Goeree-Overflakkee is financieel gezonde gemeente met potentie

Artikel geplaatst op: 14-11-2017

GOEREE-OVERFLAKKEE - Donderdag hielden de politieke fracties voor de laatste keer in deze zittingsperiode (2013-2018) hun politieke beschouwingen. Nu rond de Begrotingsvaststelling 2018. Afrondend op ons raadsverslag in de abonnee-editie van vrijdag 10 november, onderstaand een samengestelde bloemlezing van statements van de negen fractievoorzitters.

Door Jaap Ruizeveld

De SGP-fractie kijkt terug op de afgelopen jaren, waarin dankbaarheid de boventoon voert. Ondanks een valse start met grote tekorten, is er nu sprake van een stabiele financiële situatie. Het eiland staat op de kaart. Participatie van burgers heeft op vele terreinen vorm gekregen. Een gemeente met potentie. Met aandachtspunten voor een financiële reserve in relatie tot risico's die we lopen. Met name de uitkeringen uit het Gemeentefonds. "Laten we lessen trekken uit de Bijbelse geschiedenis van Jozef: In vette jaren schuren vol graan om uit te kunnen delen in de magere jaren", aldus de fractievoorzitter. Ontwikkelingen op innovatief gebied, duurzaamheid, recreatie en toerisme mogen niet schadelijk zijn voor de eigenheid, het karakter, het DNA van onze mooie gemeente. Aandacht voor woningbouwprogramma's en de bereikbaarheid van het eiland is belangrijk.

Ambitie

De PvdA-fractie toonde zich kritisch over de begroting. Er werd ambitie gemist om het eiland leefbaarder en socialer te maken. Financiële problemen zijn opgelost. Nu is het tijd om te investeren in de bevolking en om achterstallig onderhoud uit te voeren. Dit is tegengesteld aan de insteek van het college, waar het gaat om het terugdringen van investeringen in nieuw beleid en nog meer oppotten. De beschouwing mondde uit in een aantal moties die onze krant vrijdag publiceerde.

Waardering

De ChristenUnie sprak waardering uit dat de gemaakte afspraken in het coalitieakkoord haalbaar en realistisch zijn gebleken en vooralsnog niet tot belastingverhoging hebben geleid. Er is veel nieuw beleid in werking gezet en zowel de gemeentelijke organisatie als de externe partners leren op een andere wijze met elkaar om te gaan. De cliënt dient voorop te blijven staan. Het beleid moet gericht zijn op een betere hulp- en zorgverlening. Maatwerk is nodig om elke kern passend te accommoderen. Aandacht voor alle lagen van de bevolking is een blijvend aandachtspunt.

Stabiel

Het CDA was tevreden over het algemene beeld van de gemeente. Financieel stabiel. Een stijgend aantal inwoners en de insteek om het eiland als aantrekkelijk te promoten om er te wonen, te werken en te ontspannen. Dit beleid wordt buiten Goeree-Overflakkee herkend. Zorgpunten zijn er op onderwijsgebied (financiële positie gebonden partijen (openbare scholen) door daling leerlingenaantal. Gezamenlijk gebruik gebouwen is en wordt cruciaal. Teleurstelling dat de motie Huishoudelijke Hulp Toelage nog niet in uitvoering is gebracht. Wens blijft voor langduriger Respijtzorg.

Proeftuin

Vrije Kernen (VKGO) vindt dat er nogal wat geld gaat naar zaken die niet direct de sympathie krijgen van de bewoners. Voorbeeld: voor Paulina.nu wordt 100.000 euro per jaar gevoteerd. Geld dat komt uit de Reserve Sociaal Domein. Ruimte voor nieuw beleid, maar de harmonisatie voetbalclubs is nog niet opgepakt. Zorgen: Ziekteverzuimcijfers organisatie liegen er niet om. Mensen zijn werkgerelateerd ziek thuis. Geen sprake van evenredigheid in gelden over het eiland in relatie sociaal economie. Kritisch ten aanzien van 'proeftuin waterstof', het College laat in Noordrand miljoenen liggen bij grondpositie. Eenco aandelen verbleken hierbij. Regie bij Sociaal Domein ontbreekt.

