WKO-installatie aangelegd, waarbij warmte en koude uit de bodem worden gehaald. Tieleman vertelt dat deze installatie heel duur was, maar dat hij deze toch wilde bouwen met het oog op het terrein rondom zijn bedrijf. Hier zouden winkels kunnen worden gevestigd en dan zou Tieleman van deze bedrijven de energieleverancier worden. Maar het liep anders, "het is nog steeds grasland". En er is nog steeds verlies op, "maar dat maakt mij niet uit, want het is duurzaam". Verder heeft het bedrijf 450 zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelen genomen, maar nog wordt er veel geld betaald aan energie. Er zullen nog meer zonnepanelen en led-verlichting voor het bedrijf volgen, want Tieleman wil volledig energieneutraal worden. Ook wordt in de komende tijd het wagenpark vervangen door elektrische. "Misschien gaat het nog eens wat opleveren", zo verzuchtte de ondernemer. "We moeten die stappen maken om goed met energie om te gaan voor onze kinderen en kleinkinderen".

Rabobank

De toenmalige Rabobank Goeree-Overflakkee was nauw betrokken bij de start van Energieke Regio. Sytze Stins, manager bedrijven bij de Rabobank Het Haringvliet, liet in zijn toespraak merken dat de bank nog steeds nauw betrokken is bij het werk en het doel van Energieke Regio. De heer Stins is als afkomstig van Schouwen-Duiveland een beetje jaloers over het lef dat hier getoond wordt door de stichting en de deelnemers aan het project. Het Hoofdkantoor van de Rabobank is ook overtuigd van het nut van Energieke Regio en zoekt wegen om landelijk nog meer ondernemers te stimuleren om deel te nemen aan het initiatief.

Forumdiscussie

Aan het slot van de bijeenkomst, die met een netwerkborrel werd afgesloten, was er een korte forumdiscussie, waarin vooral naar de toekomst werd gekeken door de sprekers. Het blijkt dat er ook na '2020' nog genoeg animo aanwezig is om Energieke Regio voort te zetten. In de discussie komt dan ook de nog te realiseren getijdencentrale aan de orde.

<In kader bij artikel:>

Energieke Regio

Energieke Regio geeft desgevraagd aan organisaties en bedrijven laagdrempelig en onafhankelijk advies als het gaat om duurzaamheidsvraagstukken. De stichting heeft geen winstoogmerk en werkt samen met lokale adviseurs op het gebied van Energie Prestatie Advies (EPA), installaties, verlichting, regeltechniek, bouwkunde, (collectieve) energiecontracten, het opwekken van duurzame energie en fiscaliteit. De Stichting adviseert onafhankelijk en werkt uitsluitend in het belang van de adviesaanvrager.Meer info op: www.energiekeregio.nl.


Eerdere berichten

Flakkeese broers veroveren Benelux met Ideapaint

17-7-2018

MIDDELHARNIS - Twee nuchtere Flakkeese broers leveren producten aan Microsoft, Converse, Ahold, Randstad, Coca Cola en &...

Oppositiepartijen geven signalen voor aanpak van zorgaspecten

17-7-2018

GOEREE-OVERFLAKKEE – Van de oppositiepartijen in de gemeenteraad hielden ChristenUnie, PvdA en EVV een beschouwing...

Drie branden door droogte

17-7-2018

OOLTGENSPLAAT - Op het eiland zijn opnieuw branden ontstaan door de aanhoudende droogte. Bij Ooltgensplaat ontstond er m...


Eilandelijke weersverwachting

Agenda

Foto's Goeree-Overflakkee

Heeft u een mooie, grappige of bijzondere foto gemaakt. Deel dan uw foto met andere eilanders. De foto moet natuurlijk wel gemaakt zijn op ons mooie eiland.

» Klik hier voor de foto’s.
» Upload uw foto!

Archief

Heeft u de krant onlangs gemist of zoekt u naar een editie van de afgelopen jaren, dan kunt u deze hier online inzien. Handig als u nog eens nieuws, foto's, interviews of andere artikelen wilt teruglezen. Wilt u een editie opvragen kunt u contact met ons opnemen.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Eilanden Nieuws | Goeree-Overflakkee

Blijf wekelijks op de hoogte van het actuele nieuws en ontvang aantrekkelijke aanbiedingen via de e-mail!