Komende tien jaar behoefte aan 1434 woningen

Artikel geplaatst op: 20-12-2017

GOEREE-OVERFLAKKEE - De gemeenteraad boog zich donderdag nog een keer over het document Woonvisie 2018-2024, met daarbij een aangepast bouwprogramma 2017-2020 en 2020-2030. Men was in het bezit van de beantwoording van een reeks ingediende schriftelijke vragen van een drietal fracties. Omdat het de laatste vergadering in 2017 betrof, moest er nu een besluit worden genomen. Nodig omdat de Provincie een deadline had gesteld zodat Gedeputeerde Staten in januari 2018 er een fiat aan kan geven.

Door Jaap Ruizeveld

Namens de Dorpsraad Oude-Tonge hield de heer A.J. Kom een vurig pleidooi om in deze kern woningen te bouwen voor doelgroepen als starters en senioren. Er is doorstroming nodig, zei de inspreker. Het ontbreekt aan sociale huurhuizen. Laat projecten niet aan ontwikkelaars over, maar houd zelf de regie, adviseerde hij de gemeente. In het raadsdebat gaven diverse fracties support aan de oproep. Wethouder Markwat begreep de behoefte tot investeren in Oude-Tonge. Er moet daar iets gebeuren. Hij liet doorschemeren dat de bouw van 25 huur-appartementen haalbaar lijkt.

Bijstelling in groei

SGP, VVD, CDA en ChristenUnie dienden, om de ambities van het eiland te versterken, een amendement in, dat uiteindelijk unaniem door de raad werd overgenomen. Wethouder Markwat had geen moeite met het document. In de tekst staat dat het daadwerkelijk aantal geregistreerde woningen op het eiland in 2017 significant hoger ligt dan het aantal dat is opgenomen in de prognoses van de Woning Behoefte Raming 2016. Als deze groei een trend wordt, leidt dit tot een positieve bijstelling van 30% voor de groei in de komende 10 jaar. Dat leidt tot een totale behoefte in genoemde periode van 1434 woningen, in plaats van 1103.

Kanttekeningen

De fracties EVV en Van der Meer hadden o.a. zorgen geuit over de juridische status van de groeiambitie ten aanzien van risico's op vernietiging van huidige en toekomstige plannen. Men wilde ook weten in hoeverre stakeholders bij het tot stand komen van de woonvisie zijn betrokken. Er was aanvullende informatie op vragen van de ChristenUnie over niet correcte aantallen in de sociale woningbouw. Ten onrechte zijn de dit jaar opgeleverde woningen niet in de gepresenteerde cijfers opgeteld, geeft het college nu aan. De categorie sociale huur komt op 101 woningen. De sociale huurwoningen tellen overigens niet mee voor het aantal te realiseren woningen binnen het woningbouwprogramma, omdat deze daarvan zijn vrijgesteld

Maatschappelijke vraag

Onze krant besteedde eind november al uitgebreid aandacht aan de inhoud van de Woonvisie. Met als hoofdpunten de wens tot het bouwen van sociale huurwoningen, het mogelijk maken dat jongeren aan het eiland gebonden kunnen blijven en het maken van (prestatie)afspraken met corporaties. Ontwikkelaars daarbij betrekkend. Attentie om ook nieuwe kleine woonvormen (zoals lodges) te kunnen introduceren.Het gaat bij dit woonvisiedocument om kwalitatieve groei. De maatschappelijke vraag dient leidend te zijn. Daarom nam de gemeente deel aan landelijk woononderzoek en nam resultaten daarvan op in de woningmarktanalyse Goeree-Overflakkee. Zoals eerder gemeld zijn Woonvisie en woningmarktanalyse voor zover mogelijk per dorpskern uitgewerkt. Met daarbij aandacht voor beschikbaarheid van sociale huurwoningen en het duurzaamheidsaspect.


Eerdere berichten

Op ontdekking door de Kwade Hoek

8-8-2018

GOEDEREEDE - Ga deze maand op stap met een natuurgids van IVN Goeree-Overflakkee door de Kwade Hoek. Op woensdagavond in...

Slippers laten spoor achter met 'Goeree-Overflakkee'

8-8-2018

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het assortiment van 'Goeree-Overflakkee mijn eiland!' is uitgebreid met een aantal zomerse ...

Orgelconcert Martin Mans in Dirksland

8-8-2018

DIRKSLAND - Op donderdag 23 augustus 2018 geeft de bekende organist Martin Mans een concert in de Hervormde Kerk in Dirk...


Eilandelijke weersverwachting

Agenda

Foto's Goeree-Overflakkee

Heeft u een mooie, grappige of bijzondere foto gemaakt. Deel dan uw foto met andere eilanders. De foto moet natuurlijk wel gemaakt zijn op ons mooie eiland.

» Klik hier voor de foto’s.
» Upload uw foto!

Archief

Heeft u de krant onlangs gemist of zoekt u naar een editie van de afgelopen jaren, dan kunt u deze hier online inzien. Handig als u nog eens nieuws, foto's, interviews of andere artikelen wilt teruglezen. Wilt u een editie opvragen kunt u contact met ons opnemen.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Eilanden Nieuws | Goeree-Overflakkee

Blijf wekelijks op de hoogte van het actuele nieuws en ontvang aantrekkelijke aanbiedingen via de e-mail!