Nieuwe Woonvisie ziet kansen voor aanhoudende groei van gemeente

Artikel geplaatst op: 27-11-2017

GOEREE-OVERFLAKKEE - De gemeenteraad stelde donderdagavond de Woonvisie 2018 – 2024 met daarbij het woningbouwprogramma nog niet vast. Op verzoek van fractie Maliepaard, die 27 schriftelijke vragen aankondigde, zal in de laatste vergadering van dit jaar (14 december) het afrondende besluit vallen. Toch is er haast geboden omdat de Provincie nog dit jaar de woonvisie wil ontvangen zodat Gedeputeerde Staten in januari 2018 er een besluit over kan nemen. Het is een nieuw opgestelde woonvisie omdat actualisatie van het bestaande document niet tijdig in juli kon worden aangeleverd en de Provincie nu verder uitstel niet toestaat.

Door Jaap Ruizeveld

Het werd dus gisteravond een debat met vraag en antwoord (portefeuille Markwat) waarin algemeen de zorg doorklonk voor het bouwen van sociale huurwoningen, Het mogelijk maken dat jongeren aan het eiland gebonden kunnen blijven en het maken van (prestatie)afspraken met corporaties. Daarbij ook de ontwikkelaars betrekkend. Attentie om ook nieuwe woonvormen te kunnen introduceren. In grote meerderheid was er bij de fracties waardering voor de documenten die het college had aangeboden. Gewezen werd op het leefbaarheidsaspect. Op de bereikbaarheid van het eiland. Niet gefocust zijn puur op het getal 10.000 (aan te trekken nieuwe bewoners om grootschalige voorzieningen te behouden). Het gaat om kwalitatieve groei. De maatschappelijke vraag dient leidend te zijn. En om dat te kunnen bereiken moeten er met betrokken partijen bindende afspraken worden gemaakt. De uitdaging is groot.

Kwalitatief

Voor een goede afstemming tussen vraag en aanbod wil de Provincie niet alleen in gesprek gaan over hoeveel woningen er gebouwd worden maar vooral ook over welke woningen. Een kwalitatieve vraag en daarom is een nieuw plan opgesteld dat voorziet in woningen in een woonmilieu of prijsklasse waaraan behoefte is. De gemeente nam samen met de woningbouwcorporaties deel aan een landelijk woononderzoek. De resultaten daarvan zijn vertaald in de woningmarktanalyse voor Goeree-Overflakkee en opgenomen in de nieuwe visie.

Per dorpskern

De woonvisie en woningmarktanalyse zijn voor zover mogelijk per dorpskern uitgewerkt. Wanneer dit niet mogelijk was is gebruik gemaakt van kernclusters Deze uitwerking per dorpskern was en is een wens van de gemeenteraad. De woonvisie ziet kansen voor aanhoudende groei van de gemeente conform de provinciale woonbehoefteraming. Met de realisatie van Smart Water zal deze zo stelt de gemeente verder groeien. Dit kan tot bijstelling van ramingen leiden.

Senioren

Het is nodig dat kwalitatief goede plannen tot ontwikkeling komen omdat "slechte" plannen de afgelopen jaren de ontwikkeling van goede plannen blokkeerden. Hiervoor is onder meer de saneringsvisie woningbouwlocaties vastgesteld. Goeree-Overflakkee heeft een hoger aandeel ouderen dan gemiddeld in de provincie. Door gezondheidszorg van instellingen is er ruim aandacht voor het langer zelfstandig wonen. Goeree-Overflakkee voor senioren leefbaar en aantrekkelijk maken wordt als uitdaging genoemd. Speciale aandachtspunten zijn inzet voor beschikbaarheid van sociale huur en in het duurzaamheidsaspect.

Veranderingen

De komende jaren verandert de bevolking van het eiland zowel naar omvang als Samenstelling en dit heeft uiteraard gevolgen voor het woon- en leefklimaat in de kernen. Met voorrang zullen plannen in behandeling worden genomen die voorzien in de kwalitatieve opgave. Naast vrije sectorhuurappartementen en woningen voor kwetsbare groepen betreft dit woningen voor starters in de koopsector tot € 180.000, - en in het duurdere koopsegment vanaf € 250.000,-.De koopsector tussen € 180.000, - en € 250.000, - is hierin bewust niet opgenomen omdat het overgrote deel van de bestaande woningvoorraad behoort tot deze categorie. De gemeente wil juist woningen met andere specifieke kwaliteiten toevoegen aan de woningvoorraad.


Eerdere berichten

Op ontdekking door de Kwade Hoek

8-8-2018

GOEDEREEDE - Ga deze maand op stap met een natuurgids van IVN Goeree-Overflakkee door de Kwade Hoek. Op woensdagavond in...

Slippers laten spoor achter met 'Goeree-Overflakkee'

8-8-2018

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het assortiment van 'Goeree-Overflakkee mijn eiland!' is uitgebreid met een aantal zomerse ...

Orgelconcert Martin Mans in Dirksland

8-8-2018

DIRKSLAND - Op donderdag 23 augustus 2018 geeft de bekende organist Martin Mans een concert in de Hervormde Kerk in Dirk...


Eilandelijke weersverwachting

Agenda

Foto's Goeree-Overflakkee

Heeft u een mooie, grappige of bijzondere foto gemaakt. Deel dan uw foto met andere eilanders. De foto moet natuurlijk wel gemaakt zijn op ons mooie eiland.

» Klik hier voor de foto’s.
» Upload uw foto!

Archief

Heeft u de krant onlangs gemist of zoekt u naar een editie van de afgelopen jaren, dan kunt u deze hier online inzien. Handig als u nog eens nieuws, foto's, interviews of andere artikelen wilt teruglezen. Wilt u een editie opvragen kunt u contact met ons opnemen.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Eilanden Nieuws | Goeree-Overflakkee

Blijf wekelijks op de hoogte van het actuele nieuws en ontvang aantrekkelijke aanbiedingen via de e-mail!