Meer informatie

VVD-fractie toonde trots dat er een gezonde financiële positie is bereikt. Dit betekent voor de nieuwe raad een goede start. Met ruimte voor nieuw beleid. Belastingdruk die in de pas loopt. Afspraken in het collegeakkoord zijn nagekomen. Trots over diverse ontwikkelingen. Wel een verzoek om meer informatie en betrokkenheid bij Smart Water en Paulina.nu. Anderzijds ook zorgen en wel over de oplopende nadelige financiële posities (tekorten) bij Webego (Reintegratieproject) en Sopogo (onderwijs).

Eénmansfracties

EVV sprak over een spiegel van de ziel. Gaf aan dat uit onderzoeken blijkt dat het zeer matig is gesteld met bereikbaarheid en voorzieningenpakket. De staat van de gemeente waar wil ik wonen? Meting van welvaart en welbevinden en duurzaamheid van de gemeente scoren laag. Vragen bij opbrengst Eilandmarketing. Visies die niet zijn uitgevoerd en een oproep tot meer bescheidenheid en meer verdieping.

Fractie Maliepaard

Rob Maliepaard gaf aan dat burgers meer gehoord willen worden en betrokken moeten zijn bij onderwerpen die hen raken. Hij twijfelde aan het nut van algemene beschouwingen. Wilde die liever afschaffen, omdat het presenteren ervan niets oplevert. Gaf alvast een signaal dat het te verwachten is dat na de lokale verkiezingen de verhoudingen in raad en tussen college en raad zullen veranderen.

Van der Meer (eigen fractie) toonde tevredenheid over de goed verzorgde begroting. Was blij met de gezonde financiële positie van de gemeente, waardoor een nieuwe raad goed van start kan gaan. Betreurde dat visies niet tot realisatie hebben geleid. Benadrukte de toezegging voor ruimhartige compensatie aan bewoners in de kernen die met overlast van windmolens te maken krijgen (Battenoord) en herinnerde aan de incidenten die in de afgelopen raadsperiode optraden. Die verdienden beslist niet de schoonheidsprijs.


Eerdere berichten

Op ontdekking door de Kwade Hoek

8-8-2018

GOEDEREEDE - Ga deze maand op stap met een natuurgids van IVN Goeree-Overflakkee door de Kwade Hoek. Op woensdagavond in...

Slippers laten spoor achter met 'Goeree-Overflakkee'

8-8-2018

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het assortiment van 'Goeree-Overflakkee mijn eiland!' is uitgebreid met een aantal zomerse ...

Orgelconcert Martin Mans in Dirksland

8-8-2018

DIRKSLAND - Op donderdag 23 augustus 2018 geeft de bekende organist Martin Mans een concert in de Hervormde Kerk in Dirk...


Eilandelijke weersverwachting

Agenda

Foto's Goeree-Overflakkee

Heeft u een mooie, grappige of bijzondere foto gemaakt. Deel dan uw foto met andere eilanders. De foto moet natuurlijk wel gemaakt zijn op ons mooie eiland.

» Klik hier voor de foto’s.
» Upload uw foto!

Archief

Heeft u de krant onlangs gemist of zoekt u naar een editie van de afgelopen jaren, dan kunt u deze hier online inzien. Handig als u nog eens nieuws, foto's, interviews of andere artikelen wilt teruglezen. Wilt u een editie opvragen kunt u contact met ons opnemen.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Eilanden Nieuws | Goeree-Overflakkee

Blijf wekelijks op de hoogte van het actuele nieuws en ontvang aantrekkelijke aanbiedingen via de e-mail!